Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
VinylPlus och kopplingen till de globala hållbarhetsmålen.
VinylPlus och kopplingen till de globala hållbarhetsmålen.

VinylPlus och de globala hållbarhetsmålen

PVC-branschen bidrar proaktivt till de globala hållbarhetsmålen genom vårt hållbarhetsprogram VinylPlus. Genom initiativet har branschen skapat ett långsiktigt ramverk för hållbarhetsarbetet för hela PVC-värdekedjan. Det handlar både om att förbättra hållbarheten för PVC-produkterna och att produkterna bidrar till ett hållbart samhälle.

Även om PVC-produkterna kan spela en roll för att uppnå många av de 169 delmålen inom Agenda 2030, fokuserar branschen på fem viktiga hållbarhetsutmaningar.

VinylPlus och de fem hållbarhetsmålen

Våra fem viktiga hållbarhetsutmaningar

  • Kontrollerad återvinning
  • Minskade emissioner
  • Hållbar användning av additiv
  • Minskad användning av energi och råvaror
  • Medvetenhet om hållbarhet


VinylPlus är godkänd av FN

Den privata sektorn har en central roll i arbetet för att nå de globala hållbarhetsmålen. Därför är PVC-branschen stolta att vårt frivilliga åtagande VinylPlus har godkänts av FN som ett partnerskap för hållbarhetsmålen. VinylPlus finns registrerade på FN:s digitala plattform och samverkar där med de andra registrerade initiativen genom att dela kunskap och expertis.

VinylPlus och de globala hållbarhetsmålen:
Mer information

Läs mer i broschyren VinylPlus och de globala hållbarhetsmålen. Där beskrivs hur PVC-branschens frivilliga åtagande VinylPlus bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala hållbarhetsmål (SDG).

VinylPlus och de globala hållbarhetsmålen (engelsk version)