Skriv ut

Återvinningen av PVC ökade med över 15 % under 2018

Genom PVC-branschens frivilliga åtagande VinylPlus® återvanns 739 525 ton PVC under 2018. Det var en ökning med 15,6 % jämfört med föregående år. Resultatet presenterades på konferensen VinylPlus Sustainability Forum, som ägde rum den 9 och 10 maj i Prag, Tjeckien. Där presenterad industrin även ytterligare framsteg i sitt hållbarhetsarbete för PVC.

Temat för årets VinylPlus Sustainability Forum var "Accelererande Innovation" och under konferensen presenterades möjligheterna med nya tekniker för att skapa en cirkulär ekonomi för PVC-branschen.

- VinylPlus fortsätter att vara en föregångare inom den cirkulär ekonomi”, sa Brigitte Dero som är chef för VinylPlus®. Genom vårt frivilliga åtagande gör vi kontinuerliga framsteg mot våra hållbarhetsmål. Dessa ligger helt rätt i tiden när vi ser utvecklingen av EU:s politik inom plastområdet.

Trots regulatoriska begränsningar blev det rekord för återvinningen av PVC förra året. Då återvanns nästan 740 000 ton PVC, vilket motsvarar 92,4 % av målet för VinylPlus år 2020. Recovinyl är fortfarande den organisation som bidrar mest till återvinningen och man registrerade 734 568 ton återvunnen PVC. Totalt har nästan 5 miljoner ton PVC återvunnits sedan år 2000 då PVC-branschens frivilliga åtagande lanserades.

- I nästan 20 år har VinylPlus visat vägen för en mer cirkulär ekonomi inom plastområdet genom att förbättra hållbarheten för PVC. Genom ökat samarbete och partnerskap kommer vi att ta vårt frivilliga engagemang till allt större höjder, kommenterade Brigitte Dero konferensen.

I sitt välkomsttal sa Stefan Sommer, som är ordförande för VinylPlus, att bakgrunden till framgångarna för VinylPlus ligger i engagemanget från hela värdekedjan, från råvarutillverkare till produkttillverkare. För att uppnå ytterligare framgång måste VinylPlus intensifiera samarbetet med sina partners samt kanske också identifiera nya. Han betonade att en balanserad och harmoniserad lagstiftning för återvinningen av plast är avgörande för att VinylPlus ska kunna säkerställa sitt bidrag till den cirkulära ekonomin och uppnå det nya återvinningsmålet på minst 900 000 ton före 2025. Det är ett viktigt bidrag till EU-kommissionens mål om 10 miljoner ton återvunnen plast för plastindustrin, vilket understryker VinylPlus fortsatta engagemang med myndigheter och institutioner.

Källa: pressmeddelande från VinylPlus