VinylPlus Sustainability Forum 2019: Accelererande Innovation

"Accelererande Innovation" är temat för det sjunde VinylPlus Sustainability Forum, som äger rum den 9 och 10 maj i Prag, Tjeckien. Här kommer de viktigaste drivkrafterna utvecklas för den innovation som behövs för PVC-branschens åtaganden inom cirkulär ekonomi. Det är också en viktig möjlighet att nätverka med representanter från hela värdekedjan.

Forumet organiseras av VinylPlus®, den europeiska PVC-industrins frivilliga åtagande för hållbar utveckling. Fokus blir på den roll som innovationen kan spela för branschens möjlighet att uppnå ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Detta tillfälle bör inte medlemmarna i VinylPlus och deras intressenter missa. Det är en unik möjlighet att dela kunskap om hur tekniska innovationer, stödda av digitalisering, förändrar PVC-industrin och dess utveckling mot hållbarhet.

I det omfattande programmet varvas presentationer, paneldiskussioner och interaktiva debatter. Områden som kommer att belysas sträcker sig ifrån framsteg inom områden som PVC-produkters konkurrenskraft, användning av återvunnen råvara och produktdesign till hur byggsektorn anpassar sig till digitala tider.

Brigitte Dero, chef för VinylPlus®, säger: "PVC-industrins resa med hållbar utveckling började för nästan 20 år sedan. Många framsteg har redan uppnåtts genom utvecklingen av ny teknik som skapar hållbarhet inom PVC-sektorn. Här spelar branschens frivilliga åtaganden, som VinylPlus, en avgörande roll för att driva fram innovativa och hållbara strategier."

Brigitte tillägger: "Återigen ger vårt årliga forum en värdefull möjlighet att nätverka, samarbeta, dela med sig av bästa praxis och inblick i viktiga acceleratorer för innovation inom PVC-industrin idag."

Källa: pressmeddelande från VinylPlus

Program och registrering