Nyheter

Nyheter

Miljöorganisationerna saknar kunskap om PVC-plast

21 jan 2022
PVC-branschen riktar nu stark kritik mot miljöorganisationerna för att de inte hängt med i utvecklingen av PVC. Därför varnas beslutsfattare för att lyssna på miljöorganisationernas rekommendationer om PVC.

Webbinarium om Additive Sustainability Footprint (ASF)

3 dec 2021
Den 9 december arrangerar VinylPlus ett webbinarium om den modell som man har utvecklat för att bedöma additivens miljöpåverkan. Den heter Additive Sustainability Footprint (ASF) och har tagits fram i samarbete med The Natural Step.

Föråldrad syn på PVC ett hinder för en cirkulär ekonomi

11 jun 2021
En föråldrad syn på PVC bland offentliga beslutsfattare, bedömningsorgan och intresseorganisationer är ett sannolikt större hinder mot ökad återvinning än nödvändig teknikutveckling, det skriver Lena Lundberg, verksamhetsansvarig för PVC Forum, i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

Återvinning av PVC kan potentiellt bespara klimatet 6 500 000 ton koldioxid

4 jun 2021
PVC Forums nya färdplan visar att cirka 3 200 000 ton PVC produkter finnas inbyggt i Sverige, varav 927 000 ton är fullt ut återvinningsbara och ytterligare 1 269 000 ton potentiellt återvinningsbara. Skulle denna återvinningspotential realiseras skulle det innebära en klimatbesparing om cirka 6 500 000 ton koldioxid, vilket motsvarar 12 procent av Sveriges årliga utsläpp. För att detta ska kunna bli verklighet krävs satsningar på att stärka efterfrågan på återvunnet material samt i ny teknik som möjliggör återvinning.

Ny Site Manager för INOVYN:s verksamhet i Stenungsund

20 maj 2021
Geir Tangenes har tillträtt som ny Site Manager för INOVYN:s verksamhet i Stenungsund. Geir kommer närmast från INOVYN i Grenland, Norge och efterträder Mikael Rogestedt som har gått vidare till en roll som Business SHE Manager inom INOVYN.

VinylPlus®: Markerar 20 års framgång för #CIRCULARVINYL

17 maj 2021
Nu har den europeiska PVC-branschens andra 10-åriga frivilliga åtagandet för hållbar utveckling slutförts och vi sammanfattar framgångarna och ser fram emot 2030. Idag publiceras VinylPlus lägesrapport för 2021. Bland de viktigaste resultaten framhålls den kontinuerliga utvecklingen av insamlings- och återvinningssystemen för PVC-avfall i hela Europa som gjort det möjligt att återvinna 6,5 miljoner ton PVC sedan 2000; gradvis ersättning av de problematiska tillsatserna; minskning av energiförbrukningen för produktionen; och utvecklingen av VinylPlus®-produktmärke. Nästa steg är att VinylPlus har åtagit sig att återvinna 900 000 ton PVC per år till 2025, i linje med ambitionerna från Circular Plastics Alliance och en miljon ton till 2030. Detta bekräftar PVC-branschens starka engagemang och åtaganden.

PolyREC™ ska rapportera om plastens cirkularitet i Europa

26 mar 2021
Organisationerna Petcore Europe®, PlasticsEurope®, Plastics Recyclers Europe® och VinylPlus® har bildar tillsammans organisationen PolyREC™. PolyREC™ ska övervaka, verifiera och rapportera branschernas siffror för plaståtervinning och användning av återvunnen plast i Europa. I detta arbete använder man ett gemensamt datainsamlingssystem - RecoTrace™. PolyREC™ ska säkerställa spårbarhet, transparens och förtroendet för det återvunna materialet längs hela plastens värdekedja.

VinylPlus® Med ökar hållbarheten inom sjukvården

10 feb 2021
VinylPlus® är den europeiska PVC-branschens frivilliga åtagande för en hållbar utveckling av PVC. Nu lanseras ett nytt samarbetsprojekt som heter VinylPlus® Med. Det syftar till att öka hållbarheten inom hälso- och sjukvården i hela Europa genom återvinning av medicintekniska produkter i PVC. I projektet samlas sjukhus, avfallshanterare, återvinningsföretag och PVC-branschen.

Vår gästkrönika i Aktuell Hållbarhet

10 nov 2020
PVC Forum deltog nyligen på konferensen Byggforum som Aktuell Hållbarhet arrangerade. Vi ville visa att våra medlemsföretag kan och vill bidra till byggsektorns färdplan för en mer hållbar byggprocess. Men då måste också byggsektorns beställare ställa krav på att branschens insamlingssystem för bland annat installationsspill från plastgolv och rör utnyttjas samt att man börjar upphandla PVC-produkter som innehåller återvunnen eller förnybar PVC. Det var därför positivt att se på konferensen att det finns ett så stort engagemang för återbruk och återvinning inom hela byggbranschen.