Nyheter

Nyheter

VinylPlus överträffar 810 000 ton i återvinningen av PVC. Stödjer ambitionen med den europeiska gröna given

30 maj 2022
VinylPlus® presenterade den 25 maj resultatet av det första året med VinylPlus 2030-åtagandet vid det 10:e VinylPlus Sustainability Forum (#VSF2022). #VSF2022, livesänd från Bryssel, samlade online runt 500 deltagare från 40 länder. Under temat "Embracing EU Green Deal Ambitions" diskuterades perspektiv och scenarier som genererats av EU:s nuvarande politiska landskap, såväl som deras inverkan på plast- och PVC-industrin.

Kommentar till att PVC är med på EU:s Restrictions Roadmap

2 maj 2022
PVC-branschen ifrågasätter att Europeiska kommissionen har med plasten PVC på sin färdplan för kommande begränsningar (Restrictions Roadmap). Själva PVC-plasten är inte farlig och innebär ingen risk för människors hälsa eller miljön. Däremot finns det några tidigare tillsatser i PVC som är farliga och det finns en diskussion om hur dessa påverkar återvinningen.

Miljöorganisationerna saknar kunskap om PVC-plast

21 jan 2022
PVC-branschen riktar nu stark kritik mot miljöorganisationerna för att de inte hängt med i utvecklingen av PVC. Därför varnas beslutsfattare för att lyssna på miljöorganisationernas rekommendationer om PVC.

Webbinarium om Additive Sustainability Footprint (ASF)

3 dec 2021
Den 9 december arrangerar VinylPlus ett webbinarium om den modell som man har utvecklat för att bedöma additivens miljöpåverkan. Den heter Additive Sustainability Footprint (ASF) och har tagits fram i samarbete med The Natural Step.

Föråldrad syn på PVC ett hinder för en cirkulär ekonomi

11 jun 2021
En föråldrad syn på PVC bland offentliga beslutsfattare, bedömningsorgan och intresseorganisationer är ett sannolikt större hinder mot ökad återvinning än nödvändig teknikutveckling, det skriver Lena Lundberg, verksamhetsansvarig för PVC Forum, i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

Återvinning av PVC kan potentiellt bespara klimatet 6 500 000 ton koldioxid

4 jun 2021
PVC Forums nya färdplan visar att cirka 3 200 000 ton PVC produkter finnas inbyggt i Sverige, varav 927 000 ton är fullt ut återvinningsbara och ytterligare 1 269 000 ton potentiellt återvinningsbara. Skulle denna återvinningspotential realiseras skulle det innebära en klimatbesparing om cirka 6 500 000 ton koldioxid, vilket motsvarar 12 procent av Sveriges årliga utsläpp. För att detta ska kunna bli verklighet krävs satsningar på att stärka efterfrågan på återvunnet material samt i ny teknik som möjliggör återvinning.

Ny Site Manager för INOVYN:s verksamhet i Stenungsund

20 maj 2021
Geir Tangenes har tillträtt som ny Site Manager för INOVYN:s verksamhet i Stenungsund. Geir kommer närmast från INOVYN i Grenland, Norge och efterträder Mikael Rogestedt som har gått vidare till en roll som Business SHE Manager inom INOVYN.

VinylPlus®: Markerar 20 års framgång för #CIRCULARVINYL

17 maj 2021
Nu har den europeiska PVC-branschens andra 10-åriga frivilliga åtagandet för hållbar utveckling slutförts och vi sammanfattar framgångarna och ser fram emot 2030. Idag publiceras VinylPlus lägesrapport för 2021. Bland de viktigaste resultaten framhålls den kontinuerliga utvecklingen av insamlings- och återvinningssystemen för PVC-avfall i hela Europa som gjort det möjligt att återvinna 6,5 miljoner ton PVC sedan 2000; gradvis ersättning av de problematiska tillsatserna; minskning av energiförbrukningen för produktionen; och utvecklingen av VinylPlus®-produktmärke. Nästa steg är att VinylPlus har åtagit sig att återvinna 900 000 ton PVC per år till 2025, i linje med ambitionerna från Circular Plastics Alliance och en miljon ton till 2030. Detta bekräftar PVC-branschens starka engagemang och åtaganden.

PolyREC™ ska rapportera om plastens cirkularitet i Europa

26 mar 2021
Organisationerna Petcore Europe®, PlasticsEurope®, Plastics Recyclers Europe® och VinylPlus® har bildar tillsammans organisationen PolyREC™. PolyREC™ ska övervaka, verifiera och rapportera branschernas siffror för plaståtervinning och användning av återvunnen plast i Europa. I detta arbete använder man ett gemensamt datainsamlingssystem - RecoTrace™. PolyREC™ ska säkerställa spårbarhet, transparens och förtroendet för det återvunna materialet längs hela plastens värdekedja.