Nyheter

Nyheter

PolyREC™ ska rapportera om plastens cirkularitet i Europa

26 mar 2021
Organisationerna Petcore Europe®, PlasticsEurope®, Plastics Recyclers Europe® och VinylPlus® har bildar tillsammans organisationen PolyREC™. PolyREC™ ska övervaka, verifiera och rapportera branschernas siffror för plaståtervinning och användning av återvunnen plast i Europa. I detta arbete använder man ett gemensamt datainsamlingssystem - RecoTrace™. PolyREC™ ska säkerställa spårbarhet, transparens och förtroendet för det återvunna materialet längs hela plastens värdekedja.

VinylPlus® Med ökar hållbarheten inom sjukvården

10 feb 2021
VinylPlus® är den europeiska PVC-branschens frivilliga åtagande för en hållbar utveckling av PVC. Nu lanseras ett nytt samarbetsprojekt som heter VinylPlus® Med. Det syftar till att öka hållbarheten inom hälso- och sjukvården i hela Europa genom återvinning av medicintekniska produkter i PVC. I projektet samlas sjukhus, avfallshanterare, återvinningsföretag och PVC-branschen.

Vår gästkrönika i Aktuell Hållbarhet

10 nov 2020
PVC Forum deltog nyligen på konferensen Byggforum som Aktuell Hållbarhet arrangerade. Vi ville visa att våra medlemsföretag kan och vill bidra till byggsektorns färdplan för en mer hållbar byggprocess. Men då måste också byggsektorns beställare ställa krav på att branschens insamlingssystem för bland annat installationsspill från plastgolv och rör utnyttjas samt att man börjar upphandla PVC-produkter som innehåller återvunnen eller förnybar PVC. Det var därför positivt att se på konferensen att det finns ett så stort engagemang för återbruk och återvinning inom hela byggbranschen.

Klimatsmart bygge med rör av återvunnen plast

30 okt 2020
Just nu byggs förskolan Hoppet i Göteborg. Ett klimatsmart bygge som drivs av Lokalförvaltningen Göteborgs stad med ambitionen att vara så fossilfritt som möjligt. Projektet RePipe Demo, som drivs av forskningsinstitutet RISE, bidrar med rör av återvunnen plast. Sedan bidrar INOVYN och Pipelife med ca 350 meter markavloppsrör som är tillverkade av BIOVYN™. Det är värdens första bio-attribuerade PVC som möjliggör besparingar av växthusgaser på över 90% jämfört med konventionellt producerad PVC.

Den europeiska PVC-industrin skapar nytt hållbarhetsprogram för 2030

16 okt 2020
På årets virtuella hållbarhetskonferens, VinylPlus Sustainability Forum (VSF), samlades i dag över 180 deltagare från 24 länder. Temat var #CIRCULARVINYL. Där presenterades branschens framgångsrika miljöarbete och arbetet med det nya hållbarhetsprogrammet som ska gälla fram till år 2030.

Nytt faktablad om begreppet halogenfritt

16 okt 2020
PVC Forum har nu tagit fram ett nytt faktablad som handlar om halogenerna och begreppet halogenfritt. Halogenerna är alla mycket reaktionsbenägna och förekommer därför inte fria i naturen. Vissa används i tillverkningen av plast eller i tillsatser till plast. Det är stor skillnad på egenskaperna beroende på hur de förekommer.

VinylPlus® Skapar en cirkulär ekonomi för PVC

16 okt 2020
VinylPlus är den europeiska PVC-branschens frivilliga åtagande för en hållbar utveckling. Under 2019 ledde arbetet till att 771 313 ton PVC återvanns. Det innebär att branschen nästan nådde målet för år 2020, som är 800 000 ton. Med denna ökningstakt ser det även hoppfullt ut att det nya målet för år 2025 ska uppnås. Detta åtagande kopplar till EU-kommissionens initiativ Circular Plastics Alliance som ska öka återanvändning, återvinning och användning av återvunnen plast. Detta är resultat som nu presenteras i den årliga lägesrapporten för VinylPlus.

VinylPlus Sustainability Forum 2020: #CIRCULARVINYL - Nytt datum

16 okt 2020
PVC-branschens stora hållbarhetskonferens “VinylPlus Sustainability Forum” har i år temat #CIRCULARVINYL. Frågor i fokus blir de viktigaste hållbarhetsutmaningarna och hur PVC-industrin kommer att omformas under de kommande åren, både ur ett europeiskt och ett globalt perspektiv. Konferensen samlar företrädare för EU:s institutioner, FN, frivillighetsorganisationer, politiker, akademi och hela PVC-industrins värdekedja i Florens, Italien, den 14 och 15 oktober 2020.

Kommunens klimatavtryck kan påverkas redan på golvnivå

16 okt 2020
Upphandlare kan bidra till att minska klimatpåverkan genom att ställa rätt krav vid byggprojekt. Ett exempel är att se till att plastspill från golvläggning återvinns i stället för att brännas upp. IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en guide för hur man gör.

Europaparlamentet säger nej till plaståtervinning

16 okt 2020
Europaparlamentet har idag stoppat kommissionens förslag om begränsningar av bly i PVC. Beslutet innebär att ledamöterna struntar i den omfattande utvärdering som gjorts av den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) vilken slår fast att återvinning är det bästa alternativet ur hälso- och miljösynpunkt.