Nyheter

Nyheter

VinylPlus® Skapar en cirkulär ekonomi för PVC

16 okt 2020
VinylPlus är den europeiska PVC-branschens frivilliga åtagande för en hållbar utveckling. Under 2019 ledde arbetet till att 771 313 ton PVC återvanns. Det innebär att branschen nästan nådde målet för år 2020, som är 800 000 ton. Med denna ökningstakt ser det även hoppfullt ut att det nya målet för år 2025 ska uppnås. Detta åtagande kopplar till EU-kommissionens initiativ Circular Plastics Alliance som ska öka återanvändning, återvinning och användning av återvunnen plast. Detta är resultat som nu presenteras i den årliga lägesrapporten för VinylPlus.

VinylPlus Sustainability Forum 2020: #CIRCULARVINYL - Nytt datum

16 okt 2020
PVC-branschens stora hållbarhetskonferens “VinylPlus Sustainability Forum” har i år temat #CIRCULARVINYL. Frågor i fokus blir de viktigaste hållbarhetsutmaningarna och hur PVC-industrin kommer att omformas under de kommande åren, både ur ett europeiskt och ett globalt perspektiv. Konferensen samlar företrädare för EU:s institutioner, FN, frivillighetsorganisationer, politiker, akademi och hela PVC-industrins värdekedja i Florens, Italien, den 14 och 15 oktober 2020.

Kommunens klimatavtryck kan påverkas redan på golvnivå

16 okt 2020
Upphandlare kan bidra till att minska klimatpåverkan genom att ställa rätt krav vid byggprojekt. Ett exempel är att se till att plastspill från golvläggning återvinns i stället för att brännas upp. IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en guide för hur man gör.

Europaparlamentet säger nej till plaståtervinning

16 okt 2020
Europaparlamentet har idag stoppat kommissionens förslag om begränsningar av bly i PVC. Beslutet innebär att ledamöterna struntar i den omfattande utvärdering som gjorts av den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) vilken slår fast att återvinning är det bästa alternativet ur hälso- och miljösynpunkt.

Golvåtervinning får stöd till cirkulär lösning

16 okt 2020
Naturvårdsverket delar nu ut 610.000 kronor i stöd till IVL Svenska Miljöinstitutet och Golvbranschen, GBR för att vidareutveckla återvinningssystemet GBR Golvåtervinning. Samarbetet syftar till att hitta nya cirkulära lösningar för att öka återvinningen av plastgolv på den svenska marknaden. Enligt Naturvårdsverkets bedömning har projektet potential att bidra till Sveriges miljömål.

Nu lanseras världens första bio-baserade PVC

16 okt 2020
Det är företaget INOVYN som nu lanserat sin senaste generation av PVC under varumärket BIOVYNTM. Det innebär att de är världens första kommersiella tillverkare av bio-baserad PVC. INOVYN har i produktutvecklingen arbetat nära golvtillverkaren Tarkett. Därför kommer den första användningen av BIOVYNTM bli i en ny golvkollektion från Tarkett.

Återvinningen av PVC ökade med över 15 % under 2018

16 okt 2020
Genom PVC-branschens frivilliga åtagande VinylPlus® återvanns 739 525 ton PVC under 2018. Det var en ökning med 15,6 % jämfört med föregående år. Resultatet presenterades på konferensen VinylPlus Sustainability Forum, som ägde rum den 9 och 10 maj i Prag, Tjeckien. Där presenterad industrin även ytterligare framsteg i sitt hållbarhetsarbete för PVC.

Ny svensk innovation möjliggör återvinning av tusentals ton gamla plastgolv

16 okt 2020
Tarkett har lanserat en ny teknik som innebär att utrivna homogena plastgolv kan renas från lim- och spackelrester. Det gör att gamla golv kan återvinnas till råvaror som har lika hög kvalitet som plast gjord direkt av nya råvaror. Innovationen som har forskats fram i Sverige möjliggör återvinning av tusentals ton gamla plastgolv.

Innovativ återvinning av rör och profiler

16 okt 2020
I Sverige installeras stora mängder rör vid nybyggnationer och underhåll av infrastruktur och byggnader. Om spillet som uppstår vid installationerna skulle materialåtervinnas skulle besparingen bli runt 50 miljoner kronor i materialvärde per år. Dessutom skulle miljöpåverkan minska avsevärt. Detta visar projektet Repipe som lämnat sin slutrapport till RE:Source.