Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Lena Lundberg, IKEM och PVC Forum Foto: Bengt Säll

Föråldrad syn på PVC ett hinder för en cirkulär ekonomi

En föråldrad syn på PVC bland offentliga beslutsfattare, bedömningsorgan och intresseorganisationer är ett sannolikt större hinder mot ökad återvinning än nödvändig teknikutveckling, det skriver Lena Lundberg, verksamhetsansvarig för PVC Forum, i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

I fredags släppte PVC Forum sin färdplan för hållbar användning av PVC i ett cirkulärt, giftfritt och klimatneutralt samhälle. Färdplanen visar på en enorm potential. Idag finns 927 000 ton PVC produkter inbyggt i Sverige som är fullt ut återvinningsbara och ytterligare 1 269 000 ton potentiellt återvinningsbara. Skulle denna återvinningspotential realiseras skulle det innebära en klimatbesparing om cirka 6 600 000 ton koldioxid, vilket motsvarar 12 procent av Sveriges årliga utsläpp.

Samtidigt möts branschen av en förlegad och felaktig syn på hur återvinningen av PVC kan gå till.

Lena Lundberg sammanfattar:

I arbetet med färdplanen stod det snabbt klart att en föråldrad syn på PVC bland offentliga beslutsfattare, bedömningsorgan och intresseorganisationer är ett sannolikt större hinder mot ökad återvinning än nödvändig teknikutveckling. Konsekvenserna blir såväl att PVC-produkter väljs bort, på grund av skrivningar i miljö- och byggpolicys, som att diskussioner om samarbeten med fokus på återvinning uteblir.

Läs debattartikeln här 

Färdplan för en hållbar användning av PVC i ett cirkulärt, giftfritt och klimatneutralt samhälle