Skriv ut

Klimatsmart bygge med rör av återvunnen plast

Just nu byggs förskolan Hoppet i Göteborg. Ett klimatsmart bygge som drivs av Lokalförvaltningen Göteborgs stad med ambitionen att vara så fossilfritt som möjligt. Projektet RePipe Demo, som drivs av forskningsinstitutet RISE, bidrar med rör av återvunnen plast. Sedan bidrar INOVYN och Pipelife med ca 350 meter markavloppsrör som är tillverkade av BIOVYN™. Det är värdens första bio-attribuerade PVC som möjliggör besparingar av växthusgaser på över 90% jämfört med konventionellt producerad PVC.

Rören som grävs ner i marken ser vid en första anblick ut som vilka rör som helst, men många är faktiskt tillverkade av återvunnen eller fossilfri bio-attribuerad plast.  Rören har tagits fram i samarbete med projektet Repipe Demo som finansieras av forskningsprogrammet RE:Source och Energimyndigheten, samt deltagande företag. I projektet, som leds av forskningsinstitutet RISE, samlas rör från byggen in och återvinns till nya rör i en sluten loop, vilket medför minskade koldioxidutsläpp.  

- Att den som upphandlar byggtjänster och material ställer krav på klimatsmarta lösningar så som rör av återvunnen plast är mycket viktigt för att driva en hållbar utveckling. Här har både Göteborg stad och rörtillverkarna bidragit till att vi kunnat ta viktiga steg framåt, säger Anna Jansson från RISE, projektledare för RePipe Demo.

Totalt har 250 meter kabelskyddsrör tillverkade av återvunnen PVC använts och närmare 1 000 meter kabelskyddsrör och dräneringsrör tillverkade av återvunnen Polyeten. Rörtillverkarna har lagt många timmar på att få tillverkningsprocessen att fungera med det återvunna materialet då egenskaperna varierar då större volymer insamlade rör kommer från olika tillverkare.

- Rören tillverkade av återvunnet skall uppfylla de krav som normalt ställs på rör som produceras i jungfruligt material. Det finns alltså risker med ett återvunnet material. Det är inte alls säkert att rätt kvalitet på återvunnet material är billigare än ett jungfruligt, därför är det en utmaning att tillverka rör av återvunnen plast, säger Ove Söderberg hos rörtillverkaren Pipelife som levererar 250 m kabelskyddsrör, tillverkade av återvunnen PVC.

PVC-producenten INOVYN lanserade under 2019 BIOVYN™, värdens första bio-attribuerade PVC med en produktionskedja som är certifierad av RSB. Den tillverkas med en 100% fossilfri råvara och möjliggör besparingar av växthusgaser på över 90% jämfört med konventionellt producerad PVC samtidigt som produktegenskaperna bibehålls. INOVYN och Pipelife bidrar med ca 350 meter certifierade markavloppsrör som är tillverkade av BIOVYN™ till Hoppet. Rören med BIOVYN utgör ca 50% av det totala behovet rör till förskolan Hoppet.

Källa: Pressmeddelande från RISE