Skriv ut

Vår gästkrönika i Aktuell Hållbarhet

PVC Forum deltog nyligen på konferensen Byggforum som Aktuell Hållbarhet arrangerade. Vi ville visa att våra medlemsföretag kan och vill bidra till byggsektorns färdplan för en mer hållbar byggprocess. Men då måste också byggsektorns beställare ställa krav på att branschens insamlingssystem för bland annat installationsspill från plastgolv och rör utnyttjas samt att man börjar upphandla PVC-produkter som innehåller återvunnen eller förnybar PVC. Det var därför positivt att se på konferensen att det finns ett så stort engagemang för återbruk och återvinning inom hela byggbranschen.