Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

VinylPlus®: Markerar 20 års framgång för #CIRCULARVINYL

Nu har den europeiska PVC-branschens andra 10-åriga frivilliga åtagandet för hållbar utveckling slutförts och vi sammanfattar framgångarna och ser fram emot 2030. Idag publiceras VinylPlus lägesrapport för 2021. Bland de viktigaste resultaten framhålls den kontinuerliga utvecklingen av insamlings- och återvinningssystemen för PVC-avfall i hela Europa som gjort det möjligt att återvinna 6,5 miljoner ton PVC sedan 2000; gradvis ersättning av de problematiska tillsatserna; minskning av energiförbrukningen för produktionen; och utvecklingen av VinylPlus®-produktmärke. Nästa steg är att VinylPlus har åtagit sig att återvinna 900 000 ton PVC per år till 2025, i linje med ambitionerna från Circular Plastics Alliance och en miljon ton till 2030. Detta bekräftar PVC-branschens starka engagemang och åtaganden.

Under de senaste 20 åren har den europeiska PVC-branschen genom VinylPlus gjort kontinuerliga framsteg när det gäller tillverkningen av produkter, forskning om innovativ teknik och förbättring av PVC-materialets miljömässiga fotavtryck. Framför allt har framsteg gjorts inom återvinningsområdet och man har byggt upp insamlings- och återvinningssystem som praktiskt taget inte fanns för 20 år sedan.

VinylPlus har blivit en föregångare när det gäller cirkulär ekonomi genom att säkerställa kontinuerligt växande och säker återvinning av PVC. Vi var på god väg att nå återvinningsmålet på 800 000 ton PVC per år till år 2020 före COVID-19-pandemin. Trots utmaningarna för näringslivet under 2020 uppnådde VinylPlus fortfarande ett fantastiskt resultat med mer än 730 000 ton PVC återvunnen till nya produkter. Det motsvarar över 91% av programmets mål för år 2020. Sedan år 2000 har den europeiska PVC-branschen återvunnet 6,5 miljoner ton PVC till nya produkter. Det har förhindrat utsläpp av nästan 13 miljoner ton koldioxid till atmosfären och skapat 1500 direkta jobb i återvinningsföretagen.

VinylPlus handlar inte bara om den cirkulära ekonomin utan omfattar även andra hållbarhetsfrågor som energieffektivitet, hållbara råvaror och produktion, samt ansvarsfull användning av tillsatser. Energin som behövs för att producera ett ton PVC-råvara minskade med i genomsnitt 9,5 % mellan åren 2007-2008 och 2015-2016. Under samma period minskade koldioxidutsläppen med 14,4 % för den genomsnittliga PVC-produktionen. För tillverkningen av vanliga produkter som fönsterprofiler, rör, golv och filmer, minskade energiförbrukningen med mellan 16% och 26,5% under år 2020 jämfört med 2010.

Additive Sustainability Footprint (ASF) är en metodik som utvecklats i samarbete med Det Naturliga Steget. Den har granskats av experter på livscykelanalys och validerats. Den hjälper tillverkare av tillsatser till PVC-produkter att själva bedöma hållbarheten av deras nuvarande och nya tillsatser.

VinylPlus® Product Label är hållbarhetsmärket för PVC-produkter inom bygg- och anläggningssektorn. Hittills har det tilldelats 128 PVC-produkter, och märket vägleder nu konsumenter och offentliga inköpare mot mer hållbara produkter.

- VinylPlus® Product Label innehåller inte bara specifika kriterier för mer hållbar produktion och användning av PVC utan öppnar också upp för diskussion och stimulerar producenterna att tillämpa principerna genom olika metoder. Märket fokuserar på återvunnet innehåll och återvinningspotentialen men innehåller också aspekter kring demonterbarhet och policy för returer, säger Stijn Brancart, expert inom cirkulär konstruktion på företaget VIBE.

Sedan 2019 är VinylPlus med i Circular Plastics Alliance, Europeiska kommissionens initiativ, som syftar till att öka marknaden för återvunnen plast till 10 miljoner ton fram till 2025. VinylPlus har varit ordförande för arbetsgruppen för byggprodukter.

- Jag är mycket glad över det engagemang och den proaktiva roll som VinylPlus spelar inom Circular Plastics Alliance, säger Kirsi Ekroth-Manssila enhetschef GD GROW, Europeiska kommissionen. Jag är övertygad om att med det fina samarbetet från alla medlemmar och med det positiva exemplet från VinylPlus - som en effektiv och framgångsrik värdekedjeplattform - kommer Circular Plastics Alliance att bli en framgång. VinylPlus är ett perfekt exempel på hur man kan göra den cirkulära ekonomin till verklighet och är den första värdekedjan under 2000-talet som tar sig ann utmaningen att förvandla ett problem till en möjlighet.

Som en enad värdekedja uppnådde VinylPlus stora framgångar. Ändå kan vi inte stanna upp. Under de senaste månaderna har hela PVC-värdekedjan, tillsammans med sina intressenter, arbetat hårt för att bygga upp sitt nästa åtagande för hållbar utveckling fram till 2030. Detta kommer att officiellt lanseras på VinylPlus Sustainability Forum 2021 # TOWARDS2030.

- När vi ser tillbaka har vi uppnått mycket, konstaterar Brigitte Dero, VD för VinylPlus. Det finns dock mycket mer att göra, särskilt om vi proaktivt vill bidra till FN:s globala hållbarhetsmål. Vi går nu vidare till nästa steg i vårt engagemang för hållbar utveckling. Då kan vi utnyttja mer än 20-års erfarenhet och resultat för att bygga ett nytt och ännu mer ambitiöst åtagande för nästa decennium för att ytterligare bidra till en mer hållbar och cirkulär framtid. Vi ser fram emot den officiella lanseringen av vårt nästa åtagande till 2030 vid VinylPlus Sustainability Forum den 17 juni och att samarbeta med alla intressenter som står bakom detta.

Om VinylPlus®

VinylPlus är den europeiska PVC-branschens frivilliga åtagandet för hållbar utveckling. Genom VinylPlus skapas en långsiktig ram för hållbarhet för hela PVC-materialets värdekedja, vilket förbättrar PVC-produkternas hållbarhet och cirkularitet och deras bidrag till ett hållbart samhälle. Programmet hanterade ett antal kritiska utmaningar i EU:s 27 medlemsländer samt Storbritannien, Norge och Schweiz. VinylPlus representerar över 200 företag som tillverkar PVC-råvara, PVC-tillsatser och PVC-produkter, samt samordnar ett nätverk med cirka 150 återvinningsföretag. VinylPlus har investerat cirka 120 miljoner euro i hållbarhet i Europa sedan 2000.

2021 Progress Report

Den årliga lägesrapporten (Progress Report) beskriver framgångarna för VinylPlus när det gäller att öka hållbarhetsprestanda och användning av PVC, som ett material som är lämpligt för en cirkulär ekonomi, och som hanterar de fem viktigaste hållbarhetsutmaningarna för hela den europeiska värdekedjan för PVC. Progress Report 2021 har oberoende verifierats av SGS, medan tonnage av den återvunna PVC-avfallet och utgifterna har granskats och certifierats av KPMG. Rapporten finns på www.vinylplus.eu.

Kontakt

Zdenek Hruska, Public Affairs Director  
zdenek.hruska@vinylplus.eu 
+32 (0) 2 329 51 08

Sylvie Famelart, Senior Communications Manager 
sylvie.famelart@vinylplus.eu 
+32 (0) 2 329 51 06