Skriv ut
Brigitte Dero, vd för VinylPlus
Brigitte Dero, vd för VinylPlus

VinylPlus® Med ökar hållbarheten inom sjukvården

VinylPlus® är den europeiska PVC-branschens frivilliga åtagande för en hållbar utveckling av PVC. Nu lanseras ett nytt samarbetsprojekt som heter VinylPlus® Med. Det syftar till att öka hållbarheten inom hälso- och sjukvården i hela Europa genom återvinning av medicintekniska produkter i PVC. I projektet samlas sjukhus, avfallshanterare, återvinningsföretag och PVC-branschen.

Sjukhusen skulle kunna minska sin miljöpåverkan och sina driftskostnader genom en bra sortering och återvinning av icke-smittförande plastavfall. Baserat på framgångarna med insamlingssystemet RecoMed, för PVC-masker och slangar, lanserar nu VinylPlus samarbetsprojektet VinylPlus® Med som ska öka hållbarheten inom europeisk hälso- och sjukvård.

PVC är den vanligaste plasten i livsviktig medicinsk engångsutrustning, som syrgas- och anestesimasker, slangar, dialyspåsar och påsar för intravenösa vätskor. Många av dessa produkter, som bara används en gång under en kort tid på icke-smittförande patienter, kan återvinnas. VinylPlus® Med utvecklar nu ett återvinningssystem för medicintekniska engångsprodukter av PVC i Belgien. Systemet ska fokusera på rent och REACH-kompatibelt PVC-avfall som kan återvinnas till ett stort antal högvärdiga produkter för hela den europeiska marknaden.

- Vi startar med ett pilotprojekt i Belgien och är mycket glada för att kunna göra medicinsk plast mer cirkulär tillsammans med våra partners, säger Brigitte Dero, VD för VinylPlus.

Tillsammans med Europe Hospitals kommer det högkvalitativa PVC-avfallet från tre dialysavdelningar att samlas in och återvinnas. I projektet ingår avfallshanteraren Renewi och återvinningsföretaget Raff Plastics. Alla belgiska partners inom VinylPlus® Med ligger inom en radie av 120 km för att minimera transportavstånden och därmed minska koldioxidavtrycket.

COVID-19 har visat hur viktiga engångsprodukter i plast är för att förebygga och kontrollera infektioner på sjukhus. Det ökade behovet av sådana engångsartiklar har också belyst utmaningarna med att hantera dessa på ett bra sätt efter användning.

- VinylPlus vill hjälpa sjukhusen eftersom PVC är den mest använda plasten där. Den största delen av sjukhusens medicintekniska PVC-avfall är inte smittförande och kan återvinnas om det sorteras ordentligt och samlas in. Vi är angelägna om att förbättra återvinningen av PVC i denna kritiska sektor och är därför mycket glada för att kunna lansera projektet VinylPlus® Med, säger Brigitte Dero.

- På Europe Hospitals har vårt fokus hittills legat på energiförbrukningen och målet har varit att kontinuerligt minska kostnader och miljöpåverkan. Nu vill vi koncentrera oss mer på effektiv hantering av vårt plastavfall. Våra medicintekniska engångsprodukter som vi använder varje dag bör återvinnas. Vår personal är motiverad att förbättra hållbarheten för vår verksamhet. Vi tycker alla att det är vårt ansvar att spara pengar samt bevara resurser och miljön, säger Evelyn Vass, verksamhetschef på Europe Hospitals.