Om oss

PVC Forum är en sektorgrupp inom IKEM. Sektorgrupper finns för medlemsföretag som vill fördjupa sitt samarbete i branschspecifika frågor.

Det övergripande målet för PVC Forums arbete är att anpassa PVC-produkter till ett hållbart samhälle och att sprida saklig information om PVC som råvara och material i ett brett samhällsperspektiv.

Medlemsföretagen beslutar på årsmöte om verksamhet och budget för nästkommande kalenderår. Då fastställs också serviceavgifterna.