Hur tillverkas PVC?

PVC tillverkas av salt 57 procent och eten 43 procent.

Eten kan tillverkas från förnybara råvaror eller från fossil naturgas och olja. Ur saltet framställs klor som sedan kombineras med eten till vinylkloridmonomeren (byggstenen för PVC-polymeren). Vinylkloridmonomeren kopplas sedan ihop vid polymerisationen till långa kedjor, som utgör den färdiga PVC-polymeren.

Klortillverkning

Ur koksalt får man klorgas, natriumhydroxid/lut och vätgas. Luten används främst inom massa- och pappersindustrin. Vätgasen säljs som råvara. Klorgasen används vid monomertillverkningen.

Tillverkningen av klorgas från saltet sker genom elektrolys av en saltlösning. Det finns tre metoder:

  • membranmetoden
  • diafragmametoden
  • kvicksilvermetoden

Membranmetoden är den nyaste och mest miljöanpassade metoden att framställa klor. Energiförbrukningen är 20 procent lägre än med kvicksilvermetoden, som är den äldsta. Läs mer om klortillverkningen.

Inom EU ska kvicksilvermetoden helt vara utfasad till december 2017.  Du kan följa arbetet på webbplatsen www.eurochlor.org.

I januari 2019 meddelade INOVYN att man startat produktionen av klor från den nya membrananläggningen i Stenungsund.

Klor är en viktig kemikalie som används i över hälften av alla kemiska processer i Europa. Cirka 34 procent av kloret används för tillverkning av PVC, 23 procent för att tillverka isocyanater som sedan blir polyuretan. Klor används också i produktionen av polykarbonat och silikoner. Små mängder renar 98 procent av Västeuropas dricksvatten.

Monomertillverkning

I nästa steg reagerar klor med eten och bildar EDC (dikloretan) som i sin tur upphettas och därmed sönderdelas till VCM (vinylklorid monomer).

Polymerisation

I det tredje steget sker polymeriseringen av VCM-molekyler till polymeren PVC. Detta sker under högt tryck och med tillsats av olika kemikalier. PVC:n torkas sedan till ett finkornigt pulver. Det finns två huvudtyper av PVC. Den mest använda är suspensions-PVC (s-PVC) där varje PVC-korn är ca 0,1 mm. S-PVC används till rör och fönsterbågar. Den andra PVC-typen kallas pasta-PVC (p-PVC) och består av mycket fina kompakta korn. Den används till golv, tapeter och färg.

Ytterligare beskrivning av tillverkningen av PVC finns på den svenska tillverkarens eller på engelska på den som de europeiska tillverkarna står bakom.

Mer information om tillverkningen