Rådgivning & medlemsstöd

Vi hjälper våra medlemsföretag att göra rätt.  Ett av våra viktigaste uppdrag är att hålla dig som medlem uppdaterad inom olika områden, det kan handla om allt ifrån avtalsfrågor, tolkningar av nya lagar och andra arbetsgivarfrågor till specifika branschfrågor. Detta gör vi genom olika kanaler såsom webb, nyhetsbrev, kurser, seminarier, nätverksträffar, HSM-rådgivning (hälsa, säkerhet, miljö) och arbetsgivarjour. IKEM ska vara en självklar kunskapsorganisation för dig som medlem.

Detta betyder också att vi ställer höga krav på vår egen kunskap och förståelse för hur företagandet fungerar och att vi är lyhörda för våra medlemsföretags olika behov.

Våra förhandlare och rådgivare har hög kompetens inom sina expertområden men också stor erfarenhet när det gäller arbetsgivar- och branschfrågor i stort.

Logga in

Om du loggar in kommer du att se och kunna ta del av betydligt mer information och stöd. 
Skapa din inloggning här

Välkommen till oss!

Arbetsgivarguiden

IKEM:s arbetsgivarguiden ger stöd åt dig som är chef eller arbetar med personaladministrativa frågor.

Kollektivavtal

Våra medlemmar i arbetsgivarföreningen är bundna till ett arbetaravtal och ett tjänstemannavtal. 

Hälsa Säkerhet Miljö - HSM

Vi ger råd och stöd när det gäller kemikalielagstiftningen, processäkerhet, Responsible Care, kemisk arbetsmiljö, tillståndsprocessen, miljöbalken med mera. 

Sektorgrupper

Medlemsföretag som önskar fördjupa samarbeten och kunskap kan gå med i passande sektorgrupp eller starta en ny grupp. Vi har följande sektorgrupper; EPS Bygg, NPG Nordiska Plaströrgruppen, PVC Forum och Plastråvarugruppen.

Blanketter

Här finns blanketter och utförlig information för dig som arbetar med personaladministration.

Materiallistan med trycksaker och broschyrer

Här hittar du IKEM:s kollektivavtal, konjunkturbreven, handboken vid lönebildning. För att se allt material behöver du vara inloggad på ikems.se.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in