Hälsa Säkerhet Miljö

Hälsa Säkerhet Miljö, HSM, ger framför allt dig som är medlem i branschföreningen stöd och rådgivning i frågor om kemikalielagstiftningen, CLP, Miljöbalken, säkra transporter och farligt gods samt processäkerhet med mera.

Medlem i branschföreningen? 

Skaffa en inloggning till webben. Då får du ut mer av ditt medlemskap och kan ta del av betydligt mer information. Det enda du behöver ha till hands är företagets organisations- och medlemsnummer. 

Fyll i formuläret så har du en inlogggning

Rådgivning - Hälsa Säkerhet Miljö

010-455 38 91
hsm@ikem.se
Måndagar 8.30 - 16.00.
Lunchstängt 11.30-12.30

Kemisk arbetsmiljö, forskning, säkerhet, LifeScience, plast- och kemikaliefrågor.
Juni, juli och augusti stänger vi 16.00 övriga månader 17.00

Tillståndsprocessen

IKEM ger dig som är medlem i branschföreningen stöd och rådgivning i tillståndsprocessen.  Här kan du också följa IKEM:s tillståndsprojekt då vi följer och vägleder medlemsföretaget Incendio och deras väg mot ett miljötillstånd!

Kemikalieregelverk

Här finns bland annat information om hur kemikalier i Sverige och Europa regleras av Kemikalielagstiftningen.

Kemisk arbetsmiljö

Under detta område hittar du det som är viktigast att tänka på då du arbetar i en miljö med kemikalier och hur du ska hanterar dem på bästa sätt.

Miljölagstiftning

Verksamhetsutövare behöver känna till flera lagar och regler. Vi reder ut begreppen och ger goda råd.

Responsible Care

Responsible Care är ett frivilligt åtagande som syftar till ständiga förbättringar inom ramen för en säker och ansvarstagande kemiindustri.

Processäkerhet och säkra transporter

Här finns information om vad du bör tänka på för att transportera gods på ett säkert sätt med mera.

Avtal & Överenskommelser

Här finns leveransbestämmelser för plastbranschen, allmänna bestämmelser för leverans av kemikalier och tillsatsmedel samt branschrekommendation för konsumentförpackningar av kylarvätska innehållande etylenglykol.

Kemiakuten

Medlemmar i IKEM:s branschföreningen kan kostnadsfritt ansluta sig till Kemiakuten.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in