Lönebildning 

Bra lönebildning - en introduktion

Ofta beskrivs lönebildningsprocessen som en både omständlig och jobbig process som i slutänden ändå inte gör alla nöjda. Men hur ska man tänka kring lön och lönebildning? Vad måste vi göra och hur får vi förståelse för vårt tänk? Vad innebär egentligen de steg som beskrivs i kollektivavtalen? Det här webbinariet ger dig en grund att jobba vidare ifrån.

Fördragningshållare var Christer Sjödin, rådgivare och förhandlare på IKEM med ett särskilt ansvar för lönebildningsfrågor. Webbinariet sändes 8 februari 2022.


Mer information om Lön finns under fliken Arbetsgivarguiden och Arbetsgivarfrågor A-Ö i kapitlet Lönebildning.

 

Bra lönebildning

https://youtu.be/hSTIXVvvcK0