LAS och Huvudavtalet Ledighet 

Ledighet med det nya studiestödet

Den 1 oktober 2022 började ett nytt regelverk gälla som ger anställda förbättrade möjligheter att utbilda sig för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. För anställda i privat sektor gäller även ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd.

Webbinariet har fokus på de ledighetsfrågor som kan uppstå i samband med att en anställd planerar att studera. Du får en god kännedom om reglernas innehåll och förståelse för vad de innebär för IKEM:s medlemsföretag.
 

Kursen vänder sig till dig som är chef, personalchef eller på annat sätt arbetar med HR-frågor.

Här kan du ladda ner presentationen

Ur innehållet

  • En anställds rätt till ledighet
  • Arbetsgivarens möjlighet att skjuta upp en begärd ledighet
  • Arbetsgivarens möjlighet att neka en begärd ledighet
  • Arbetstagarens rätt till återgång i arbete

Föredragningshållare är Christer Sjödin, rådgivare och förhandlare på IKEM.

Ledighet med det nya studiestödet