Lönekartläggning 

Lönekartläggning

Kursen Lönekartläggning består av  fem moduler. Kursen hålls av  Emma Hjorth från Hjorth & Partners AB.

Det är en fördel om du går lyssnar igenom alla moduler i från ett till fem efter varandra. Då får du större förståelse då vi hänvisar till en tidigare del.
  • Varje modul tar cirka 15 minuter.

Skriftligt material till varje modul i Lönekartläggning

Modul 1
Vad är lönekartläggning?

Modul 2
Samverkan med facken

Modul 3
Arbetsvärdering

Modul 4
Lönekartläggning och analys

Modul 5
Sakliga skäl och handlingsplan

Lönekartlättning

Handbok i lönekartläggning

Lönekartläggning ger dig stöd för hur arbetet med lönekartläggning kan genomföras. Handboken är partsgemensam, vilket innebär att den tolkning av regelverket som presenterats har förankrats hos såväl IKEM som Unionen, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna, Ledarna och IF Metall.