Kollektivavtal 

Tidsbegränsade anställningar på IKEM:s kollektivavtal

Den 1 oktober 2022 började bestämmelserna om särskild visstidsanställning ”SÄVA” i LAS gälla. För IKEM:s medlemsföretag gäller istället kollektivavtalade tidsbegränsade anställningar.

Webbinariet ger dig en god kännedom om reglerna om tidsbegränsade anställningar i våra kollektivavtal och förståelse för vad de innebär för IKEM:s medlemsföretag i praktiken.

Målgruppen är du som är chef, personalchef eller på annat sätt arbetar med HR-frågor.

Tidsbegränsade anställningar på IKEM:s kollektivavtal