Skriv ut
Kurs

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Det här är en fördjupningskurs om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar med fokus på rehabiliteringsansvaret. Kursen rymmer även diskussioner och grupparbeten. Kursen ges i samarbete med Industriarbetsgivarna.

Kursen ger dig kunskap om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och de lagar och regelverk som styr den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Vi belyser de organisatoriska förutsättningarnas betydelse för att förebygga ohälsa och lyckas med rehabiliteringsansvaret.

Kursen ökar din trygghet i rehabiliteringsarbetet och stärker dina kunskaper om de olika åtgärder arbetsgivaren är skyldig att vidta inom ramen för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, som de olika aktörernas roller i rehabiliteringen.

Målgruppen är alla inom företaget som hanterar sjukskrivnings- och rehabiliteringsfrågor eller bara vill lära sig mer i ämnet.

Förkunskaper: Grundläggande kunskaper om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Vi varvar den lärarledda undervisningen med frågor, diskussioner och grupparbeten.

Ur innehållet

  • Lagar och regler som styr arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
  • De olika aktörernas roller i rehabiliteringsarbetet
  • Vad händer om rehabiliteringen inte lyckas?

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in