Skriv ut
Kurs

Bli bättre på att hantera konflikter

Bli bättre på att hantera konflikter samtidigt som du lär känna dig själv bättre.  Kursen i "Konflikthantering" sker i samarbete med Patrik Lovén på Goliat Konsult AB.

Konflikter kan till exempel handla om att kunden, din medarbetare, eller du själv har en annan uppfattning om service, transporter eller hur en uppgift ska utföras. Hur hanterar du denna situation? Konflikter kan blossa upp av till synes triviala saker, men de kan också bero på att vi ha olika värderingar och viljor.  Kom med denna spännande resa i hur du hanterar konflikter!

IKEM och Transportföretagen samarbetar i denna utbildning. 

Ur innehållet

  • Hur man kommunicerar med kunden/medarbetaren i konfliktsituationer
  • Insikter om mig själv, utifrån den tjänst jag utför/använder
  • Känna till mina viktigaste behov som styr mig som person
  • Kommunicera rakt och klart med människor
  • Känna till mina egna konflikthanteringsstilar för att kunna hantera kunder/medarbetare på bästa sätt
  • Kunskap om hur konflikter kan uppstå med kunder, uppdragsgivare och medarbetare

Eventuella resor och logi bokas och betalas av deltagaren. Vi behöver få din anmälan senast 30 dagar före kursstart,  men i mån kan det gå att anmäla dig senare. Hör med oss i sådana fall.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in