Skriv ut
Kurs

Chef på ett litet eller medelstort IKEM-företag?

Vi är stolta över att kunna erbjuda denna utbildning som passar alla chefer på små eller medelstora IKEM-företag. Utbildningen är i tre steg med start den 13-14 mars, övriga datum är 10-11 april och 8-9 maj. Dessutom är priset mycket förmånligt.
 • Duktiga och kunniga chefer skapar lönsammare företag.
 • Genom att fokusera mer på HUR-göra och inte så mycket på VAD-göra ökar vi medvetenheten kring det egna chefs- och ledarskapet.
 • Vi utgår från konkreta vardagliga exempel med träning, grupparbeten och bikupor.

Chefs- och ledarskapsutbildningen är i tre steg under en tremånadersperiod

Hur är ditt ledarskap? Vilka är dina styrkor och svagheter? Vi förmedlar också - insprängt i träningen - kunskap om vilka lagar och regler som främst reglerar samspelet mellan chef- och medarbetare, framförallt lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen, och hur dessa kan vara ett stöd i chef- och ledarskapet.


Kurstillfällen:
13-14 mars
10-11 april
8-9 maj

Denna utbildning sker i samarbete med Transportföretagen som också är ett medlemsförbund inom Svenskt Näringsliv. Du anmäler dig på Transportföretagens webbplats. 

Ur innehållet

 • Vad är ledarskap- och chefskap
 • Kommunikation och medarbetarsamtal
 • Svåra samtal och konstruktiv återkoppling
 • Lagen om anställningsskydd – anställning, misskötsel och uppsägning p g a
  personliga förhållanden
 • Arbetsmiljölagen – roller, ansvar och befogenheter
 • Sjukfrånvaro och rehabilitering, alkohol och droger
 • Hur genomförs en förändring bäst och vägen till medarbetarnas engagemang
 • Medbestämmandelagen – förhandlingar, information och entreprenader
 • Människan i förändring
 • Konflikthantering och medling
 • Grupputveckling – en grupps utvecklingsfaser

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in