Skriv ut
Kurs

Chefen och arbetsmiljön

Chefen och arbetsmiljön är en kurs IKEM ger i samarbete med Industriarbetsgivarna. Vi utgår ifrån en helhetssyn på arbetsmiljöarbetet i företaget med tydligt fokus på chefsansvaret.

Kursen ger en grundläggande genomgång av arbetsmiljölagstiftningen och förklarar vad det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär. Vi reder ut ansvarsbegreppen, även straffrättsligt. Även arbetsgivarens rehabiliteringsansvar behandlas övergripande.

Syfte

Att ge dig som chef/arbetsledare kunskap om, och förståelse för, vilket ansvar för arbetsmiljön som chefer och medarbetare med flera har i en verksamhet.

Mål

Efter genomgången kurs ska du ha förvärvat följande kunskaper/ insikter:

  • Du har en grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och dess krav på arbetsmiljön.
  • Du har fått praktiska råd och tips om hur du som chef ska hantera arbetsmiljöfrågorna och planera, leda och fördela det arbetet.
  • Du förstår och kan självständigt tillämpa reglerna och ansvarsfrågorna vad gäller arbetsmiljöarbetet.
  • Du har övergripande kunskaper om vilka skyldigheter arbetsgivaren har när det gäller rehabilitering och arbetsanpassning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till vd och chefer på alla nivåer, både inom produktion och administration. Även arbetsledare eller andra arbetsgivarföreträdare ingår i målgruppen, som förutsätts ha visst personalansvar eller annars arbeta med arbetsmiljöfrågor inom företaget.

Förkunskaper

Kursen är en grundkurs som riktar sig till nya chefer eller chefer som vill ”friska upp minnet” vad gäller arbetsmiljöfrågor och chefsansvaret. Förkunskaper förutsätts inte, annat än de allmänna arbetsrättsliga grundkunskaper som kan förväntas av en chef.

Kursens upplägg

Lärarledd undervisning varvad med frågor, diskussioner och grupparbete.

Ur innehållet

  • Vilket ansvar har jag som chef/arbetsledare för arbetsmiljön?
  • Vilka krav gäller beträffande fördelning av arbetsmiljöuppgifter?
  • Hur ser Arbetsmiljölagstiftningen ut? Vad innehåller den?
  • Hur bör man arbeta med det lokala arbetsmiljöarbetet?
  • När gör man en riskbedömning?
  • Var kan jag vända mig om jag har frågor inom arbetsmiljöområdet?

Omfattning och pris

En dag. Pris: 2 900 kronor exkl. moms. Inklusive kursmaterial, lunch och kaffe. IKEM:s medlemmar anmäler sig via Industriarbetsgivarna.

Priserna är exklusive moms. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår. Du ansvarar själv för bokning av hotell för de antal nätter du behöver (logi ingår inte i kurspriset).

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in