Skriv ut
Kurs

Plaster i en cirkulär ekonomi

Vi beskriver hur plaster kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Kursen är i samarbete med Polymercentrum.

Efter kursen har du bra kännedom om plasters positiva och negativa miljöeffekter, plasters miljöpåverkan i förhållande till andra material, samt metoder för att åstadkomma ett cirkulärt kretslopp för plaster.

Kaffe och the från klockan 9.30 till klockan 10.00, även lunch ingår.

Innehåll

 • Möjligheter och begränsningar med plast
 • Plasters positiva och negativa miljöeffekter
 • EU:s plaststrategi
 • Vanliga plastmaterial
 • Miljöfarliga tillsatser
 • Livscykelanalys
 • 4R (reduce, reuse, repair, recycle)
 • Design för återvinning
 • Metoder för återvinning
 • Egenskaper för återvunnet material
 • Nyheter och trender

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in