Skriv ut
Kurs

Toxikologi i praktiken

Denna halvdagskurs i praktisk tillämpning av toxikologi ges i anslutning till Kemikaliedagarna. IKEM och KTF arrangerar både denna kurs och kemikaliedagarna.

Kursens innehåll

Vi tar upp grundläggande definitioner och begrepp som dos, respons, exponering,
toxikokinetik och skillnaden mellan fara och risk. Djurstudier, in-vivo, in-vitro och insilicostudier, kliniska studier, epidemiologiska studier, dubbelblinda randomiserade studier – vad är det för skillnad och vilka har högst bevisvärde? Vad betyder alla förkortningar som LD50, NOAEL, MoS, SED?

Andra hälften av kursen ägnas åt regulatorisk toxikologi. Farobedömning, riskhantering och
säkerhetsbedömning är en central del av tillämpning av kemikalielagstiftningar som CLP, REACH och förordningarna om biocider, kosmetika och växtskyddsmedel.

Har du några frågor kring kursen, vänligen kontakta Märit.

 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in