Skriv ut
Kurs

Viktigast inom arbetsmiljö för dig som chef

Ny som chef eller vill du fräscha upp minnet när det gäller arbetsmiljölagstiftningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet? Då är det här rätt kurs för dig. En heldag med föredrag, diskussioner och grupparbeten. Medlemmar har förmånlig rabatt.
  • "Viktigast inom arbetsmiljön för dig som chef" fokuserar på ansvarsbegreppen, även straffrättsligt.
  • Vi går också igenom vad uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöarbetet innebär.
  • Vi  varvar med föreläsningar, tid för frågor, diskussion och grupparbeten.
  • Fokus ligger på chefens ansvar men vi tar även upp betydelsen av samverkan mellan chefen och de anställda.


När du har gått kursen "Viktigast inom arbetsmiljön för dig som chef" tar du med dig  grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen. Du får också praktiska tips och råd på hur du som chef kan hantera arbetsmiljöfrågorna. Vårt mål är att du ska känna dig trygg  i arbetsmiljöarbetet.  Du kommer också att kunna tillämpa ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom den tekniskt och fysiska liksom den organisatoriska och sociala, arbetsmiljön.

Kursen passar för chefer på alla nivåer, både inom produktion och administration. Kursen passar också för arbetsledare och andra arbetsgivarföreträdare som har ett visst personalansvar eller arbetar med arbetsmiljöfrågor inom företaget 

Du behöver inga förkunskaper. Kursen är grundlägande och passar dig som är ny som chef och dig som vill få fräscha upp minnet.

Det här tar vi upp:

  • Vilket ansvar har jag som chef/arbetsledare för arbetsmiljön?
  • Vilka andra roller finns inom arbetsmiljöarbetet och vilket ansvar har de?
  • Vad säger Arbetsmiljölagstiftningen? Vad innehåller den?
  • Vad kan påföljderna bli om man inte följer lagstiftningen?
  • Hur ser reglerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet ut och hur får vi till det i praktiken?
  • Vad omfattar de nya reglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö? Hur arbetar vi med dessa frågor?

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in