Välkommen till IKEM:s kurs i Lönekartläggning!
Välkommen till IKEM:s kurs i Lönekartläggning!
Tillbaka Den 1 januari 2017 ändras diskrimineringslagen på så sätt att arbetsgivare med fler än 10 anställda årligen ska genomföra en lönekartläggning. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. När lönekartläggningen är klar ska företag med minst 25 anställda upprätta en skriftlig handlingsplan där de åtgärder som företaget planerar att vidta redovisas. Lär dig hur du går tillväga den 20 oktober då IKEM arrangerar kursen Lönekartläggning.Läs mer
Kursen om lönekartläggning lär dig hur du genomför en lönekartläggning så enkelt som möjligt. Vi kommer också att gå igenom vilka krav som diskrimineringlagen ställer.

Kursen varvar teori med praktiska exempel. 
 
Lönekartläggning 20 oktober i Stockholm, WTC World Trade Center, Klarabergsviadukten 70. Vi startar klockan 9.30  och avslutar klockan 13.00. Kursen inkluderar lunch.
 

Mer information och anmälan till kursen Lönekartläggning

 
Kostnadsfritt seminarium om antibiotikaresistens 21 oktober i Stockholm. Nu har du chansen att få vet mer om nya läkemedel som kan ersätta antibiotika. Den 21 oktober arrangerar IKEM och Nationalkommittén för kemi ett spännande frukostseminarium på temat kemi och hälsa. Fredrik Almqvist professor vid Umeå universitet kommer och berättar om sin forskning kring pilicider, små spännande molekyler som kan bekämpa bakterier utan att orsaka resistens. Medverkar gör även IKEM:s nya medarbetare kemikalieexperten Louise Fornander.Läs mer
Reach Out 2016 - välkommen till workshop 10 november i Stockholm! Sista registreringsperioden närmar sig, exponeringsscenarier fortsätter vara en utmaning och för fler och fler företag blir tillståndsprocessen alltmer påtaglig. Samtidigt utkristalliseras formatet för hur rapportering till Giftinformationscentralen ska ske. Denna rapportering kommer troligen att bli ganska omfattande. Räta ut dina frågetecken och kom till vår workshop Reach Out den 10 november i Stockholm som arrangeras av IKEM och KTF, Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet samt Teknikföretagen.Läs mer