Bioinnovation utlyser tillsammans med Finlad möjlighet att ansöka om anslag för utveckling av processteg för kommersiell tillverkning av biobaserade kemikalier och material med stor marknadspotential.
Bioinnovation utlyser tillsammans med Finlad möjlighet att ansöka om anslag för utveckling av processteg för kommersiell tillverkning av biobaserade kemikalier och material med stor marknadspotential.
Tillbaka Det finns många demonstrationer av biobaserade lösningar i labbskala, men i stor utsträckning saknas tekniska processer för realisering av dessa. BioInnovation utlyser nu gemensamt med Finland möjlighet att ansöka om anslag för utveckling av processteg som är avgörande för kommersiell tillverkning av biobaserade kemikalier och material med stor marknadspotential. Sista ansökningsdag är 14 juni klockan 14.00. Läs mer
Öppningsdatum: 2018-03-20
Sista ansökningsdag: 2018-06-14 kl. 14.00
Datum för beslut: 2018-09-21
Tidigaste projektstart: 2018-09-21
 

Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation: Läs om utlysningen gällande Utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter på Vinnovas webbplats 


Med denna utlysning vill BioInnovation stötta utveckling av processteg som förväntas låsa upp nya möjligheter för:

 • användning av råvara och energi
 • tillverkning av nya material och kemikalier
 • tillverkning av material och kemikalier med överlägsna egenskaper
 • nya sätt att nyttiggöra existerande eller nya biobaserade strömmar, inkluderande frågor om cirkularitet, hållbarhet och kundbehov


För svenska parter

Utlysningens volym: 27 Mkr
Max bidrag per projekt: 6 Mkr
Privat medfinansiering: Minst 50 %
 

För finska parter i svensk-finska samarbetsprojekt

Ytterligare utlysningsvolym: 2M€
Ytterligare bidrag per projekt: Rimlig balans
 

Övrigt

 • Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter, varav minst två är företag
 • Max projekttid: 2,5 år

Målet med utlysningen är uppskalning av spännande lösningar från TRL 3-4 till TRL 5-7, och därmed ta dem från labbskala till pilot eller demo.

Om samarbetet mellan Sverige och Finland

Tydliga samarbetsmöjlighet finns mellan starka bioprodukt- och biomaterialkompetenser i Sverige och Finland.  Vinnova och Business Finland samarbetar i stöttandet av gemensamma projekt med kompletterande insatser i båda länderna. Den svenska delen av utlysningen finansieras av Vinnova och den finska delen av Business Finland.
 

Exempel på aktiviteter som kan fi​nansieras:

 • Utveckling av processteg
  - Forsknings- och utvecklingsarbete
  - Nödvändig materiel och utrustning för FoU-arbetet
 • Kunskap om förväntade marknadsbehov och teknoekonomisk analys
 • Roadmap för användning av resultaten och vidare uppskalning