Det har inte skett några förändringar i IKEM:s regler gällade visstidsanställningar i våra kollektivavtal för våra medlemsföretag.
Det har inte skett några förändringar i IKEM:s regler gällade visstidsanställningar i våra kollektivavtal för våra medlemsföretag.
Tillbaka Det har kommit till vår kännedom att Unionen från centralt och regionalt håll skickat ut information till företag, där Unionen har medlemmar, om att paragrafen i LAS om visstidsanställningar har ändrats. Det är för visso så, men Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige har avvikande regler i våra kollektivavtal, vilket innebär att det inte skett någon förändring i dessa på grund av ändringen i LAS.Läs mer

Det bör alltså noteras att våra medlemsföretag även fortsättningsvis ska tillämpa de anställningsformer för visstidsanställningar som regleras i kollektivavtalen.

Om du har några frågor kring detta kontakta IKEM:s arbetsgivarjour. 

Arbetsgivarjouren
E-post: jouren@ikem.se
Telefon: 010-455 38 80

Öppettider
Måndag - fredag 08.30 - 17.00
Lunchstängt 12.00 - 13.00
 
Juni, juli och augusti
Måndag - fredag 08.30 - 16.00