Carl Eckerdal chefekonom på IKEM.
Carl Eckerdal chefekonom på IKEM.
Tillbaka Under årets första kvartal rådde stiltje i tillväxten inom kemiindustrin och det fanns anledning att tro att konjunkturtoppen var passerad. Kvartal två överraskade positivt och nu förutspår kemiföretagen en fortsatt god försäljningstillväxt under andra halvan av 2018, det visar en färsk konjunkturenkät från IKEM – innovations- och kemiindustrierna. Ökade försäljningsvolymer till Kina och Norge kan vara en viktig delförklaring.Läs mer

Den goda konjunkturen för kemiindustrin från 2017 pausade under första kvartalet 2018, men under andra kvartalet fortsatte tillväxtresan, det visar den konjunkturenkät som skickas ut till företag som är medlemmar i IKEM – innovations- och kemiindustrierna. I enkäten fick företagen även frågan om de tror vi passerat konjunkturtoppen. Av de företag som vågade sia om det allmänna konjunkturläget menade hela 88 procent att konjunkturtoppen ännu inte är passerad utan ligger längre fram. Prognosen avseende försäljningsvolymerna under innevarande halvår ser också ljus ut. Företagen förutspår en utveckling under andra halvåret 2018 i linje med resultatet för Q2.

‒ Många bedömare tror att vi nu nått toppen på en längre tids konjunkturuppgång. Samtidigt bedömer de att tidpunkten för avmattningen har flyttats fram. IMF räknar exempelvis med fortsatt stabil tillväxt i de utvecklade ekonomierna under 2019, men på något lägre nivåer än under 2018. Det stämmer bra med resultatet av vår enkät, säger Carl Eckerdal, chefekonom IKEM.
 

Här kan du läsa hela pressmeddelandet från IKEM

Konjunkturbrev - september 2018

Lisa Wastelius är en av IKEM:s kompetenta rådgivare och förhandlare. Många arbetsgivare kan uppleva tidspress och att det är svårt att hinna sätta sig in i nya arbetsrättsliga regler. Oro för att göra fel som leder till tvister och skadestånd och kanske rent av rättsprocesser kanske också är som mörka moln. Men glöm inte att du alltid kan kontakta oss på IKEM så snart du är det minsta osäker. Du behöver inte ha koll på allt nytt, det viktiga är att ha en grundläggande förståelse för arbetsrätten.Läs mer