Henrik Stävberg, biträdande förhandlingschef på IKEM. Foto: Bengt Säll
Henrik Stävberg, biträdande förhandlingschef på IKEM. Foto: Bengt Säll
Tillbaka Under måndagskvällen den 19 juni kom IKEM och IF Metall överens om ett nytt kollektivavtal för tvättindustrin. Avtalet är treårigt såsom övriga kollektivavtal som tecknats denna vår och gäller för perioden 1 juli 2017 – 30 juni 2020. Avtalet följer övriga avtal som tecknats inom industrin och det så kallade märket på 6,5 % för avtalsperioden. Läs mer
Kollektivavtalet innehåller den insamlingsmodell som LO-förbunden krävt ska gälla vid lönerevision. Det nya avtalet har samtidigt utvecklats i delar rörande arbetstidsförläggning som är viktiga för att bedriva en god produktion inom branschen.
 
- Vi är väldigt nöjda med att nu vara i mål med det sista av IKEM:s kollektivavtal i vårens avtalsförhandlingar. Vi är också mycket nöjda med den konstruktiva dialog som funnits vid förhandlingsbordet med IF Metall. Detta har mycket starkt bidragit till att vi nått en gemensam lösning utan medling, säger Henrik Stävberg, biträdande förhandlingschef. 
 
Vi kommer att publicera ett sammandrag av det nya avtalet på webbplatsen inom kort.
Arbetstidsförkortning enligt IKEM:s kollektivavtal för både arbetare och tjänstemän ger möjlighet att använda värdet av den avtalade arbetstidsförkortningen genom inbetalning av kompletterande pensionspremier för den anställde. Möjligheten har funnits i många år men används endast i begränsad omfattning. Detta trots att de befintliga pensionssystemen inte kommer att ge det ekonomiska utfall efter pensioneringen som man tidigare räknat med. Läs mer