Jonas Hagelqvist, vd på IKEM. Foto: Bengt Säll
Jonas Hagelqvist, vd på IKEM. Foto: Bengt Säll
Tillbaka - Industrin måste ha tillgång till rätt kompetens för att kunna fortsätta att ligga i framkant internationellt, säger Jonas Hagelqvist i sin kommentar till årets Industridag.Läs mer

Årets industridag som hade temat "Människan i digitaliseringen",  var en stor framgång. Dels lockade den fler deltagare än någonsin och dels var industridagen en tydlig manifestation för att det finns både en insikt och vilja att värna om och utveckla den svenska industrins konkurrenskraft. 

- Digitaliseringen går enormt fort och omvärlden förändras med den. Industrin måste ha tillgång till rätt kompetens för att kunna fortsätta att ligga i framkant internationellt. För ett exportberoende land som Sverige är detta nödvändigt. Det är avgörande att arbetsgivare och fackliga parter, politiken och näringslivet arbetar tillsammans för att säkerställa industrins konkurrenskraft, säger Jonas Hagelqvist vd på IKEM.

 

Läs mer om Industrirådet på www.industriradet.se
 

Rekordstort intresse för Industridagen
 

Domsjö fabriker mest jämställda industriföretaget 2018

 

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ”Låt näringslivet ta ett större producentansvar – inte mindre” Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), som IKEM är en del av, förslår en ny modell som bygger på ett utökat producentansvar. "En förutsättning för att producentansvaret ska fungera fullt ut är emellertid att vi får mer ansvar, mer långsiktighet och mer tydlighet som då ger mer återvinning" skriver representanterna inom Förpacknings- och Tidningsinsamlingen på sajten "Aktuell Hållbarhet" i sitt debattinlägg.Läs mer