Regeringen missade chansen till svensk biobaserad plast.
Regeringen missade chansen till svensk biobaserad plast.
Tillbaka Regeringen har beslutat om en ny förordning som ska minska förbrukningen av plastbärkassar. IKEM är besvikna på att regeringen inte tog hänsyn till att Sverige använder betydligt bättre plastbärkassar än i många EU-länder och att de ingår i insamlingssystemet för plastförpackningar. Regeringen missade också chansen att bidra till utvecklingen av svensk biobaserad plast.Läs mer
– I Sverige har vi inte ett specifikt problem med plastbärkassarna och då är det fel att bara fokusera på dem, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor på IKEM. Att plast hamnar i miljön är oacceptabelt men Sverige är det land som bidrar minst till detta problem. Att minska användningen av plast här är därför som att införa ransonering av vatten för att lösa vattenbristen i Kalifornien.
 
Bakgrunden till EU-direktivet är att många länder använder tunna och dåliga plastbärkassar som leder till högre användning eftersom de inte håller för så många varor. Många länder har också problem med avfallshanteringen, som resulterar i nedskräpning. Syftet med EU-direktivet om tunna platsbärkassar är därför att minska problemen med nedskräpning samt främja ett mer effektivt resursutnyttjande.
 
– Våra plastbärkassar är mer resurseffektiva samt håller för att återanvändas många gånger. Dessutom omfattas de av insamlingssystemet för plastförpackningar, säger Lena Lundberg. Vi anser därför att regeringen borde ha utgått efter svenska förhållanden när man implementerade EU-direktivet.
 
Regeringen har dock inte utnyttjat möjligheterna att anpassa lagstiftningen ur ett svenskt perspektiv. Det innebär att förordningen:
 
  • bara fokuserar på plastbärkassarna trots att pappersbärkassarna är mer resurskrävande
  • inte skiljer på klimatsmarta plastbärkassar (tillverkas av återvunnen eller biobaserad råvara) och fossilbaserade plastbärkassar

 

– Vi hade föreslagit att man skulle införa en extra förpackningsavgift som skulle gå till miljöprojekt som att minska nedskräpningen och öka återvinningen, samt skapa incitament för investering och forskning i svensk biobaserad plastråvara, säger Lena Lundberg. Regeringen tog inte denna chans att bidra till svensk biobaserad plast som både skulle vara fossilfri, klimatsmart och hållbar. 
 
 

Läs mer om IKEM:s förslag 

 

Läs mer om hur marin nedskräpning av plast 
 

Länk till Förordning (2016:1041) om plastbärkassar