Tillbaka Svenskt Näringsliv har tillsammans med bland annat IKEM tagit fram en skrift med frågor och svar om dataskyddsförordningen och arbetsrätt. De frågor som finns i skriften är bland annat sådana som IKEM:s medlemsföretag ställt till oss.Läs mer

Skriften ger inte svar på alla relevanta frågor kopplade till dataskyddsförordningen utan ger svar på de konkreta frågor som organisationerna inom Svenskt Näringsliv fått från sina medlemsföretag.

Svaren är exempel på svar. Eftersom dataskyddsförordningen är ny och inte ens börjat tillämpas när denna sammanställning färdigställts ska svaren nyttjas med viss försiktighet. Nya riktlinjer förväntas komma fortlöpande och därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad.

Skriften "Frågor och svar om dataskyddsförordningen och arbetsrätt" utgiven av Svenskt Näringsliv hittar du under Arbetsgivarguiden under avsnittet Personuppgiftsbehandling och dataskyddsförordingen i arbetslivet på sidan GDPR-information

Till sidan GDPR-information - för åtkomst behöver du vara inloggad. Informationen är enbart tillgänglig för medlemmar i IKEM:s arbetsgivarförening.
 

Skapa inloggning till IKEM:s webbplats (du behöver företagets organisations- och medlemsnummer)

EU-kommissionen har föreslagit en förändring av tillståndslistan till REACH (Annex XIV) för fyra stycken ftalater: bis (2-ethylhexyl) ftalat (DEHP), dibutyl ftalat (DBP), benzyl butyl ftalat (BBP) och diisobutyl ftalat (DIBP). Detta leder till krav på tillstånd också för användning i material för livsmedelskontakt och i medicintekniska produkter. Förslaget är nu ute på remiss. Sista dag för att skicka in åsikter om konsultationen är den 6 augusti.Läs mer