Jonas Hagelqvist, vd på IKEM.
Jonas Hagelqvist, vd på IKEM.
Tillbaka Idag, den 21 november, har IKEM och flera andra förbund inom Svenskt Näringsliv ingått en principöverenskommelse med flera förbund inom LO om så kallade etableringsanställningar. Bakgrunden är de förhandlingar som har pågått under hösten för att försöka hitta en väg in på arbetsmarknaden framförallt för de stora grupperna av människor om har kommit till Sverige under de senaste åren.Läs mer

Parterna har försökt hitta ett enkelt och effektivt system i för att ge största möjliga verkan, och samtidigt undvika de återhållande effekter som funnits i nuvarande arbetsmarknadspolitiska program och statliga åtgärder. I överenskommelsen föreslår parterna därför ett enkelt system med klart lägre etableringskostnad.

I stora drag innehåller principöverenskommelsen följande

  1. Ett system med så kallade etableringsanställningar införs.
  2. En visstidsanställning ska kunna gälla under två år varefter den ska kunna övergå till en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren.
  3. Det vanliga kollektivavtalen ska tillämpas på medarbetare som är anställda med etableringsanställning, med undantag för reglerna kring lön.
  4. Lönen och därmed arbetsgivarens kostnad ska vara 8.000 kr.
  5. Resterande ersättning för arbetet får den anställde genom ett så kallat etableringsbidrag. Lönen och bidraget ska tillsammans ge en disponibel inkomst som typiskt motsvarar vad som gäller enligt kollektivavtalade lägsta löner. Det statliga bidraget betalas till individen och inte till arbetsgivaren.

Tanken är att etableringsanställningar ska kunna användas för både den som nyligen har kommit till Sverige och andra som har särskilda behov av att få en sådan anställning.

För att principöverenskommelsen ska kunna börja gälla måste staten beslutar om ett nytt bidrag, ett så kallat etableringsbidrag, till den som har en etableringsanställning.

Nästa steg är nu att parterna kommer att överlämna uppgörelsen till regeringen. Därefter hoppas parterna att en förhandling ska komma till stånd med regeringen. Avsikten är att få till stånd en överenskommelse som innebär att reformen ska träda i kraft så snart som möjligt.