God Jul och Gott Nytt År! Önskar vännerna på IKEM
God Jul och Gott Nytt År! Önskar vännerna på IKEM
Tillbaka

Grunden till framtiden

18 december 2018
I mars 2019 är det hundrafemtio år sedan den ryske kemisten Dimitrij Mendelejev presenterade sin första version av grundämnenas periodiska system. Det är skälet till att FN har utsett 2019 till Internationella året för periodiska systemet. Av världen 118 (hittills) upptäckta grundämnen har Sverige stått för upptäckten av 20 stycken. Det är med råge flest upptäckta per capita i världen.Läs mer

Men allt det där är historia. Nästa år ska vi förstås fira grundämnenas periodiska system, men vi ska också lägga grunden till ett kemiintresse. Det behövs om svensk kemiindustri ska kunna fortsätta stå för en femtedel av svensk varuexport.

Istället för julkort ger IKEM därför ett bidrag till en videotävling om grundämnen för skolungdomar. Tävlingsbidragen kommer att presenteras under Forskarfredag och själva prisutdelningen sker i samband med Kemins Dag 2019.

God Jul och Gott Nytt År!
önskar vännerna på IKEM

 

Så här ser julkortet ut

När IKEM och övriga industriorganisationer inom Svenskt Näringsliv startade Industrin tar matchen var vår målsättning att tydliggöra sambandet mellan svensk industri och vår gemensamma välfärd. Vi är därför glada att en nyligen genomförd Demoskopundersökning visar att allmänhetens attityder gentemot svensk industri blir alltmer positiva, idag instämmer hela 94 % i påståendet att ”industrin är viktig för hela landet”. Sverige har en nyindustrialiseringsstrategi och allt fler, både allmänhet, politiker och opinionsbildare pratar positivt om industrin.

Läs mer