Tillbaka Plast är ett fantastiskt material men hamnar ibland på fel ställe. Vad tänker politiker, miljörörelse och IKEM om det? Det diskuterades vid många olika seminarier i Almedalen i år. Här är en rapport från vårt eget seminarium den 4 juliLäs mer

Seminariet inleddes med att Matta Wiese, expert på havsförvaltning, berättade om WWFs tankar om plast. WWF är oroliga för plast som hamnar fel kan hota viktiga ekosystem, därför behöver havet bli fritt på plastavfall. De driver idag kampanjer om det. Hanteringen av plast behöver bli mycket bättre och avfallsmängderna borde minskas. Plasten behöver komma in ett cirkulärt flöde.

- Jag skulle önska att plasten blir dyrare för vi behöver ha mer respekt för de resurser planeten har, tyckte Matta Wiese.

Magnus Huss, IKEM, höll med om att plasten inte ska vara i Havet.

- Det är självmål när plasten hamnar i havet, nedskräpningen av plast måste minska. 

Därefter redogjorde Magnus Huss för de åtgärder branschen för att sluta loopen av plast.

- I framtiden ska vi sluta loopen, materialåtervinningen måste blir 100 procent.  Jag tror det kommer gå fort för det börjar hända mycket just nu.

Viktigaste åtgärden för att nå dit enligt Magnus Huss är att utveckla avfallshanteringen och att Sverige vågar bli föregångare i att bygga plastreturraff där gammal plast blir ny plast.

- I ett plastreturraff kan en gammal pulka bli ny medicinteknisk plast. Det är inte en ersättning för mekanisk återvinning, men plastreturraffen behöver byggas upp för resten av plasten.

Därefter följde ett panelsamtal där Linnea Engström, Europaparlamentariker, MP,  och Eskil Erlandsson, riksdagsledamot, C, deltog.

- Jag blir både peppad och provocerad av branschen. Vi får inte förminska det här problemet med plast. Vi måste radikalt minska förbrukningen av engångsartiklar i plast, inledde Engström som därefter fokuserade på de förslag som ligger för att förbjuda vissa saker gjorda i plast. Hon tycker vi behöver se över hur vi kan minska användningen av plast där det är onödigt.

Eskil Erlandson tipsade om en modell han arbetat med inom området djurförsök: Replace, Reduce, Refine.

- En bransch kan nå långt om man vänder på alla stenar enligt denna modell.

Moderator Mikael Möller, IKEM, avslutade med den spännande frågan vad som skulle vara den första åtgärden inom området plast som  Engström och Erlandsson skulle ta tag i om de får en ministerpost efter valet.

– Jag skulle initiera samarbete med konsumentnära företag för att fasa ut engångsbestick, sade Linnea Engström,MP.

- Jag skulle fokusera på att få fart på återvinningssystemet, sade Eskil Erlandsson, C.

Med de orden var seminariet över och både deltagare och besökare vittnade om att det blivit ett bra samtal där det hettade till ibland.

Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer