Uppgörelse om etableringsjobb
Uppgörelse om etableringsjobb
Tillbaka Diskussionerna mellan arbetsmarknadens parter, däribland IKEM, och regeringen gällande etableringsanställningarna har nu resulterat i en uppgörelse med regeringen gällande införande av etableringsjobb. Läs mer
Som meddelades på en presskonferens där arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, LO, Unionen och medlemsorganisationerna inom Svenskt Näringsliv var representerade så avser regeringen efter fortsatta diskussioner med parterna att gå fram med förslag på införande av etableringsjobb från och med sommaren 2019.
 
IKEM har tidigare presenterat principöverenskommelsen mellan parterna som en nyhet här på webben den 21 november 2017. Därefter har diskussionerna fortsatt med regeringen och resulterat i en trepartsöverenskommelse.
 
Förslaget går ut på att nyanlända eller långtidsarbetslösa ska kunna erbjudas etableringsanställningar i upp till två år till en kostnad för arbetsgivaren på 8.400 kr i månaden. Den anställde kommer dessutom att få ett bidrag från staten så att lönen och bidraget tillsammans kommer att motsvara en nettoinkomst efter skatt på 15 600 kr i månaden. Matchningen kommer att utföras av privata aktörer.
 
 

Läs regeringens pressmeddelande Regeringen och arbetsmarknadens parter överens om etableringsjobb

Relaterad artikel Principöverenskommelse om etableringsanställningar