Tillbaka Carl Eckerdal, som idag arbetar som chefsekonom för Livsmedelsföretagen, kommer under hösten och början av nästa år även att arbeta för IKEM. Läs mer
Nu startar förberedelserna inför avtalsförhandlingarna som drar igång ordentligt efter nyår. Nuvarande kollektivavtal löper till den 31 mars och fram till dess kommer Carl Eckerdal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen, också vara tf chefekonom på IKEM. 
 
- Vi behöver ha ett bra underlag när vi går in i förhandlingarna. Vi behöver veta hur företagen går och i vilket ekonomiskt läge de befinner sig. För att kunna göra en bra kartläggning så att vi får rätt utgångspunkter i diskussionerna med facken behövde vi förstärka med rätt kompetens, och det får vi nu i Carl Eckerdal, säger Jonas Hagelqvist, vd på IKEM.
 
Carl har arbetat på Livsmedelsföretagen i nio år och dessförinnan jobbade han som aktieanalytiker och på HUI Research. Inledningsvis kommer han att koncentrera arbetet på att läsa in sig på IKEM:s branscher.
 
- Det behöver jag göra för att kunna se vilka de stora utmaningarna är för våra företag – vilka möjligheter och hot branscherna står inför, berättar Carl Eckerdal. Jag kommer ta tempen på företagen, trendspana och se hur företagen ser på strukturförändringar i omvärlden. Det kan också handla om frågor som kompetensförsörjning, exportförutsättningar och näringslivsklimatet i stort.
 
Som grund för sitt arbete tar nu Carl fram finansiell information om medlemsföretagen inom IKEM för att göra en analys av det ekonomiska läget.   
 
- Med det underlaget som utgångspunkt, kanske också tillsammans med enkäter till företagen, kommer jag få möjlighet att sätta in våra branscher i ett större sammanhang och se just deras förutsättningar för till exempel investeringar. Det är viktigt att ta reda på vilka stora frågor som företagen har att ta hänsyn till, slutar Carl Eckerdal.
Industrins ekonomiska råd, IER, presenterar sin rapport den 3 oktober 2016. Efter seminariet hålls en presskonferens, där ledamöterna i IER finns tillgängliga för media. Rapporten är framtagen på uppdrag av Industrirådet som är parternas gemensamma plattform för att skapa goda förutsättningar för industrin och dess anställda. IKEM - Innovations- och kemiindustrierna är en arbetsgivarpart inom Industrirådet.Läs mer