Rehabverktyget hjälp för dig som är chef med rehabiliteringsansvar.
Rehabverktyget hjälp för dig som är chef med rehabiliteringsansvar.
Tillbaka Rehabverktyget som är framtagen av Prevent, är en webbplats där du som är chef och ansvarar för det praktiska rehabiliteringsarbetet får stöd. Du kan exempelvis räkna ut var sjukskrivna medarbetare befinner sig i förhållande till Försäkringskassans rehabiliteringskedja och få stöd i hur du jobbar hälsofrämjande och förebyggande.Läs mer
Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, vilket innebär att allt Prevent gör är framtaget av arbetsgivare och fackförbund tillsammans. Rehabverktyget syftar till att sprida resultat, erfarenheter och lärdomar från arbetslivet till chefer. 
 

Stöd för linjechefer

Målgruppen för Rehabverktyget är linjechefer med ansvar för praktiskt rehabiliteringsarbete. Det är viktigt att ha goda kunskaper om sitt ansvar och sin roll, samt de medel som står tillbuds. Målet med Rehabverktyget är att underlätta och säkerställa arbetet med rehabilitering. Rehabverktyget finns tillgängligt när behov uppstår, och då med aktuell och konkret information.
 

Mer information

Om du har frågor om innehållet, uppdateringar eller synpunkter är du välkommen att kontakta preventinfo@prevent.se.
 
 

Här kommer du till Rehabverktyget http://rehab.prevent.se/Rehabverktyget/
 

Prevents webbplats når du på www.prevent.se

 

 

 

Workshop om Bioinnovation 12 januari - välkommen! En förstudie gällande hållbarhetsfrågor kopplade till bioekonomin pågår inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Målet med förstudien är att formulera ett projekt som kan stödja BioInnovations övriga projekt samt den biobaserade industrin i stort när det gäller hållbarhetsfrågor. Den 20 januari håller BioInnovation workshop på Storgatan 19 i Stockholm. Sista anmälningsdag är den 12 januari. Du kan anmäla dig direkt på webben.Läs mer