Jonas Hagelqvist, vd på IKEM. Foto: Erja Lempinen
Jonas Hagelqvist, vd på IKEM. Foto: Erja Lempinen
Tillbaka IKEM har idag mottagit ett varsel om stridsåtgärder inom kollektivavtalsområdet Tvättindustri/textilservice från IF Metall. Varslet berör 6 företag och totalt 16 arbetsplatser. Läs mer
 Vi har den senaste veckan förhandlat intensivt med IF Metall om ett nytt kollektivavtal för tvättindustrin. Tyvärr har vi som parter inte kunnat enas och idag den 1 juli har IF Metall varslat om konflikt, säger Jonas Hagelvist, vd för IKEM. 
 
  Vi har erbjudit IF Metall att teckna kollektivavtal på det så kallade märket inom industrin vilket innebär löneökningsnivåer och avtalslängd i enlighet med övriga kollektivavtal som slutits under våren. Det IF Metall kräver är ett införande av lönetrappa som driver upp kostnaderna orimligt mycket, tillsammans med ordinarie löneökningar långt över det så kallade märket, fortsätter Jonas. 
 
Enligt varslet ska stridsåtgärderna träda i kraft tisdagen den 12 juli.
 

Varsel från IF Metall

 
Berörda medlemsföretag inom Tvättindustrin/textilservice har ett dedikerat journummer för frågor gällande lagt varsel. 
Telefonnummer: 010-455 38 90
Arbetsmiljöverket har under en längre tid sett över sina föreskrifter kring trycksatta anordningar. Helt nyligen har reviderade föreskrifter kommit om Tryckbärande anordningar och om Enkla tryckkärl. Tidigare har området i stort sett reglerats av nationella regler men på EU-nivå har det skett förändringar och tillägg i regelverken och nya tolkningar har gjorts avseende kravställandet. IKEM behöver få in dina synpunkter på remissen senast 15 september.Läs mer