Årsredovisningar

Här finns årsredovisningarna för IKEM:s båda föreningar IKEM - Innovations- och kemiindustrierna samt IKEM - Innovations- och kemiarbetsgivarna för 2017.

Här finns årsredovisningarna för IKEM:s båda föreningar IKEM - Innovations- och kemiindustrierna samt IKEM - Innovations- och kemiarbetsgivarna för 2017.

IKEM - Innovations- och kemiindustrierna (arbetsgivarföreningen)

 

KEM Innovations- och kemiarbetsgivarna (branschföreningen)