Årsredovisningar

Här finns årsredovisningarna för IKEM:s båda föreningar IKEM - Innovations- och kemiindustrierna samt IKEM - Innovations- och kemiarbetsgivarna för 2016.

Här finns årsredovisningarna för IKEM:s båda föreningar IKEM - Innovations- och kemiindustrierna samt IKEM - Innovations- och kemiarbetsgivarna för 2016.

IKEM - Innovations- och kemiindustrierna (branschföreningen)

 

KEM Innovations- och kemiarbetsgivarna (arbetsgivarföreningen)