Stadgar

Här kan du ladda ner stadgarna för branschföreningen Innovations- och kemiindustrierna och arbetsgivarföreningen Innovations- och kemiarbetsgivarna samt för föreningen Svenskt Näringsliv.