EPS Sverige

EPS - expanderad polystyren - används som bland annat som isolering, och det sparar miljön miljontals ton koldioxid. EPS Sverige företräder tillverkarna av EPS gentemot svenska myndigheter och organisationer. Här presenterar vi EPS som isolering till svenska användare.

EPS är 100 % återvinningsbart och samlas in över hela världen. 

Genvägar

 • Om EPS Sverige

  EPS Sverige företräder tillverkarna av EPS gentemot svenska myndigheter och organisationer. Sektorgruppen verkar för att sprida information om EPS som isolering till svenska användare.

 • Bygg säkert med cellplast

  PS eller cellplast som det också kallas är ett väl beprövat isoleringsmaterial som använts i årtionden i både golv, väggar och tak. Cellplast är precis som trä och andra organiska material brännbart, och ska därför hanteras enligt beprövade bygg- och konstruktionsregler.

 • Återvinning av EPS

  Många tror att EPS, eller frigolit som det ofta kallas, inte kan återvinnas. Men detta är helt fel. EPS är 100 % återvinningsbart och det finns idag en stor efterfrågan på det insamlade och återvunna råmaterialet. Det som gör EPS-återvinningen lite komplicerad samtidigt som det gör EPS till ett så bra material är att det består av 98 % luft!

 • Nyheter

  Här kan du läsa tidigare publicerade nyheter inom EPS.

Fokusområden

 • EPS i anläggningsarbeten

  EPS som utfyllnad vid mark- och anläggningsarbeten är ett alldeles utmärkt val då materialet har väldigt låg vikt och inte påverkas över tid. På så sätt kan tunga schaktmassor ersättas med lättare fyllnadsmaterial som inte påverkar belastningen på marken under.

 • Miljövarudeklaration - EPD

  I en Miljövarudeklaration kan man se miljöpåverkan från en produkt över hela dess livscykel. EPS Sverige har tagit fram en gemensam EPD, en så kallad sektor-EPD för EPS tillverkad hos någon av våra svenska medlemsföretag.

 • Om materialet EPS

  EPS har flera värdefulla egenskaper när det kommer till applikationer inom förpackningar, säkerhet och bygg. I många fall gör kombinationen av dem EPS till det absolut mest lämpliga materialvalet.

 • Sluta cirkeln för industriell plast - SCIP

  EPS Sverige deltar tillsammans med sina medlemsföretag i forskningsprojektet SCIP, Sluta cirkeln för industriell plast, i ledning av IVL svenska miljöinstitutet och finansierat av Vinnova.

EPS Sveriges Miljövarudeklaration

EPS Sverige har tagit fram en Miljövarudeklaration. I den kan man se miljöpåverkan från en produkt över hela dess livscykel.

Läs mer

EPS Sverige: Nyheter