Brandegenskaper EPS

EPS är ett organiskt material och därför brännbart. Vid förbränning under god syretillförsel bildas som förbränningsprodukter endast koldioxid och vatten. Genom tillsats av brandhämmande medel kan vid behov brännbarheten reduceras så att produkterna blir svårantändliga.

Högsta rekommenderade användningstemperatur för EPS är +80°C. Efter det börjar EPS-isoleringen mjukna men behåller formen upp till ca +100°C.

När temperaturen ökar ytterligare smälter plasten och bildar till slut brännbara gaser. Dessa kan antändas vid 360 °C och vid 450 °C kan den smälta polystyrenen självantända. Under en brand kan därför materialet uppträda i flera olika faser beroende på omgivande temperatur.

Precis som alla brännbara byggmaterial måste cellplast förvaras och användas på ett brandsäkert sätt.

Läs mer i skriften Bygg säkert med cellplast

Den svenska myndigheten Boverket har i BBR utformat tydliga brandtekniska krav för byggnader och dessa ställs genom följande:

  • Byggnadsklass Br som anger byggnadens skyddsbehov, hur den kan utrymmas och konsekvenserna om den störtar samman vid brand (BBR kap 5:22).

  • Verksamhetsklass för den verksamhet som ska bedrivas i byggnaden och hur lätt personerna som vistas i den kan tänkas utrymma vid brand (BBR kap 5:21)

  • Funktionsklass för byggdelar, som anger krav på bärförmåga under en viss tid för att möjliggöra utrymning samt integritet, täthet och strålning för att motverka brandspridning under denna tid (BBR kap 5:23).

  • Euroklass anger krav på byggprodukter som material, beklädnader och ytor för antändning och begränsning av brandspridning. De gäller för färdiga ytskikt i byggnaden men också för materialen i sig (BBR kap 5:23).

För material finns följande Euroklasser: A1, A2, B, C, D, E, F.

EPS har euroklass F men EPS kan nå euroklass E med tillsats av flamskyddsmedel.

Euroklasser A-F kan alltså användas för att översiktligt definiera benägenheten för antändning samt brandförloppet för olika material som används på byggarbetsplatser. Vad som ses som godkänd klass kan dock variera med olika förutsättningar, hur mycket material som finns och hur mycket värme/ brandgas som kan tillåtas utvecklas.

Läs mer

  • Bygg säkert med cellplast

    Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. Broschyren vänder sig till dig som är byggare eller byggherre.