EPS i grundelement

Grundelement av EPS är idag det absolut vanligaste att använda till grunder av alla de slag. Oavsett om grunden är till en stor industrihall eller ett litet förråd är fördelarna med att använda grundelement av EPS många. Den låga vikten och att man får både gjutform och värmeisolering i ett är bara några av fördelarna. Att hela grunden går snabbt att sätta utan hjälp av anläggningsmaskiner och att grundelementen lätt anpassas med handverktyg är några andra.

Grundelement av EPS finns i många olika varianter beroende på byggnaden och har oftast ett skyddande skikt av betong eller en lätt fibercementskiva på utsidan.  

Förutom L-elementet, som är det vanligaste grundelementet, finns idag speciella grundelement av EPS framtagna för till exempel villor och byggnader med tegelfasad där teglets tyngd behöver hanteras eller passivhus där man önskar absolut bästa isoleringslösning även i grunden. 

Kontakta någon av våra medlemmar för att få veta mer om grundelement av EPS!