Vår industri driver
omställningen.

Kemi är lösningen

I Sverige finns tusentals innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. Vi har lösningarna för en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri.

Våra viktigaste frågor

Arbetsgivarguiden

Första hjälpen för chefer och HR – här hittar du råd och stöd i arbetsgivarfrågor.

Till arbetsgivarguiden

Genvägar

 • IKEM:s reformagenda: Kemi är lösningen

  I Sverige finns över tusen innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. Därför presenterar IKEM en reformagenda för en konkurrenskraftig och hållbar innovations- och kemiindustri.

 • Konferens/Seminarie 

  IKEMDAGEN 2023

  Stockholm

  Vägen till omställning stavas innovativ kemi. Utan kemi blir det inga solceller, återvinningsbara batterier, läkemedel eller effektiv energiförsörjning. Våra företag kan och vill accelerera men då behöver också förutsättningarna finnas – såväl i Sverige som i EU.

 • Vår industri

  Innovativ kemi är en förutsättning för solceller, återvinningsbara batterier och vacciner. Utan våra medlemsföretag blir det inget biobränsle, fossilfritt stål eller hållbart byggande. Kort sagt: Utan kemi blir det ingen omställning.

Nyheter

 • Nyhet:

  Välfärden och klimatet behöver en balanserad PFAS-begränsning

  • Kemikaliepolitik
  • EU

  Den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, har nu avslutat samrådet angående PFAS-begränsningen. IKEM – Innovations- och kemiindustrierna stödjer en begränsning, men kräver i remissvaret att hänsyn tas till de omfattande samhällskonsekvenser som en reglering kan innebära.

 • Nyhet:

  Framtidsstyrelsen besöker Bryssel

  • EU

  IKEM:s framtidsstyrelse, som består av unga talanger inom medlemsföretagen, har i veckan besökt EU-parlamentet, IKEM:s brysselkontor och Cefic för att lära sig mer om hur EU-samarbetet fungerar. Tillsammans med medarbetare på IKEM har gruppen bland annat besökt EU-parlamentet.

 • Nyhet:

  Utfasad sjuklöneersättning – hårt slag mot småföretagen

  • Arbetsmarknadspolitik
  • Arbetsrätt

  Regeringen föreslår att ersättningen till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader fasas ut. Det innebär en helomvändning i synen på företagens kostnadsbörda. IKEM – Innovations- och kemiindustrierna anser att förslaget riskerar slå hårt mot små och medelstora företag.

 • Nyhet:

  Satsning på bio-CCS otillräcklig

  • Grön omställning
  • Klimatpolitik

  Regeringen meddelade igår kväll (18/9) att det i budgeten för 2024 avsätts 100 miljoner kronor för att minska industrins utsläpp. Mirakelmetoden stavas bio-CCS. IKEM - Innovations- och kemiindustrierna är kritiska till regeringens premierande av viss teknik.

 • Nyhet:

  Försvåra inte möjligheten till uppehållstillstånd

  • Kompetensförsörjning
  • Arbetsmarknadspolitik

  Imorgon är sista svarsdag för remissen Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd. Utredningen föreslår att införa krav på svensk- och samhällskunskaper för att permanenta uppehållstillstånd ska kunna beviljas. IKEM – Innovations- och kemiindustrierna anser att ett sådant beslut skulle försämra industrins konkurrenskraft.

Kemi är lösningen

Vår industri driver klimatomställningen. För att lyckas behövs långsiktiga spelregler, mer elektricitet i hela landet och snabba och förutsägbara tillståndsprocesser för kemiindustrins klimatprojekt. Vi har tagit fram en reformagenda med politiska förslag för omställning och konkurrenskraft.

Läs IKEM:s reformagenda

Aktuella kurser & aktiviteter

 • Webbutbildning 

  I-avtalet - en introduktion

  Vi ger en översiktlig genomgång av de viktigaste delarna i I-avtalet och arbetstidsavtalet som ger dig en grundläggande förståelse över hur avtalen ska tillämpas.

 • Webbutbildning 

  Arbetsrätt fördjupningskurs i LAS

  Kursen vänder sig till dig som har en grundläggande arbetsrättslig kunskap och önskar ytterligare fördjupning inom området. Fördjupningskursen ges i samarbete med Industriarbetsgivarna och vänder sig till dig som arbetar på ett företag som är medlem i IKEM eller Industriarbetsgivarna.

Aktuella rapporter

 • IKEM:s reformagenda

  Kemi är lösningen

  Reformagenda för en konkurrenskraftig och hållbar innovations- och kemiindustri

  I Sverige finns tusentals innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. Därför presenterar IKEM en reformagenda för en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri.

  IKEM, januari 2023

 • Kartläggning

  Industrins elbehov till 2030 - en kartläggning

  Industrins elbehov ökar från 45 till 117 TWh till år 2030. Det visar en kartläggning som gjorts på uppdrag av SKGS – ett energisamarbete mellan de elintensiva industriernas branschorganisationer.

  SKGS, april 2023

 • Rapport

  Utbildningssatsning för industrins gröna omställning

  Återställ högskolans naturvetenskapliga utbildningar

  Under 25 års tid har anslagen till de tekniska och naturvetenskapliga högskoleutbildningarna urholkats. För att säkerställa nödvändig kompetens och för att stärka attraktiviteten i utbildningen så krävs en ”återställare” på minst 1,5 miljarder kronor.

  IKEM, april 2023