Korttidspermittering - vi vet hur du ska göra.

FAQ om korttidspermittering
innovation-ikon

Corona-viruset - IKEM ger dig koll på läget!

FAQ - Såhär ska arbetsgivaren agera
kombination-ikon

IKEM ger stöd och råd för arbetsgivare med anledning av COVID-19.

Stöd för arbetsgivare
internationalisering-ikon

Arbetsgivarguiden

Ger stöd åt dig som är chef eller arbetar med personaladministrativa frågor.

apple-ikon
Arbetsrättsliga frågor

Arbetsgivarjouren

010-455 38 80

Måndag till fredag 8.30-16.00
(lunchstängt 12.00-13.00)

 

phone-ikon

Hälsa Säkerhet Miljö

Hjälp i frågor kring kemikalier, miljötillstånd och yttre miljö, processäkerhet och ”security”, kemisk arbetsmiljö, transport av farligt gods och information om Responsible Care.

cog-ikon
FAQ för arbetsgivare om Coronaviruset

Samlad information från IKEM.

 

Samlat stöd för arbetsgivare

Samlad information, checklista och webbinariet från måndag 16 mars. 

Våra ljusglimtar

Vi lyfter fram företagen som ställer om för att förse människor som arbetar i vården med skyddsmaterial och andra ljusglimtar i corona-tid.

Hälsa Säkerhet Miljö - HSM
Coronainformation

Samlad corona-information för främst medlemmar i branschföreningen.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in

Nyheter

Energipolitiken försvårar basindustrins klimatmål

1 jul 2020
Nu måste ansvariga politiker visahandlingskraft för att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för att svensk basindustri ska göra det vi är bäst på: produktion i världsklass som skapar välfärd och global klimatnytta. Hittills har risken för effektbrist, som kan leda till manuell frånkoppling av elanvändare, varit ett problem för kalla vinterdagar. Nu står det klart för alla att effektbrist även kan uppstå under varma sommardagar.
Läs mer

Råd inför lönesamtalet

10 jul 2020 | Arbetsgivarguiden, Löner och ersättningar
Cheferna har en central roll i lönearbetet. Det är chefen som bäst kan avgöra sin medarbetares måluppfyllelse, kompetens och prestation. Därför ska chefen också ha befogenhet att sätta lönen, med utgångspunkt i de avtal och förutsättningar som gäller.
Läs mer

Svenskt Näringslivs lönestatistik 2019 är klar

10 jul 2020 | Arbetsgivarguiden, Lönestatistik
Näringslivets lönestatistik är nu uppdaterad med statistik för september 2019. Det innebär att ni kan börja använda rapporterna som kunskapsunderlag och för jämförelser, inte minst inför de stundande löneförhandlingarna.
Läs mer

Kontroll av konsumentprodukter planeras

2 jul 2020
Under den pågående COVID-19-pandemin har det dykt upp en del handdesinfektionsmedel som inte uppfyller EU-lagstiftningens krav. ECHA:s arbetsgrupp för biocider, som bland annat har till uppgift att utvärdera medlemsstaternas pågående kontrollaktiviteter, har nu meddelat att de intensifierade åtgärder som vidtagits på nationell nivå är tillräckliga för att hantera frågan.
Läs mer

Följ IKEM i Sociala medier