Vår industri driver
omställningen.

Kemi är lösningen

I Sverige finns tusentals innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. Vi har lösningarna för en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri.

Våra viktigaste frågor

Arbetsgivarguiden

Första hjälpen för chefer och HR – här hittar du råd och stöd i arbetsgivarfrågor.

Till arbetsgivarguiden

Nyheter

 • Nyhet:

  Nej, klimatmålen ska inte rivas upp

  • Grön omställning
  • Klimatpolitik

  Sverigedemokraterna föreslår att EU:s klimatmål ”Fit for 55” rivs upp. En usel idé, anser IKEM – Innovations- och kemiindustrierna.

 • Nyhet:

  Strypt arbetskraftsinvandring hotar industrins konkurrenskraft och kompetensförsörjning

  • Kompetensförsörjning
  • Arbetsmarknadspolitik
  • Arbetsrätt

  Idag har regeringen tagit emot Utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring, som föreslår ett nytt lönekrav för arbetstillstånd, återinförd arbetsmarknadsprövning och en större politisk inblandning i lönebildningen. Förslagen skulle påverka industrins kompetensförsörjning och Sveriges konkurrenskraft negativt. Regeringen bör avstå från att genomföra dessa förändringar, anser IKEM – Innovations- och kemiindustrierna.

 • Nyhet:

  Systemfel bakom skyhöga elnätsavgifter

  • Energipolitik

  För att möta samhällets ökade elbehov krävs enorma investeringar i elnätet och elnätsägarnas investeringar ska slutligen betalas av konsumenterna. Den befintliga avgiftsmodellen innebär dock att nätägarna överkompenseras på konsumenternas bekostnad – konsumenterna betalar för samma nät flera gånger. Ett systemfel, anser IKEM – Innovations- och kemiindustrierna.

Nationell hearing om IKEM:s färdplan inom Fossilfritt Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige är i full färd med att ta fram en färdplan för ökad konkurrenskraft genom klimatneutralitet och kemikalieomställning. Färdplanen tas fram inom ramen för Fossilfritt Sverige. Vi bjuder nu in till en nationell hearing i syfte att samla in tankar och inspel till arbetet med färdplanen.

Till program och anmälan

Aktuella kurser & aktiviteter

 • Webbinarie 

  Rättsfallswebbinarie 2024

  IKEM:s rättsfallswebbinarie vänder sig till dig som jobbar med arbetsrättsliga frågor och som vill uppdatera dig på några av de senaste domarna från Arbetsdomstolen.

 • Webbutbildning 

  Arbetsrättslig grundkurs

  Denna arbetsrättsliga kurs vänder sig till dig som är intresserad av arbetsrättens grunder och de vanligaste lagarna som gäller för dig som arbetsgivare. Kursen är indelad i två block och ges 6 och 7 mars. IKEM håller kursen tillsammans med Industriarbetsgivarna.

 • Konferens/Seminarie 

  Nationell hearing om IKEM:s färdplan inom Fossilfritt Sverige

  Stockholm

  Innovations- och kemiindustrierna i Sverige är i full färd med att ta fram en färdplan för ökad konkurrenskraft genom klimatneutralitet och kemikalieomställning. Färdplanen tas fram inom ramen för Fossilfritt Sverige. Vi bjuder nu in till en nationell hearing i syfte att samla in tankar och få inspel till arbetet med färdplanen.  

 • Webbutbildning 

  Semesterlagen

  Kursen vänder sig till alla inom företaget som i sitt dagliga arbete hanterar frågor kring semester för arbetsgivarens räkning, till exempel personalhandläggare, företagets representanter vid fackliga förhandlingar, chefer/arbetsledare med personalansvar med flera. "Semesterlagen" ges i samarbete med Industriarbetsgivarna och vänder sig till medlemmar i våra respektive förbund.

Aktuella rapporter

 • Rapport

  IKEM:s EU-agenda för konkurrenskraft och omställning

  Innovations- och kemiindustrierna ska vara ledande i den gröna omställningen. För att lyckas med detta krävs att vi som industri ges rätt förutsättningar för att behålla vår konkurrenskraft och fortsätta att attrahera globala investeringar.

  IKEM, Februari 2024

 • Report

  EU Agenda for competitiveness and transition

  The innovation and chemical industries intend to lead the green transition. To succeed in this, we as an industry must be given the right conditions to maintain our competitiveness and continue to attract global investment.

  IKEM, February 2024

 • Rapport

  Reformer för en bättre expertskatt

  Jämförbara länder har en mer fördelaktig skattepolitik för arbetskraftsinvandrare. Samtidigt uppger 70 procent av de svenska industriföretagen att de har svårt att rekrytera högkvalificerad personal och 60 procent av företagen varnar för att kompetensbristen redan nu är ett hinder för klimatomställningen. Expertskatten måste reformeras.

  IKEM, augusti 2023

 • Kartläggning

  Industrins elbehov till 2030 - en kartläggning

  Industrins elbehov ökar från 45 till 117 TWh till år 2030. Det visar en kartläggning som gjorts på uppdrag av SKGS – ett energisamarbete mellan de elintensiva industriernas branschorganisationer.

  SKGS, april 2023

 • Rapport

  Utbildningssatsning för industrins gröna omställning

  Återställ högskolans naturvetenskapliga utbildningar

  Under 25 års tid har anslagen till de tekniska och naturvetenskapliga högskoleutbildningarna urholkats. För att säkerställa nödvändig kompetens och för att stärka attraktiviteten i utbildningen så krävs en ”återställare” på minst 1,5 miljarder kronor.

  IKEM, april 2023

 • IKEM:s reformagenda

  Kemi är lösningen

  Reformagenda för en konkurrenskraftig och hållbar innovations- och kemiindustri

  I Sverige finns tusentals innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. Därför presenterar IKEM en reformagenda för en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri.

  IKEM, januari 2023