Vår industri driver
omställningen.

Kemi är lösningen

I Sverige finns tusentals innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. Vi har lösningarna för en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri.

Våra viktigaste frågor

Arbetsgivarguiden

Första hjälpen för chefer och HR – här hittar du råd och stöd i arbetsgivarfrågor.

Till arbetsgivarguiden

Genvägar

 • IKEM i Almedalen

  IKEM är såklart på plats på årets Almedalsvecka. Våra experter arrangerar och deltar i en rad spännande aktiviteter och evenemang. Missa inte paneldebatten om myndighetsaktivism som modereras av komikern Messiah Hallberg, panelsamtalet om kemiindustrins omställning mot cirkulära kolkällor och seminariet om hur svensk kemikaliepolitik måste utformas.
  Läs mer om våra evenemang.

 • #Avtal2023

  IKEM har nya kollektivavtal gällande Tjänstemannavtalet, I-avtalet, Gemensamma metall, Kemiska fabriker, Återvinningsföretagen, Sockerindustrin, Explosivämnesindustrin, Oljeraffinaderier och Glasindustrin. Nu förhandlar vi om avtalet Tvätt- och textilservice som gäller till och med den 30 juni 2023. På #Avtal2023 samlar vi alla våra nyhetsartiklar om avtalsförhandlingarna 2023.

 • Elstöd kan nu sökas till och med 18 juni 2023

  Energimyndigheten öppnar systemet för ansökningar inom elkostnadsstödet för elintensiva företag. Stödet riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och drabbades hårt av höga elpriser förra året.

Nyheter

 • Nyhet:

  Omställningen kräver högre tempo

  • Energipolitik
  • Klimatpolitik

  Svenska kraftnät har beslutat att bygga två nya kraftledningskablar till Gotland och ön blir därmed ansluten till det svenska stamnätet från 2031. Men ska vi klara omställningen och nå klimatmålen så måste Svenska Kraftnät kunna hålla minst samma tempo som industrin.

 • Nyhet:

  IKEM svarar på Naturskyddsföreningen anklagelser

  • Miljötillstånd

  Naturskyddsföreningen har i en granskning analyserat näringslivets ställningstagande kring svensk miljölagstiftning och hävdar i DN debatt 10/5 att industrin ljuger om problemen för att slippa ta miljöhänsyn. IKEM – Innovations- och kemiindustrierna är kritiska till såväl anklagelserna som Naturskyddsföreningens slutsatser.

 • Nyhet:

  Regeringen måste se kemikaliernas betydelse för konkurrenskraften

  • Grön omställning
  • Kemikaliepolitik

  EU-minister Jessika Roswall (M) och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) skriver i debattartikeln på Dagens Industri att de vill stärka EU:s konkurrenskraft och skapa förutsättningar för industrin att ställa om. Samtidigt är förståelsen för kemikaliernas betydelse oroväckande låg. Implementeringen av kemikaliestrategin, industriutsläppsdirektivet och PFAS-förbudet riskerar försvaga konkurrenskraften och försvåra omställningen skriver IKEM i en replik.

 • Nyhet:

  IKEM om regeringens klimathandlingsplan 2023

  • Grön omställning
  • Klimatpolitik

  Regeringen ska enligt klimatlagen vart fjärde år lämna en klimatpolitisk handlingsplan till riksdagen. Den visar hur regeringens politik sammantaget bidrar till att nå de nationella klimatmålen. Innovations- och kemiindustrierna i Sverige står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen.

Kemi är lösningen

Vår industri driver klimatomställningen. För att lyckas behövs långsiktiga spelregler, mer elektricitet i hela landet och snabba och förutsägbara tillståndsprocesser för kemiindustrins klimatprojekt. Vi har tagit fram en reformagenda med politiska förslag för omställning och konkurrenskraft.

Läs IKEM:s reformagenda

Aktuella kurser & aktiviteter

 • Konferens/Seminarie 

  Välkommen till EuroNano Forum

  Lund

  EuroNanoForum arrangeras vartannat år av det land som är ordförandeland i EU vid det tillfället. Nu är det Sveriges tur och konferensen arrangeras i Lund av EU kommissionen i samarbete med Lunds universitet, Chalmers, Vinnova med flera. Konferensen kommer att hållas på engelska.

 • Konferens/Seminarie 

  BioInnovations programkonferens

  Stockholm

  Den 28 september är det dags för BioInnovations programkonferens. Välkommen till en heldag då vi sätter fokus på forskning och projektresultat inom biobaserade och cirkulära möjligheter för textil, träbyggande och förpackningar.

IKEM i Almedalen

IKEM är såklart på plats i Almedalen. Här är våra evenemang.

Se allt vi gör i Almedalen

Aktuella rapporter

 • IKEM:s reformagenda

  Kemi är lösningen

  Reformagenda för en konkurrenskraftig och hållbar innovations- och kemiindustri

  I Sverige finns tusentals innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. Därför presenterar IKEM en reformagenda för en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri.

  IKEM, januari 2023

 • Kartläggning

  Industrins elbehov till 2030 - en kartläggning

  Industrins elbehov ökar från 45 till 117 TWh till år 2030. Det visar en kartläggning som gjorts på uppdrag av SKGS – ett energisamarbete mellan de elintensiva industriernas branschorganisationer.

  SKGS, april 2023

 • Rapport

  Utbildningssatsning för industrins gröna omställning

  Återställ högskolans naturvetenskapliga utbildningar

  Under 25 års tid har anslagen till de tekniska och naturvetenskapliga högskoleutbildningarna urholkats. För att säkerställa nödvändig kompetens och för att stärka attraktiviteten i utbildningen så krävs en ”återställare” på minst 1,5 miljarder kronor.

  IKEM, april 2023