Vår industri driver
omställningen.

Kemi är lösningen

I Sverige finns tusentals innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. Vi har lösningarna för en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri.

Våra viktigaste frågor

Arbetsgivarguiden

Första hjälpen för chefer och HR – här hittar du råd och stöd i arbetsgivarfrågor.

Till arbetsgivarguiden

Genvägar

 • IKEM:s reformagenda: Kemi är lösningen

  I Sverige finns över tusen innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. Därför presenterar IKEM en reformagenda för en konkurrenskraftig och hållbar innovations- och kemiindustri.

 • Vår industri

  Innovativ kemi är en förutsättning för solceller, återvinningsbara batterier och vacciner. Utan våra medlemsföretag blir det inget biobränsle, fossilfritt stål eller hållbart byggande. Kort sagt: Utan kemi blir det ingen omställning.

Nyheter

 • Nyhet:

  IKEM kommenterar IF Metalls stridsåtgärder mot Hydro Extrusion

  • Arbetsmarknadspolitik
  • Arbetsrätt

  IF Metall har i sin konflikt med Tesla riktat varsel mot IKEM:s medlemsföretag Hydro Extrusion i Vetlanda. Från och med idag, den 24 november kl 13, verkställs strejken och Hydro Extrusion får inte längre tillverka en avgörande komponent till Teslabilar. IKEM anser att stridsåtgärderna är orimliga.

 • Nyhet:

  Kritisk infrastruktur måste säkras med mer än örlogsfartyg

  • Energipolitik

  JEF-länderna har beslutat att patrullera Östersjön och delar av Nordsjön med örlogsfartyg med anledning av en ökad hotbild mot kritisk infrastruktur. IKEM har längre krävt åtgärder för att säkra svensk gasförsörjning. Ökad bevakning är dock en otillräcklig åtgärd vid en redan förhöjd krisnivå.

 • Nyhet:

  Konjunkturbarometern Q3: En orolig omvärld och förlorade konkurrensfördelar

  • Rapport

  För snart tre år sedan började IKEM:s branscher känna av tydliga kostnadsökningar. Företagen ligger tidigt i värdekedjan och märker därför förändringar före andra industrigrenar. I prognosen syns nu en vändpunkt och i tredje kvartalet noterar företagen en kostnadsdeflation. Oroligheterna i Mellanöstern riskerar dock medföra ökade råvaru- och energipriser. Att Sverige under en följd av år förlorat viktiga konkurrensfördelar är ytterligare ett orosmoln.

 • Nyhet:

  Thevinyl uppmärksammas för sitt hållbarhetsarbete

  • Responsible Care

  Responsible Care Awards 2023 uppmärksammar IKEM:s medlemsföretag Thevinyl för sitt hållbarhetsarbete. De har utvecklat sätt att öka användningen av biobaserad och återvunnen PVC-plast.

Kemi är lösningen

Vår industri driver klimatomställningen. För att lyckas behövs långsiktiga spelregler, mer elektricitet i hela landet och snabba och förutsägbara tillståndsprocesser för kemiindustrins klimatprojekt. Vi har tagit fram en reformagenda med politiska förslag för omställning och konkurrenskraft.

Läs IKEM:s reformagenda

Aktuella kurser & aktiviteter

 • Webbinarie 

  Arbetsgivardagen 2023

  På Arbetsgivardagen får du koll på senaste nyheterna på arbetsrättens område just nu – plus viktiga förändringarna i kollektivavtalen efter vårens avtalsrörelse.

Aktuella rapporter

 • IKEM:s reformagenda

  Kemi är lösningen

  Reformagenda för en konkurrenskraftig och hållbar innovations- och kemiindustri

  I Sverige finns tusentals innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. Därför presenterar IKEM en reformagenda för en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri.

  IKEM, januari 2023

 • Kartläggning

  Industrins elbehov till 2030 - en kartläggning

  Industrins elbehov ökar från 45 till 117 TWh till år 2030. Det visar en kartläggning som gjorts på uppdrag av SKGS – ett energisamarbete mellan de elintensiva industriernas branschorganisationer.

  SKGS, april 2023

 • Rapport

  Utbildningssatsning för industrins gröna omställning

  Återställ högskolans naturvetenskapliga utbildningar

  Under 25 års tid har anslagen till de tekniska och naturvetenskapliga högskoleutbildningarna urholkats. För att säkerställa nödvändig kompetens och för att stärka attraktiviteten i utbildningen så krävs en ”återställare” på minst 1,5 miljarder kronor.

  IKEM, april 2023