Mer gemenskap.
Fler möjligheter.
Starkare kultur.
Ett medarbetaravtal.

För oss finns bara medarbetare
hållbarhet-ikon

Processoperatör
Driftledare
Toxikolog
Alla under ett medarbetaravtal

För oss finns bara medarbetare
industri-ikon

Samma regelverk.
Mindre administration.
Enklare bemanning.
Ett medarbetaravtal.

För oss finns bara medarbetare
innovation-ikon

Arbetsgivarguiden

Ger stöd åt dig som är chef eller arbetar med personaladministrativa frågor.

apple-ikon
Arbetsrättsliga frågor

Arbetsgivarjouren

010-455 38 80

Måndag till fredag 8.30-16.30
(lunchstängt 12.00-13.00)

 

phone-ikon

IKEM:s branschfrågor

Under Hälsa Säkerhet och Miljö finns stöd och rådgivning för medlemmar i branschfrågor.

cog-ikon
Webbutbildning 31 januari
Chefen och arbetsmiljön

Kursen ger en genomgång av arbetsmiljölagstiftningen och förklarar vad det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär.

Medlemsuppgiften

Rapportera in till medlemsuppgiften senast 28 februari.

Från 1 januari 2023
Nu är IKEM en förening

"Hopslagningen av föreningarna ger IKEM en starkare ställning. Förändringen innebär att vi på ett mer effektivt sätt kan driva medlemsföretagens frågor mot politiken, fackliga motparter och andra intressenter."
Jonas Hagelqvist vd IKEM.

IKEM-företagen ser vikande svensk konkurrenskraft

Det visar IKEM:s konjunkturbrev som bygger på en enkät till medlemsföretagen inom kemi, läkemedel, plast och gummi, samt raffinaderi.

Rapport från IKEM

Två år med en misslyckad reform

Skatten på plastbärkassar som infördes för två år sedan har inte uppfyllt sitt syfte. Skatteintäkterna har blivit en bråkdel av det belopp regeringen räknade med och när det gäller miljöpåverkan har skatten snarare varit kontraproduktiv. 

Rapport från IKEM

Fler forskarutbildade önskas

Svensk konkurrenskraft och attraktionsförmåga är beroende av god kompetensförsörjning. IKEM har presenterar fem åtgärdsförslag.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in

Nyheter

Den gröna omställningen kräver att utbildningsanslagen återställs

18 jan 2023
Kemiindustrins gröna omställning innebär stora rekryteringsbehov. År 2030 behövs 10 000 nya medarbetare med högre utbildning. Samtidigt saknar natur- och teknikutbildningarna 3,5 miljarder kronor för att säkerställa kvaliteten. Nu kräver IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige en återställare.
Läs mer

Nu är det dags att rapportera in företagets uppgifter för ert medlemskap i IKEM!

17 jan 2023 | Arbetsgivarguiden
Vid årsskiftet blev IKEM en gemensam bransch- och arbetsgivarorganisation från att tidigare har varit två olika föreningar. För de företag som tidigare varit medlemmar i båda föreningarna innebär detta att man nu bara behöver rapportera medlemsuppgiften för en förening. Senast 28 februari behöver uppgifterna vara inrapporterade.
Läs mer

Glöm inte bort den gröna industrirevolutionen i södra Sverige

12 jan 2023
En grön industriell revolution sker inom innovations- och kemiindustrin i södra Sverige. Företagen vill öka omställningstakten och för att det ska vara möjligt krävs reformer. IKEM menar att regeringen måste ta ett helhetsgrepp om industrins omställning i hela Sverige.
Läs mer

Ett IKEM - två föreningar är nu en

1 jan 2023 | Arbetsgivarguiden
Nu från årsskiftet är IKEM en gemensam bransch- och arbetsgivarförening från att tidigare ha varit två olika föreningar. Alla medlemsföretag är nu med i en och samma förening och genom det skapas en långsiktigt hållbar och stark organisation som kan företräda och stötta företagen fullt ut i hela bredden av påverkans- och arbetsgivarfrågor.
Läs mer

Följ IKEM i Sociala medier