Korttidspermittering - vi vet hur du ska göra.

FAQ om korttidspermittering
innovation-ikon

Corona-viruset - IKEM ger dig koll på läget!

FAQ - Såhär ska arbetsgivaren agera
kombination-ikon

IKEM ger stöd och råd för arbetsgivare med anledning av COVID-19.

Stöd för arbetsgivare
internationalisering-ikon

Arbetsgivarguiden

Ger stöd åt dig som är chef eller arbetar med personaladministrativa frågor.

apple-ikon
Arbetsrättsliga frågor

Arbetsgivarjouren

010-455 38 80

Måndag till fredag 8.30-16.00
(lunchstängt 12.00-13.00)

 

phone-ikon

Hälsa Säkerhet Miljö

Hjälp i frågor kring kemikalier, miljötillstånd och yttre miljö, processäkerhet och ”security”, kemisk arbetsmiljö, transport av farligt gods och information om Responsible Care.

cog-ikon
FAQ för arbetsgivare om Coronaviruset

Samlad information från IKEM.

 

Samlat stöd för arbetsgivare

Samlad information, checklista och webbinariet från måndag 16 mars. 

Våra ljusglimtar

Vi lyfter fram företagen som ställer om för att förse människor som arbetar i vården med skyddsmaterial och andra ljusglimtar i corona-tid.

Hälsa Säkerhet Miljö - HSM
Coronainformation

Samlad corona-information för främst medlemmar i branschföreningen.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in

Nyheter

LAS-utredningen en besvikelse

1 jun 2020
Regeringens utredning om förändrade regler i lagen om anställningsskydd överlämnas till arbetsmarknadsministern idag den 1 juni.  Lars Askelöf, förhandlingschef på IKEM ingår i den arbetsgrupp inom Svenskt Näringsliv som ska lämna kommentarer på utredningen. Han är besviken och menar att utredningens förslag inte alls är bra.
Läs mer

Nya hygieniska gränsvärden på gång

1 jun 2020
EU har under 2019 fattat beslut om ett antal nya hygieniska gränsvärden med stöd av bland annat Kemiska agens-direktivet och Cancer-mutagen-direktivet. Det betyder att Sverige måste se över och anpassa de nationella värdena för de aktuella ämnena.
Läs mer

Återstår att se vad det blir av Next Generation EU

28 maj 2020
I går, den 27 maj, lade EU-kommissionen fram ett förslag till återhämtningsplan efter corona-krisen. Satsningar på bland annat grön omställning och digitalisering ska finansieras genom lån av 750 miljarder euro, motsvarande nästa 8.000 miljarder svenska kronor. Planen går under namnet ”Next Generation EU”.
Läs mer

Kemins Dag 2020 - Tema Växthälsa

27 maj 2020
Nu har vi öppnat anmälningssidan för årets Kemins Dag, IKEM:s satsning för att öka intresset för kemi och andra naturvetenskapliga utbildningar. Varje år är det minst 110.000 barn och unga som är med och genomför årets experiment. Det här är alltså Sveriges största kemiexperiment!
Läs mer

Magnus Huss vill skilja på stort och smått i resursdebatten

26 maj 2020
Som ordförande för delprojektet för Plast inom IVA:s projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har Magnus Huss pratat med många människor och skapat många nya kontakter. I en intervju i IVA Aktuellt berättar han om sitt långa engagemang för hållbarhetsfrågor och om sina tankar om IVA-projektet.
Läs mer

Följ IKEM i Sociala medier