Vår industri driver
omställningen.

Kemi är lösningen

I Sverige finns tusentals innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. Vi har lösningarna för en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri.

Våra viktigaste frågor

Arbetsgivarguiden

Första hjälpen för chefer och HR – här hittar du råd och stöd i arbetsgivarfrågor.

Till arbetsgivarguiden

Nyheter

 • Nyhet:

  10 åtgärder för fler svenska innovationer

  • Kemikaliepolitik
  • Forskning & innovation

  Innovationer för mer säker och hållbar kemi är avgörande för Sveriges möjligheter att nå klimatmålen. Men innovationsklimatet behöver förbättras. IKEM och IVL Svenska Miljöinstitutet har inom plattformen SusChem Sweden tagit fram Agenda kemi för en stärkt innovationskraft. Agendan innehåller tio prioriterade åtgärder.

 • Nyhet:

  Ett långsiktigt planeringsmål för energi är inte tillräckligt

  • Energipolitik
  • Grön omställning

  Regeringen har idag presenterat propositionen ”Energipolitikens långsiktiga inriktning”. IKEM välkomnar planeringsmålet om 300 TWh till år 2045. Att införa planeringsmål är ett steg i rätt riktning. Oroväckande nog saknas planeringsdelmål. Industrin kräver ambitiösa och välförankrade mål även på kort sikt.

 • Nyhet:

  Färdplanen inom Fossilfritt Sverige tar form

  • Grön omställning
  • Hållbar industri
  • Klimatpolitik

  IKEM är i full färd med att ta fram den 23:e färdplanen inom Fossilfritt Sverige. Igår gick den nationella hearingen av stapeln och deltog gjorde beslutsfattare, medlemsföretag, experter och intresseorganisationer. Engagemanget var över all förväntan och vi är enormt tacksamma för de värdefulla och konstruktiva inspelen som IKEM nu tar med sig i den fortsatta processen med färdplanen.

 • Nyhet:

  Svensk tillväxt och innovationskraft hotad av dagens besked

  Vinnova, Energimyndigheten och Formas har idag beslutat att avslå ansökan om innovationsprogrammet ”Bioimpact – för ett cirkulärt och biobaserat samhälle”. Bland de godkända innovationsprogrammen finns heller inte ett enda inom Life Science-sektorn. Sveriges roll som ledande nation inom innovation och hållbarhet står på spel, menar IKEM.

Aktuella kurser & aktiviteter

 • Kurs 

  Förbättra din förhandlingsteknik

  Stockholm

  Kursen i förhandlingsteknik syftar till att förbättra ditt förhandlingsbeteende och förhandlingsteknik. Vi har också praktiska moment som MBL-förhandlingar och tvisteförhandlingar. Kursen ges i samarbete mellan IKEM, Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare,  Livsmedelsföretagen, Transportföretagen och Trä- och Möbelföretagen.

 • Konferens/Seminarie 

  Träffpunkt IKEM – Malmö

  Malmö

  Träffpunkt IKEM är en halvdag där medlemmar i IKEM träffas, delar erfarenheter och fyller på med färsk kunskap i arbetsrättsliga frågor. Vi bjuder också på gemensam lunch.

 • Konferens/Seminarie 

  Träffpunkt IKEM – Göteborg

  Göteborg

  Träffpunkt IKEM är en halvdag där medlemmar i IKEM träffas, delar erfarenheter och fyller på med färsk kunskap i arbetsrättsliga frågor. Vi bjuder också på gemensam lunch.

 • Webbutbildning 

  I-avtalet - en introduktion

  Vi ger en översiktlig genomgång av de viktigaste delarna i I-avtalet och arbetstidsavtalet som ger dig en grundläggande förståelse över hur avtalen ska tillämpas.

Aktuella rapporter

 • Rapport

  Agenda för stärkt innovationskraft inom svensk kemiindustri

  Kemiindustrin står inför en viktig omställning med målet att förse marknaden med mer säkra och hållbara kemikalier och produkter. Denna preciserar och belyser de incitament och förutsättningar som behövs för att stärka innovationskraften inom svensk kemiindustri. 

  SusChem Sweden, IKEM och IVL Svenska Miljöinstitutet, mars 2024

 • Rapport

  IKEM:s EU-agenda för konkurrenskraft och omställning

  Innovations- och kemiindustrierna ska vara ledande i den gröna omställningen. För att lyckas med detta krävs att vi som industri ges rätt förutsättningar för att behålla vår konkurrenskraft och fortsätta att attrahera globala investeringar.

  IKEM, Februari 2024

 • Report

  EU Agenda for competitiveness and transition

  The innovation and chemical industries intend to lead the green transition. To succeed in this, we as an industry must be given the right conditions to maintain our competitiveness and continue to attract global investment.

  IKEM, February 2024

 • Rapport

  Reformer för en bättre expertskatt

  Jämförbara länder har en mer fördelaktig skattepolitik för arbetskraftsinvandrare. Samtidigt uppger 70 procent av de svenska industriföretagen att de har svårt att rekrytera högkvalificerad personal och 60 procent av företagen varnar för att kompetensbristen redan nu är ett hinder för klimatomställningen. Expertskatten måste reformeras.

  IKEM, augusti 2023

 • Kartläggning

  Industrins elbehov till 2030 - en kartläggning

  Industrins elbehov ökar från 45 till 117 TWh till år 2030. Det visar en kartläggning som gjorts på uppdrag av SKGS – ett energisamarbete mellan de elintensiva industriernas branschorganisationer.

  SKGS, april 2023

 • Rapport

  Utbildningssatsning för industrins gröna omställning

  Återställ högskolans naturvetenskapliga utbildningar

  Under 25 års tid har anslagen till de tekniska och naturvetenskapliga högskoleutbildningarna urholkats. För att säkerställa nödvändig kompetens och för att stärka attraktiviteten i utbildningen så krävs en ”återställare” på minst 1,5 miljarder kronor.

  IKEM, april 2023

 • IKEM:s reformagenda

  Kemi är lösningen

  Reformagenda för en konkurrenskraftig och hållbar innovations- och kemiindustri

  I Sverige finns tusentals innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. Därför presenterar IKEM en reformagenda för en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri.

  IKEM, januari 2023