Vår industri driver
omställningen.

Kemi är lösningen

I Sverige finns tusentals innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. Vi har lösningarna för en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri.

Våra viktigaste frågor

Arbetsgivarguiden

Första hjälpen för chefer och HR – här hittar du råd och stöd i arbetsgivarfrågor.

Till arbetsgivarguiden

Genvägar

 • IKEM:s reformagenda: Kemi är lösningen

  I Sverige finns över tusen innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. Därför presenterar IKEM en reformagenda för en konkurrenskraftig och hållbar innovations- och kemiindustri.

 • Vår industri

  Innovativ kemi är en förutsättning för solceller, återvinningsbara batterier och vacciner. Utan våra medlemsföretag blir det inget biobränsle, fossilfritt stål eller hållbart byggande. Kort sagt: Utan kemi blir det ingen omställning.

Nyheter

 • Nyhet:

  800 000 jobb i riskzonen

  • Energipolitik
  • Grön omställning

  För att industrin ska klara klimatomställningen krävs fossilfri och leveranssäker el till konkurrenskraftiga priser. Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination, och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin. Det visar Industrirådets nya rapport.

 • Nyhet:

  IKEM kommenterar Pisa-resultaten

  • Kompetensförsörjning

  Kunskapsnivån i matematik, läsförståelse och naturvetenskap hos landets 15-åringar har sjunkit. Det visar en färsk Pisa-undersökning.

 • Nyhet:

  Utan effekt ingen omställning – Gör elsystemet till riksintresse

  • Energipolitik
  • Grön omställning

  Svenska Kraftnät har idag publicerat rapporten ”Nätutvecklingsplan 2024–2033”. Planen beskriver pågående investeringar i anläggningsprojekt och aktuella behovsutredningar under den kommande tioårsperioden. Slutsatsen är att trots exceptionellt kraftig utbyggnad så räcker stamnätet inte för att klara industrins omställning. Det duger inte, anser IKEM.

 • Nyhet:

  Kritisk infrastruktur måste säkras med mer än örlogsfartyg

  • Energipolitik

  JEF-länderna har beslutat att patrullera Östersjön och delar av Nordsjön med örlogsfartyg med anledning av en ökad hotbild mot kritisk infrastruktur. IKEM har längre krävt åtgärder för att säkra svensk gasförsörjning. Ökad bevakning är dock en otillräcklig åtgärd vid en redan förhöjd krisnivå.

 • Nyhet:

  IKEM kommenterar IF Metalls stridsåtgärder mot Hydro Extrusion

  • Arbetsmarknadspolitik
  • Arbetsrätt

  IF Metall har i sin konflikt med Tesla riktat varsel mot IKEM:s medlemsföretag Hydro Extrusion i Vetlanda. Från och med idag, den 24 november kl 13, verkställs strejken och Hydro Extrusion får inte längre tillverka en avgörande komponent till Teslabilar. IKEM anser att stridsåtgärderna är orimliga.

Kemi är lösningen

Vår industri driver klimatomställningen. För att lyckas behövs långsiktiga spelregler, mer elektricitet i hela landet och snabba och förutsägbara tillståndsprocesser för kemiindustrins klimatprojekt. Vi har tagit fram en reformagenda med politiska förslag för omställning och konkurrenskraft.

Läs IKEM:s reformagenda

Aktuella kurser & aktiviteter

 • Webbutbildning 

  Chefen och arbetsmiljön

  Vi utgår från en helhetssyn på arbetsmiljöarbetet i företaget, med tydligt fokus på chefsansvaret. Kursen ger en genomgång av arbetsmiljölagstiftningen och förklarar vad det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär. Vi reder ut ansvarsbegreppen samt går igenom systemet med fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöarbetet. Kursen ges i samarbete med Industriarbetsgivarna och vänder sig till dig som är medlem.

 • Webbutbildning 

  Arbetsrättslig grundkurs

  Denna arbetsrättsliga kurs vänder sig till dig som är intresserad av arbetsrättens grunder och de vanligaste lagarna som gäller för dig som arbetsgivare. Kursen är indelad i två block och ges 6 och 7 mars. IKEM håller kursen tillsammans med Industriarbetsgivarna.

 • Konferens/Seminarie 

  Nationell hearing om IKEM:s färdplan inom Fossilfritt Sverige

  Stockholm

  Innovations- och kemiindustrierna i Sverige är i full färd med att ta fram en färdplan för ökad konkurrenskraft genom klimatneutralitet och kemikalieomställning. Färdplanen tas fram inom ramen för Fossilfritt Sverige. Vi bjuder nu in till en nationell hearing i syfte att samla in tankar och få inspel till arbetet med färdplanen.  

 • Kurs 

  Förbättra din förhandlingsteknik

  Stockholm

  Kursen i förhandlingsteknik syftar till att förbättra ditt förhandlingsbeteende och förhandlingsteknik. Vi har också praktiska moment som MBL-förhandlingar och tvisteförhandlingar. Kursen ges i samarbete mellan IKEM, Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare,  Livsmedelsföretagen, Transportföretagen och Trä- och Möbelföretagen.

Aktuella rapporter

 • IKEM:s reformagenda

  Kemi är lösningen

  Reformagenda för en konkurrenskraftig och hållbar innovations- och kemiindustri

  I Sverige finns tusentals innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. Därför presenterar IKEM en reformagenda för en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri.

  IKEM, januari 2023

 • Kartläggning

  Industrins elbehov till 2030 - en kartläggning

  Industrins elbehov ökar från 45 till 117 TWh till år 2030. Det visar en kartläggning som gjorts på uppdrag av SKGS – ett energisamarbete mellan de elintensiva industriernas branschorganisationer.

  SKGS, april 2023

 • Rapport

  Utbildningssatsning för industrins gröna omställning

  Återställ högskolans naturvetenskapliga utbildningar

  Under 25 års tid har anslagen till de tekniska och naturvetenskapliga högskoleutbildningarna urholkats. För att säkerställa nödvändig kompetens och för att stärka attraktiviteten i utbildningen så krävs en ”återställare” på minst 1,5 miljarder kronor.

  IKEM, april 2023