Vår industri driver
omställningen.

Kemi är lösningen

I Sverige finns tusentals innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. Vi har lösningarna för en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri.

Våra viktigaste frågor

Arbetsgivarguiden

Första hjälpen för chefer och HR – här hittar du råd och stöd i arbetsgivarfrågor.

Till arbetsgivarguiden

Nyheter

 • Nyhet:

  Svenska regeringen passiv inför kemiindustrins framtid

  • Klimatpolitik
  • EU

  Idag träffas EU:s näringslivsministrar i möte i Bryssel. Kemiindustrins framtida konkurrenskraft är en av punkterna på dagordningen tack vare ett initiativ från andra medlemsstater. De vill ha reformer för kemiindustrins övergång till fossilfritt, men den svenska regeringen åker dit utan att ha tagit ställning.

 • Nyhet:

  Naturvårdsverkets besparingar väcker oro i näringslivet

  Naturvårdsverket meddelade den 1 februari att myndigheten behöver göra neddragningar motsvarande 65 miljoner kronor och att de därför skulle varsla 65 anställda om uppsägning. IKEM skriver, tillsammans med 15 andra branschorganisationer, ett brev till regeringen att expertmyndighetens kompetensförlust kommer att drabba näringslivets konkurrenskraft och klimatomställning negativt.

 • Nyhet:

  IKEM lyssnar in medlemsföretagen inför #avtal25

  • Arbetsrätt

  Idag träffades IKEM:s avtalsråd för att diskutera möjligheter och utmaningar i branscherna inför 2025 års avtalsförhandlingar. Avtalsråden, som består av representanter från medlemsföretagen, är en viktig kontaktyta i olika avtals- och arbetsmarknadspolitiska frågor.

 • Nyhet:

  Regioner och kommuner behöver en grundkurs i kemi

  • Kemikaliepolitik

  SVT har uppmärksammat att flertalet kommuner och regioner har ingått avtal med ett företag som säljer kemikaliefritt vatten för städning av förskolor, sjukhus och äldreboende. Det är inte bara en kostsam affär för skattebetalarna, det skulle i värsta fall kunna bli direkt farligt för dem som vistas på platserna konstaterar IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige.

Aktuella kurser & aktiviteter

 • Webbinarie 

  Webbinarie om bakgrundskontroller

  På det här webbinariet får du en övergripande bild av de frågor som arbetsgivaren behöver ta ställning till och hantera i samband med bakgrundskontroller i samband med exempelvis rekrytering. Webbinariet vänder sig till alla medlemmar i IKEM.

 • Konferens/Seminarie 

  Träffpunkt IKEM – Karlskoga

  Karlskoga

  Träffpunkt IKEM är en halvdag där medlemmar i IKEM träffas, delar erfarenheter och fyller på med färsk kunskap i arbetsrättsliga frågor. Vi bjuder också på gemensam lunch.

 • Webbinarie 

  Digital Träffpunkt IKEM Norrland

  IKEM bjuder in till en digital "Träffpunkt IKEM Norrland" den 19 juni. Alla medlemsföretag som tillhör region Norrland är välkomna att delta. Din medverkan är kostnadsfri.

 • Webbinarie 

  AI i arbetslivet

  Mot bakgrund av EU:s kommande AI-förordning och den AI-revolution industrin står inför bjuder vi in till webbinariet AI i arbetslivet den 13 juni. Vi tar bland annat upp vad företag bör tänka på vid användande av AI i sin verksamhet och i arbetsrättsliga sammanhang. Webbinariet är kostnadsfritt och hålls tillsammans med Industriarbetsgivarna.

Aktuella rapporter

 • Rapport

  Medarbetaravtal i tiden

  Medarbetaravtal, ett gemensamt kollektivavtal som täcker både arbetare och tjänstemän, har visat sig vara en effektiv lösning för att modernisera arbetsmarknaden och göra den mer flexibel och inkluderande. Rapporten lyfter fram Tysklands framgångsrika implementering av medarbetaravtal som en modell för Sverige att eftersträva.

 • Rapport

  Agenda för stärkt innovationskraft inom svensk kemiindustri

  Kemiindustrin står inför en viktig omställning med målet att förse marknaden med mer säkra och hållbara kemikalier och produkter. Denna preciserar och belyser de incitament och förutsättningar som behövs för att stärka innovationskraften inom svensk kemiindustri. 

  SusChem Sweden, IKEM och IVL Svenska Miljöinstitutet, mars 2024

 • Rapport

  IKEM:s EU-agenda för konkurrenskraft och omställning

  Innovations- och kemiindustrierna ska vara ledande i den gröna omställningen. För att lyckas med detta krävs att vi som industri ges rätt förutsättningar för att behålla vår konkurrenskraft och fortsätta att attrahera globala investeringar.

  IKEM, Februari 2024

 • Report

  EU Agenda for competitiveness and transition

  The innovation and chemical industries intend to lead the green transition. To succeed in this, we as an industry must be given the right conditions to maintain our competitiveness and continue to attract global investment.

  IKEM, February 2024

 • Rapport

  Reformer för en bättre expertskatt

  Jämförbara länder har en mer fördelaktig skattepolitik för arbetskraftsinvandrare. Samtidigt uppger 70 procent av de svenska industriföretagen att de har svårt att rekrytera högkvalificerad personal och 60 procent av företagen varnar för att kompetensbristen redan nu är ett hinder för klimatomställningen. Expertskatten måste reformeras.

  IKEM, augusti 2023

 • Kartläggning

  Industrins elbehov till 2030 - en kartläggning

  Industrins elbehov ökar från 45 till 117 TWh till år 2030. Det visar en kartläggning som gjorts på uppdrag av SKGS – ett energisamarbete mellan de elintensiva industriernas branschorganisationer.

  SKGS, april 2023

 • Rapport

  Utbildningssatsning för industrins gröna omställning

  Återställ högskolans naturvetenskapliga utbildningar

  Under 25 års tid har anslagen till de tekniska och naturvetenskapliga högskoleutbildningarna urholkats. För att säkerställa nödvändig kompetens och för att stärka attraktiviteten i utbildningen så krävs en ”återställare” på minst 1,5 miljarder kronor.

  IKEM, april 2023

 • IKEM:s reformagenda

  Kemi är lösningen

  Reformagenda för en konkurrenskraftig och hållbar innovations- och kemiindustri

  I Sverige finns tusentals innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. Därför presenterar IKEM en reformagenda för en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri.

  IKEM, januari 2023