Vi måste fokusera på kompetensförsörjningen!

Avtal20
innovation-ikon

Industrin behöver mer flexibla avtal!

Avtal20
hållbarhet-ikon

Vi måste ha löner som förbättrar svensk konkurrenskraft!

Avtal20
internationalisering-ikon

Arbetsgivarguiden

Ger stöd åt dig som är chef eller arbetar med personaladministrativa frågor.

apple-ikon
Arbetsrättsliga frågor

Arbetsgivarjouren

010-455 38 80

Måndag till fredag 8.30-16.30
(lunchstängt 12.00-13.00)

 

phone-ikon

Hälsa Säkerhet Miljö

Hjälp i frågor kring kemikalier, miljötillstånd och yttre miljö, processäkerhet och ”security”, kemisk arbetsmiljö, transport av farligt gods och information om Responsible Care.

cog-ikon
Flera orter
Träffpunkt IKEM!

Företagshemligheter, sekretess och konkurrensklausuler. För medlemmar i  arbetsgivarföreningen.

Seminarium 3 april Stockholm
Kemikaliestrategi för hållbarhet och cirkulär ekonomi

Naturvårdsverket och Svenskt Näringsliv arrangerar seminariet.

Följ IKEM:s avtalsförhandlingar!

Coronaviruset

Så här kan du agera om anställda varit i områden drabbade av viruset.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in

Nyheter

Europaparlamentet säger nej till plaståtervinning

12 feb 2020
Europaparlamentet har idag stoppat kommissionens förslag om begränsningar av bly i PVC. Beslutet innebär att ledamöterna struntar i den omfattande utvärdering som gjorts av den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) vilken slår fast att återvinning är det bästa alternativet ur hälso- och miljösynpunkt.
Läs mer

Startupbolag inom life science - Välkommen på seminarium

11 feb 2020
I december presenterade regeringen Sveriges nya life science-strategi. Ambitionen är att Sverige ska vara en ledande life science-nation och för att det ska bli verklighet behövs både dagens stora väletablerade industriföretag, satsningar på FoU och nya innovativa bolag som växer och bidrar till sektorns utveckling och tillväxt.
Läs mer

Ökat samarbete med industrin är nödvändigt

10 feb 2020
Nej, ökad basfinansiering till RISE är inte vad industrin, svenska innovationssystemet eller Sverige behöver i kommande forsknings- och innovationsproposition. Att vända utvecklingen och göra Sverige mer attraktivt för industrins investeringar kommer kräva långsiktighet, internationellt fokus och samarbete. För det krävs ett omtag i styrningen av institut och lärosäten som gynnar forskningssamarbete med industrin.
Läs mer

Följ IKEM i Sociala medier