Vår industri driver
omställningen.

Kemi är lösningen

I Sverige finns tusentals innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. Vi har lösningarna för en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri.

Våra viktigaste frågor

Arbetsgivarguiden

Första hjälpen för chefer och HR – här hittar du råd och stöd i arbetsgivarfrågor.

Till arbetsgivarguiden

Genvägar

 • #Avtal2023

  Den sista mars 2023 löper våra större kollektivavtal ut. Fredagen den 24 mars accepterade IKEM det första budet från industrins medlare (de opartiska ordförandena) där förslaget är en löneökning på 6,5 procent under en tvåårsperiod.

 • Vår industri

  Innovativ kemi är en förutsättning för solceller, återvinningsbara batterier och vacciner. Utan våra medlemsföretag blir det inget biobränsle, fossilfritt stål eller hållbart byggande. Kort sagt: Utan kemi blir det ingen omställning.

 • För våra medlemmar

  Här är sidorna för dig som är medlem i IKEM. Här hittar du våra kollektivavtal, branschspecifik information och stödmaterial. Du hittar också alla sektorgrupper, nätverk och arbetsgrupper.

Nyheter

 • Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM.

  Nyhet:

  Facken säger nej till industrins medlare

  • #Avtal2023
  • Arbetsgivarguiden

  Facken inom industrin säger nej till det första budet som de opartiska ordförandena har lagt fram. Detta medan IKEM och övriga arbetsgivarförbund inom industrin accepterat OpO:s första bud. Budet innebär en löneökning på 6,5 procent under en tvåårsperiod och presenterades i den första hemställan som lämnades till parterna i torsdags.

 • Nyhet:

  IKEM accepterar budet på 6,5 procent

  • #Avtal2023
  • Arbetsgivarguiden

  IKEM har idag godkänt hemställan från industrins medlare (de opartiska ordförandena). Hemställan innebär en löneökning på 6,5 procent under en tvåårsperiod. Slutförhandlingarna fortsätter och de nya avtalen ska vara färdiga senast 31 mars.

 • Nyhet:

  Framtidsstyrelsen besöker Cytiva och Thermo Fisher Scientific

  IKEM:s Framtidsstyrelse, som består av unga talanger inom medlemsföretagen, har besökt Uppsala för ett studiebesök på två av IKEM:s medlemsföretag. Värdar för besöket var Framtidsstyrelsens medlemmar Adrian Kokko på Cytiva och Anna Lindqvist på Thermo Fisher Scientific.

 • Nyhet:

  Jonas Hagelqvist deltar i EU-toppmöte i Bryssel

  • Arbetsmarknadspolitik
  • EU

  Jonas Hagelqvist, VD på IKEM och ordförande för kemiindustrins europeiska arbetsgivarorganisation (ECEG - European Chemical Employers Group), deltar idag vid det sociala trepartstoppmötet för tillväxt och sysselsättning i Bryssel.

 • Nyhet:

  Efter IPCC:s klimatrapport: Industrin vädjar om ökad reformtakt

  • Grön omställning
  • Klimatpolitik

  Idag lanseras IPCC:s klimatrapport, ett vetenskapligt underlag som ska användas av beslutsfattare för att utforma klimatåtgärder. IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige vädjar till regeringen om en ökad reformtakt. Industrin behöver tillgång till fossilfri el till konkurrenskraftiga priser, säkrad kompetensförsörjning och snabbare tillståndsprocesser.

Kemi är lösningen

Vår industri driver klimatomställningen. För att lyckas behövs långsiktiga spelregler, mer elektricitet i hela landet och snabba och förutsägbara tillståndsprocesser för kemiindustrins klimatprojekt. Vi har tagit fram en reformagenda med politiska förslag för omställning och konkurrenskraft.

Läs IKEM:s reformagenda

Aktuella kurser & aktiviteter

 • Webbinarie 

  #Avtal2023: De nya kollektivavtalen

  Från och med den 1 april 2023 gäller nya avtal på följande avtalsområden: Tjänstemannaavtalet, I-avtalet, Kemiska fabriker, Gemensamma metall och Återvinningsindustrin. 

 • Kurs 

  Chefen i hetluften

  Stockholm

  Lär dig bli skickligare på att hantera och lösa olika konfliktsituationer. Vi varvar praktiska tips med interaktiva övningar. Kursen ges i samarbete med Grafiska Företagen, Trä- och Möbelföretagen, Gröna arbetsgivare och Livsmedelsföretagen.

Våra senaste rapporter

 • IKEM:s reformagenda

  Kemi är lösningen

  Reformagenda för en konkurrenskraftig och hållbar innovations- och kemiindustri

  I Sverige finns tusentals innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. Därför presenterar IKEM en reformagenda för en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri.

  IKEM, januari 2023

 • Rapport

  Utbildningssatsning för industrins gröna omställning

  Återställ högskolans naturvetenskapliga utbildningar

  Under 25 års tid har anslagen till de tekniska och naturvetenskapliga högskoleutbildningarna urholkats. För att säkerställa nödvändig kompetens och för att stärka attraktiviteten i utbildningen så krävs en ”återställare” på minst 3,5 miljarder kronor.

  IKEM, januari 2023