IKEM arbetar för att företagens villkor ska bli bättre. Bli medlem och påverka du också!

Bli medlem
hållbarhet-ikon

IKEM ger sina medlemmar råd och stöd i en bred palett av frågor. Bli medlem du också och få vårt stöd!

Bli medlem
kombination-ikon

IKEM är en viktig aktör som påverkar dina villkor. Bli medlem och gör din röst hörd!

Bli medlem
industri-ikon

Arbetsgivarjouren

010-455 38 80

Måndag till fredag 8.30-16.30

phone-ikon

Hälsa Säkerhet Miljö

010-455 38 91

Måndagar 9.00-17.00

cog-ikon

Utbildningar & aktiviteter

010-455 38 50

Medlemmar har alltid förmånliga priser.

apple-ikon
Arbetsgivarguiden

Ger stöd åt dig som är chef eller arbetar med personaladministrativa frågor.

Skapa en inloggning och få ut mer av webben!

Som inloggad får du mer information och bättre service.

Seminarier om alkohol och andra droger.

Vi har märkt att antalet frågor kring alkohol och missbruk ökar bland våra medlemsföretag. Därför arrangerar vi dessa seminarier på flera orter i landet. 

Frågor vi driver

IKEM är medlemmarnas röst. När beslut fattas som påverkar våra medlemmar driver vi på så att hänsyn tas till deras behov så att tillväxt och innovation stimuleras.

Den digitala industrin

Den 16 maj arrangeras årets stämma och styrelsemöte i Stockholm. Årets tema är digitalisering och under dagen deltar bland andra näringsminister Ibrahim Baylan (S) och IKEM:s Framtidsstyrelse. Mer information och detaljerat program kommer längre fram men passa på att redan nu boka in den 16 maj i kalendern. Vi håller till på GT 30, Grev Turegatan 30.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in

Nyheter

Vikande lönsamhet oroar – Kemiindsutrin förbereder för hård brexit

21 feb 2019
Varje kvartal får medlemsföretagen svara på en konjunkturenkät från IKEM. Nu publicerar vi resultatet i ett konjunkturbrev för kvartal fyra. Svensk olje- och raffinaderiverksamheten går fortfarande starkt medan IKEM:s mest konjunkturkänsliga delbranscher kemi- samt gummi- och plastindustri uppvisar svagt vikande exportvolymer.
Läs mer

Hamnkonflikten

15 feb 2019
Sveriges Hamnar har varslat om lockout omfattande samtliga medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet. I denna artikel ser du vilka varsel som lagts 30 januari, 29 januari, 28 januari, 6 februari, 8 februari, 12 februari och 15 februari.
Läs mer

Förebygg sexuella trakasserier

12 feb 2019
Prevent har utvecklat ett webbverktyg för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier. Verktyget vänder sig till chefer och skyddsombud och är gratis att ladda ner från prevent.se.
Läs mer

Grundkurs i arbetsrätt

11 feb 2019
Grundkursen i arbetsrätt vänder sig till dig som har någon form av personalansvar och är medlem i IKEM. Kursen hålls i Värnamo i samarbete med Campus Värnamo. IKEM:s rådgivare Lisa Wastelius och Eddie Andersson föreläser på denna kurs.
Läs mer

Remiss om arbetsplatsens utformning

11 feb 2019
Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning är nu ute på remissrunda. Verket föreslår att föreskrifterna om arbetsplatsens utformning AFS 2009:2, föreskrifterna om arbete i stark värme AFS 1997:2, föreskrifterna om arbete i kylda livsmedelslokaler AFS 1998:2 och föreskrifterna om skyltar och signaler AFS 2008:13 ska slås samman.
Läs mer

Om UK lämnar EU: Kristina ger råd

11 feb 2019
Om inte Brexit-avtalet mellan EU-27 och UK accepteras av båda parter kommer UK att lämna EU med omedelbar verkan kl. 00 den 30 mars CET, kl 23:00 den 29 mars GMT. Ett sådant scenario får stora konsekvenser för industrin.
Läs mer

HSM-träffar om kemikalier och brott

8 feb 2019
På årets HSM-träffar har vi ett fördjupningsavsnitt om kemikalier och brott, med Anna-Karin Tunemalm från FOI och Lorens van Dam från MSB. De kommer att lyfta frågor kring hur vi motverkar terroristbrott och att kemikalier hamnar i orätta händer. IKEM:s HSM-träffar är främst för medlemmar i branschföreningen som arbetar med säkerhet, hälsa, miljö eller security. Träffarna ges på flera orter och redan 14 februari är Stockholm på tur. Välkommen!
Läs mer

Följ IKEM i Sociala medier