Byggapplikationer

EPS är ett väl beprövat isoleringsmaterial med många fördelar och som använts i årtionden i både, golv, väggar och tak. Materialet har en hög isoleringsförmåga och är fuktsäkert, har en hög tryckhållfast, lätt att hantera och kostnadseffektivt.

Under de senaste åren har nya applikationer av EPS utvecklats inom konstruktion - till exempel kompletta byggsystem, radonskydd och som lätt fyllning i terrängen vid större väg- och järnvägsanläggningar.

Genom att tillsätta grafit till den expanderade polystyrenen påverkar man materialets isolationsförmåga. Denna gråa EPS som blir resultatet har upp till 20 % högre isolationsvärde jämfört med vanlig vit EPS.  Genom att använda denna typ av EPS kan man få ytterligare bättre isolering i sin konstruktion eller så kan man behålla samma isolationsvärde men med minskad materialåtgång. 

Fokus EPS

 • PEPS - beräkningsprogram

  PEPS är ett beräkningsprogram för last på grundplatta av betong. Med PEPS dimensionerar du snabbt och tillförlitligt betongplatta på mark med eps-isolering. PEPS beskriver och beräknar nio olika lastfall.

 • Brandegenskaper

  EPS är ett organiskt material och därför brännbart. Vid förbränning under god syretillförsel bildas som förbränningsprodukter endast koldioxid och vatten. Genom tillsats av brandhämmande medel kan vid behov brännbarheten reduceras så att produkterna blir svårantändliga.

 • Bygg säkert med cellplast

  EPS eller cellplast som det också kallas är ett väl beprövat isoleringsmaterial som använts i årtionden i både golv, väggar och tak. Cellplast är precis som trä och andra organiska material brännbart, och ska därför hanteras enligt beprövade bygg- och konstruktionsregler.

 • Ansvarsfull hantering av EPS på byggarbetsplatsen

  Som isolering bidrar EPS till mer energieffektiva byggnader genom effektiva lösningar. För en säker och ansvarsfull hantering av EPS i byggbranschen, med minimal risk för nedskräpning och en hög återvinningsgrad har EPS Sverige tagit fram rekommendationer.

Mer fakta om byggapplikationer

 • EPS i anläggningsarbeten

  Att använda EPS som utfyllnad vid mark- och anläggningsarbeten är ett alldeles utmärkt val då materialet har väldigt låg vikt och inte påverkas över tid. På så sätt kan tunga schaktmassor ersättas med lättare fyllnadsmaterial som inte påverkar belastningen på marken under.

 • EPS i grund och mark

  Att använda EPS I grundplattan, är ett miljömedvetet val som ger en mycket stabil grund, att hålla över lång tid. Förutom olika dimensioner, så går det att få EPS i olika tryckhållfastheter. Man delar också in EPS i grått och vitt, där den grå EPS:n har en lägre värmeledningsförmåga än den vita.

 • EPS i grundelement

  Grundelement av EPS är idag det absolut vanligaste att använda till grunder av alla de slag. Oavsett om grunden är till en stor industrihall eller ett litet förråd är fördelarna med att använda grundelement av EPS många. Den låga vikten och att man får både gjutform och värmeisolering i ett är bara några av fördelarna. Att hela grunden går snabbt att sätta utan hjälp av anläggningsmaskiner och att grundelementen lätt anpassas med handverktyg är några andra.

 • EPS i väggar

  En av de viktigaste uppgifterna vid såväl nybyggnation som renovering av husfasad är att åstadkomma ett bra klimatskal som skyddar huset och ger ett behagligt inneklimat. Genom att använda EPS i väggar minskar såväl energikostnaderna som klimatpåverkan.

 • EPS i tak

  Oavsett om du ska isolera en stor industrihall, ett flerbostads- eller kontorshus, en innergård med terrasser och planteringar eller ett grönt tak så finns olika typer av kombinationstak där EPS, och till viss del XPS, står för den största delen av värmeisoleringen.

 • EPS som tillläggsisolering

  Tilläggsisolering med EPS minskar effektivt energikostnader och klimatpåverkan. Det är ett beprövat isolermaterial som används i årtionden med många fördelar. Materialet har hög isolerförmåga, är fuktsäkert, tryckhållfast samtidigt som det har låg vikt och därmed blir enkel att hantera på byggarbetsplatsen.