EPS som tillläggsisolering

Tilläggsisolering med EPS minskar effektivt energikostnader och klimatpåverkan. Det är ett beprövat isolermaterial som används i årtionden med många fördelar. Materialet har hög isolerförmåga, är fuktsäkert, tryckhållfast samtidigt som det har låg vikt och därmed blir enkel att hantera på byggarbetsplatsen.

Genom att tilläggsisolera väggarna minskar värmeflödet genom väggen och du spar energi samtidigt som inomhusklimatet blir behagligt.  

Tilläggsisolering kan göras på två sätt:

 • utvändigt och/eller invändigt

Läs mer

 • EPS i tak

  I broschyren redovisar vi bland annat  allmänna krav för takkonstruktioner avseende brandskydd som påverkar utformningen av takisolering. 

 • EPS i väggar

  En av de viktigaste uppgifterna vid husbyggande är att åstadkomma ett bra klimatskal som skyddar huset och ger ett behagligt inneklimat. Vi vill inspirera till användande av EPS samt ge kunskap om hur EPS kan användas som isolering i väggar. 2007

 • Tilläggsisolering med EPS

  Cellplast/EPS är ett väl beprövat isoleringsmaterial som använts i årtionden i både
  golv, väggar och tak. Cellplast, EPS och Frigolit är i princip samma sak. Materialet
  har en hög isoleringsförmåga och är fuktsäkert, tryckhållfast, lätt att hantera och
  kostnadseffektivt.