Ansvarsfull hantering av EPS på byggarbetsplatsen

EPS är ett väl beprövat isolationsmaterial som använts i årtionden både i golv, väggar och tak. EPS, Frigolit eller ibland Cellplast är i princip samma sak och är ett lätt och miljövänligt material som består av 98 procent luft och endast 2 procent polystyren (plast). Materialet har en hög termisk isolationsförmåga och är fuktsäkert, tryckhållfast, lätt att hantera, kostnadseffektivt och 100 procent återvinningsbart.

Som isolering bidrar EPS till mer energieffektiva byggnader genom effektiva lösningar. För en säker och ansvarsfull hantering av EPS i byggbranschen, med minimal risk för nedskräpning och en hög återvinningsgrad rekommenderar EPS Sverige att följande åtgärder efterlevs.

Handhållen värmekniv För att undvika nedskräpning och att små EPS-fragment sprids i naturen rekommenderar vi  att en värmekniv används vid tillkapning.

Ett

Säkra materialet för vinden

EPS-produkter är väldigt lätta i förhållande till sin volym, detta gör produkterna enkla att arbeta med, men de riskerar samtidigt att blåsa iväg med vinden. Det är därför viktigt att säkra EPS på byggarbetsplatsen så att det inte blir skadat eller blåser iväg med vinden.

Två

Använd värmekniv vid kapning av EPS

För att undvika nedskräpning och att små EPS-   fragment sprids i naturen rekommenderar vi   att en värmekniv används vid tillkapning, en vanlig tandad såg bör ej användas. En värmekniv ger ett mer exakt snitt samtidigt som du inte river upp eller smular materialet. Det finns flera varianter av värmeknivar, både handhållna knivar för formskärning och större bordsknivar av glödtrådsmodell för tillskärning av skivor. Kontakta din EPS-leverantör för inköp av utrustning.

Tre

Sortera spillbitar av EPS i separata påsar

Sedan den 1 augusti 2020 skall bygg och rivningsavfall i plast sorteras ut separat och skickas för materialåtervinning. Genom att sortera ut spillbitar av EPS redan vid tillkapningen och samla dessa i större separata säckar, vanligtvis på 800 till 2000 liter, möjliggör man inte bara en effektiv återvinning utan minskar samtidigt risken för nedskräpning. Installera EPS-rackställ där kapning och bearbetning sker. Markera påsarna tydligt för EPS.

Fyra

Säker förvaring på byggarbetsplatsen

Det gäller förstås att hantera allt byggmaterial brandsäkert på byggarbetsplatsen. Både vid lagring och under själva byggets gång. Som för allt brännbart material gäller på byggplatsen att cellplast bör förvaras minst 20 meter från närmaste byggnad. Upplag av brännbart material bör överhuvudtaget inte finnas i anslutning till en byggnad. Följd de rekommendationer för skyddsavstånd mellan brännbart material och byggnader som finns.

Fem

Heta arbeten

Så kallade heta arbeten, det vill säga arbeten som innebär att hög värme alstras eller att gnistor bildas, ställer särskilda krav på försiktighet med cellplast/EPS. Svetsning, skärning, lödning, arbete med varmluftspistol eller sliprondell ska med andra ord inte ske så att värme eller gnistor kan komma i kontakt med materialet. Dessutom bör alltid två personer utföra arbetet för att därigenom kunna hålla en god uppsikt. I samband med heta arbeten ska alltid släckutrustning och mobila brandvarnare finnas på arbetsplatsen. Observera att alla heta arbeten måste utföras av personal som har giltigt certifikat för detta.

Läs mer

  • Bygg säkert med cellplast

    Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. Broschyren vänder sig till dig som är byggare eller byggherre.