EPS i anläggningsarbeten

Att använda EPS som utfyllnad vid mark- och anläggningsarbeten är ett alldeles utmärkt val då materialet har väldigt låg vikt och inte påverkas över tid. På så sätt kan tunga schaktmassor ersättas med lättare fyllnadsmaterial som inte påverkar belastningen på marken under.

Lättfyllnad och vägblock

För material som ska användas som lättfyllnad är tryckhållfasthet och låg vikt de viktigaste egenskaperna. Fyllnadsmaterialet måste också̊ ha låg vattenabsorption. Det ska vara stabilt och gå att stapla på̊ höjden utan att behöva stagas med murar. 

Principen för lastkompensation är att jord och lera ersätts med lätt EPS. Vikten av den jord och lera som tas bort motsvarar husets tyngd. Därmed är tryckförhållandena på̊ underliggande mark oförändrade. Lättfyllning av EPS får suveräna långtidsegenskaper avseende tryckhållfasthet och beständighet.

Att bygga vägbankar och broramper med EPS ger mycket god ekonomi. Tack vare materialets goda tryckhållfasthet fördelas belastningen över stora ytor. Behovet av komplicerade grundläggningsarbeten som till exempel pålning minskar radikalt eller försvinner helt, vilket ger sänkta byggkostnader. Jordtryck mot broanfang och stödmurar kan i vissa fall reduceras, vilket förenklar betongkonstruktionerna.

Även i stora block är EPS mycket lätt att arbeta med. Den låga volymvikten gör blocken lätta att hantera samtidigt som det går snabbt att bygga upp stora volymer. Som lättfyllnad används två typer av EPS-block, dels lättfyllnadsblock och dels vägblock. Lättfyllnadsblocken är ”vanlig” EPS som tillverkats i tjockare skivor (oftast 500 mm tjocka). Vägblocken är något hårdare än motsvarande lättfyllnadsblock och tillverkas enligt Trafikverkets riktlinjer för cellplast i vägkonstruktioner. Kontrollera alltid med ansvarig konstruktör vilken typ av lättfyllnad som passar ditt projekt.