Tillverkning av EPS

Värm upp små plastpärlor av polystyren till cirka 115 °C med hjälp av vattenånga. Här kan du läsa fortsättningen på hur du tillverkar EPS.

EPS tillverkas genom att små plastpärlor av polystyren värms upp till cirka 115 °C med hjälp av vattenånga. I de små pärlorna finns en gas som heter pentan och den får pärlorna att expandera upp till 40 gånger sin ursprungliga storlek. Denna process innebär att EPS består av så mycket som 98 % luft och bara 2 % polystyren.   

Ju mer pärlorna expanderar, desto mer luft innehåller det färdiga materialet och desto lägre blir densiteten. Under skumningen används begränsade mängder pentan som drivmedel. Pentan förekommer naturligt och är ett så kallat kolväte. Den mängd som frigörs under produktionen av EPS omvandlas snabbt till vatten och koldioxid. 

Efter att plastpärlorna skummats upp är det dags att gjuta/forma dem till produkter. Detta görs i aluminiumverktyg eller blockformar genom att tillsätta ytterligare vattenånga. 

Gjutningsprocessen gör att du kan forma EPS till nästan vilken form som helst. Detta erbjuder stora fördelar vid tillverkningen av till exempel EPS-förpackningar som kan formas så att de passar exakt till de produkter som ska förpackas. 

Isoleringsskivor i olika tjocklekar, bredder och längder för konstruktion skärs ut av stora gjutna EPS-block med hjälp av en glödtråd. 

Produktionen av EPS är skonsam för miljön, då endast den mängd energi som maskinerna behöver för skumning och gjutning används. Överskottsvärmen från produktionen återvinns i tillverkningsprocessen såväl som för uppvärmning av fabriksbyggnaderna.