EPS i grund och mark

Att använda EPS I grundplattan, är ett miljömedvetet val som ger en mycket stabil grund, att hålla över lång tid. Förutom olika dimensioner, så går det att få EPS i olika tryckhållfastheter. Man delar också in EPS i grått och vitt, där den grå EPS:n har en lägre värmeledningsförmåga än den vita.

Det som främst utmärker EPS:n är att:

  • Vattenupptagning: EPS under betongytan förhindrar kapillärsugning från marken och mot markfukt i ångfas.
  • Isolering: Undvik energibortfall. Betong har en hög värmeledningsförmåga och EPS en låg värmeledningsförmåga.
  • Tryckhållfasthet: EPS klarar ett högt fördelat tryck per kvm.
  • 100 procent återvinningsbar: Förbrukad/överbliven EPS ska återvinnas. Vid återvinning av 1 kg EPS, sparar man till exempel 2 kg olja & 5 kg koldioxid.
  • Lättarbetad: Den krävs ingen speciell skyddsutrustning eller verktyg för att arbeta med EPS - man kommer långt med såg och/eller kniv.

Läs mer

  • EPS i grund och mark

    Broschyren är framtagen av EPS-Bygg. Faktaunderlaget kommer från beprövade konstruktioner samt forskningsoch utvecklingsprojekt utförda tillsammans med bland annat de tekniska högskolorna och SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 2010