Miljön och EPS

EPS - expanderad polystyren - används som bland annat som isolering, och det sparar miljön miljontals ton koldioxid. Och det finns potential för ännu större besparingar. EPS har unika isolationsegenskaper, den väger nästan ingenting och i stort sett bara fantasin sätter gränser när det gäller formning.

Miljö- och livscykelbedömningar visar att EPS sparar mer energi än vad som behövs för att producera det. Energibesparingarna uppnås bland annat på grund av EPS:s lätta vikt, vilket gör att bilar går längre per liter, både på grund av EPS som används för att skydda passagerare, men också när man transporterar gods, där lättare förpackningar innebär lägre bränsleförbrukning. Dessa miljöbedömningar är alla baserade på EPS gjord av olja, men analyser visar att det finns stora klimat- och miljöfördelar med att använda EPS producerat av återvunnet material och/eller biomassa. EPS Sverige har tagit fram en gemensam Miljövarudeklaration – EPD som visar vilken miljöpåverkan svenskproducerade isoleringsskivor av EPS har.

EPS är 100 % återvinningsbart och samlas in över hela världen. Ren, begagnad EPS kan tillexempel finfördelas och återvinnas vid produktion av nya EPS-produkter. Alternativt kan den finfördelade EPS också användas i betongblandningar för isolering av betong. Begagnad EPS kan också smälts om till ny polystyrenråvara som kan användas för att tillverka många olika plastprodukter.

Återvinning av EPS

EPS kan återvinnas till 100 procent. Här kan du läsa mer om olika sätt att återvinna EPS på.

Miljövarudeklaration – EPD

EPD står för Environmental product declaration eller Miljövarudeklaration på svenska. EPS Sverige har tagit fram en gemensam sektor-EPD som gäller för våra svenska medlemmar som tillverkar EPS.

Operation Clean Sweep

Att undvika att plast hamnar i miljön handlar om att sluta våra kretslopp. Plastindustrin tar frågan om marint skräp på allvar. Därför jobbar vi i partnerskap med andra intressenter.

SCIP – Sluta cirkeln för industriell plast

EPS Sverige deltar tillsammans med sina medlemsföretag i forskningsprojektet SCIP, Sluta cirkeln för industriell plast, i ledning av IVL svenska miljöinstitutet och finansierat av Vinnova.