Miljön och EPS

EPS - expanderad polystyren - används som bland annat som isolering, och det sparar miljön miljontals ton koldioxid. Och det finns potential för ännu större besparingar. EPS har unika isolationsegenskaper, den väger nästan ingenting och i stort sett bara fantasin sätter gränser när det gäller formning.

EPS är 100 % återvinningsbart och samlas in över hela världen.

Ren, begagnad EPS kan tillexempel finfördelas och återvinnas vid produktion av nya EPS-produkter. Alternativt kan den finfördelade EPS också användas i betongblandningar för isolering av betong. Begagnad EPS kan också smälts om till ny polystyrenråvara som kan användas för att tillverka många olika plastprodukter.

Mer information

Fokusområden

  • Återvinning av EPS

    Många tror att EPS, eller frigolit som det ofta kallas, inte kan återvinnas. Men detta är helt fel. EPS är 100 % återvinningsbart och det finns idag en stor efterfrågan på det insamlade och återvunna råmaterialet. Det som gör EPS-återvinningen lite komplicerad samtidigt som det gör EPS till ett så bra material är att det består av 98 % luft!

  • OCS - Operation Clean Sweep

    Operation Clean Sweep är ett internationellt program framtaget för att förhindra förluster av plastgranulat (pellets, flakes eller pulver) till naturen under hanteringen hos företag genom hela värdekedjan.

  • SCIP – Sluta cirkeln för industriell plast

    EPS Sverige deltar tillsammans med sina medlemsföretag i forskningsprojektet SCIP, Sluta cirkeln för industriell plast, i ledning av IVL svenska miljöinstitutet och finansierat av Vinnova.