Nyheter

Nyheter

Nu är vi igång

7 dec 2021
Inom ramen för forskningsprojektet SCIP, Sluta cirkeln för industriell plast, har EPS Sverige tillsammans med Uppsala Vatten och Avfall samt Kungsbacka kommun nu startat upp försök med separat insamling av frigolit (Expanderad PolyStyren, EPS). Insamlingen som sker på återvinningscentralerna i Librobäck och Frillesås kommer pågå under några månader för att sedan utvärderas. Faller försöken väl ut kan separat insamling startas upp på fler återvinningscentraler.