OCS - Operation Clean Sweep

Operation Clean Sweep är ett internationellt program framtaget för att förhindra förluster av plastgranulat (pellets, flakes eller pulver) till naturen under hanteringen hos företag genom hela värdekedjan.

OCS startade i Nordamerika för över 25 år sedan och implementerades i Europa under 2015. Inom EPS Sverige arbetar vi aktivt med att minimera utsläppen av plastråvara till miljön.