Miljövarudeklaration - EPD

EPD står för Environmental product declaration eller Miljövarudeklaration på svenska.

I en Miljövarudeklaration kan man se miljöpåverkan från en produkt över hela dess livscykel. För att ta fram en EPD genomför man först en livscykelanalys av produkten i fråga vilket sedan ligger till grund för fortsatt arbete med att ta fram en EPD. Innan en EPD publiceras sker även en extern granskning för att säkerställa att informationen är korrekt och riktigt.  

EPS Sverige har tagit fram en gemensam EPD, en så kallad sektor-EPD för EPS tillverkad hos någon av våra svenska medlemsföretag.  

 

Läs mer

  • EPS Sveriges miljövarudeklaration

    Environmental Product Declaration

    In accordance with ISO 14025 and EN 15804+A1 for:
    EPS 80 insulation.
    From EPS Sverige, a sector group within IKEM