SCIP – Sluta cirkeln för industriell plast

EPS Sverige deltar tillsammans med sina medlemsföretag i forskningsprojektet SCIP, Sluta cirkeln för industriell plast, i ledning av IVL svenska miljöinstitutet och finansierat av Vinnova.

Förpackningar av EPS är en av de tre fallstudier som projektet kommer att fokusera på och målsättningen är så klart att sluta cirkeln för EPS förpackningar och öka återvinningen. Detta gör vi genom att utveckla och analysera olika typer av insamlingssystem och affärsmodeller för en effektiv insamling och återvinning.

Besök gärna projektets webbplats för mer information