Återvinning av EPS

Många tror att EPS, eller frigolit som det ofta kallas, inte kan återvinnas. Men detta är helt fel. EPS är 100 % återvinningsbart och det finns idag en stor efterfrågan på det insamlade och återvunna råmaterialet. Det som gör EPS-återvinningen lite komplicerad samtidigt som det gör EPS till ett så bra material är att det består av 98 % luft!

Konsumentförpackningar

Konsumentförpackningar av EPS ingår i producentansvaret för förpackningar. Det betyder att förpackningar av EPS ska samlas in tillsammans med alla andra förpackningar som uppstår i hemmet. Så när du köpt till exempel en ny TV så ska frigoliten den förpackats med lämnas in med övriga plastförpackningar och inte slängas i brännbart.

Andra flöden

Andra förpackningar som till exempel fisklådor, spillbitar av isoleringsskivor samt rivningsavfall ska också lämnas för återvinning. Här är det vanligt att dessa först komprimeras för att underlätta vidare transport och fortsatt behandling. 

EPS är förkortningen på expanderad polystyren, alltså polystyren som är uppblåst och expanderad.

Tack vare att polystyren (PS) är en termoplast går den att smälta ner och formas om till en ny produkt. Det finns flera olika återvinningsmetoder för att återvinna EPS tillbaka till nya produkter.

Mekanisk återvinning till EPS

EPS samlas in och finfördelas till de små EPS-pärlor som materialet består av. Dessa kan sedan användas till EPS-betong eller som lös isolering i väggar.

Medlemmar i EPS Sverige tar också tillbaka EPS från sina kunder och kan efter finfördelning användas för produktion av nya produkter. 

Mekanisk återvinning till polystyren (PS)

I de fall EPS-avfall har samlats in och komprimerats smälter man ned materialet helt som sedan blir till en ny Polystyren-råvara. Denna polystyren (PS) kan sedan användas för att göra ny EPS-råvara eller så använder man den för att tillverka andra typer av PS produkter.

Upplösning

En tredje metod för att lösa upp det insamlade EPS-materialet är att blanda och lösa upp EPS med ett lösningsmedel, då avlägsnar man även föroreningar i materialet genom olika typer av filtrering. Denna metod börjar användas med och mer och den Europeiska EPS-branschen samarbetar här genom PS-Loop. PS-Loop möjliggör att avlägsna det reglerade bromerade flamskyddsmedlet HBCD som tidigare använts i en del Europiska länder (men inte i Sverige).