All plast kan återvinnas!

Plast är ett av de bästa och mest miljövänliga materialen vi har. Och plasterna behövs i ett hållbart samhälle. De är oumbärliga eftersom de är resurseffektiva material som gör nytta i hela samhället; i förpackningar, bilar, kläder, byggnader och inom sjukvården. Dagens användning av plast gör att vi minskar koldioxidutsläppen och sparar energi. Men nu måste Sverige ta nästa steg för att återvinna all plast.

I Sverige materialåtervinns för närvarande cirka 15 % av plastavfallet till nya plastprodukter. Resten blir till el och fjärrvärme (energiåtervinning). En mycket liten del hamnar i miljön genom nedskräpning och slitage. Vi vill öka materialåtervinningen och sluta kretsloppet för plast! Men då behövs politiska beslut, samarbeten och nya lösningar. 

Kan all plast återvinnas?

Ja, all plast kan återvinnas, och näringslivet vill det. Se filmen där IKEM:s plastexpert Lena berättar mera!

FILM: Kan all plast återvinnas?

Hur ökar vi återvinningen?

Lite förenklat behöver vi sortera ut all plast så den inte går till förbränning. Idag energiutvinns runt 85 % av plastavfallet i Sverige. Se filmen där IKEM:s plastexpert Lena berättar mera!

FILM: Hur ökar vi återvinningen?

Behövs plast?

Ja, plast behövs definitivt! Speciellt om vi vill klara våra globala hållbarhetsutmaningar. Se filmen där IKEM:s plastexpert Lena berättar mera!

FILM: Behövs plast?

Är plast dåligt för miljön?

Nej, plast är bra för miljön eftersom den hjälper oss att spara resurser och minska vår klimatpåverkan. Se filmen där IKEM:s plastexpert Lena berättar mera!

Film: Är plast dåligt för miljön?

Vad är skillnaden mellan mekanisk och kemisk återvinning?

Skillnaden mellan mekanisk och kemisk återvinning är att vid kemisk återvinning bryts plasterna ner till sina ursprungliga molekyler som sedan används för att tillverka helt ny plast med högsta kvalitet. Se filmen där IKEM:s plastexpert Lena berättar mera!

FILM: Vad är skillnaden mellan mekanisk och kemisk återvinning?

Genom att kemiskt ta tillvara råvaran i plasten för att göra nya produkter skulle vi kunna minska användningen av jungfrulig råvara och närma oss ett cirkulärt flöde.

Detta är en fråga som är högaktuell och som alla stora globala kemiföretag arbetar med. Vi vill ju att Sverige ska ligga i framkant och kunna erbjuda teknik och infrastruktur som både leder till långsiktig miljönytta och konkurrenskraft för vår industri.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in