IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

IKEM – Innovation and Chemical Industries in Sweden

Adress
Postadress: IKEM, Box 55915, SE-102 16 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm
Större försändelser: Godsmottagningen, Skeppargatan 37, SE-114 52 Stockholm

Telefon
Växel: 010-455 38 50
Arbetsgivarjouren: 010-455 38 80

E-post
Arbetsgivarjouren: jouren@ikem.se
Medlemsfrågor: medlem@ikem.se
Förhandlingsframställan: jouren@ikem.se
Ekonomifrågor: ekonomi@ikem.se
Prenumerationer: nyhetsbrev@ikem.se
Övriga frågor: info@ikem.se

Fler kontaktuppgifter

 • Arbetsgivarjouren

  Har du frågor kring arbetsrätt eller tolkning av kollektivavtalet? Du som är medlem i IKEM och har våra kollektivavtal får snabbt hjälp med enklare arbetsrättsliga frågor av våra erfarna rådgivare och förhandlare.

  Telefon: 010-455 38 80
  E-post: jouren@ikem.se

 • Medarbetare

  IKEM har ett trettiotal medarbetare som arbetar inom rådgivning och förhandlingar, politisk påverkan, kommunikation, medlemsfrågor och administration.

 • Regionkontor

  IKEM är nära våra medlemsföretag. Vår regionverksamhet finns i hela Sverige. Varje region har en regionansvarig som du alltid kan kontakta om du har frågor som gäller verksamheten.

 • Press

  Här hittar du våra pressmeddelanden och bilder på våra företrädare.

  Presskontakt:
  Linn Friman, 072-201 98 59,
  linn.friman@ikem.se

Fler kontaktuppgifter