För våra medlemmar

Här är sidorna för dig som är medlem i IKEM. Här hittar du våra kollektivavtal, branschspecifik information och stödmaterial. Du hittar också alla sektorgrupper, nätverk och arbetsgrupper.

Telefon +46 10 455 38 50
E-post info@ikem.se

 

För medlemmar - rådgivning och stöd

 • Arbetsgivarguiden

  Arbetsgivarguiden är platsen för dig med som är chef, HR- eller personalansvarig. Men även du som är ny på jobbet hittar vägledande och rådgivande information här.

 • Plastfrågor

  Vi vill sprida kunskap ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi vill också att fler ska känna till att IKEM har stort fokus på plastfrågor. All information här är därför öppen för alla intresserade.

Samarbeten och nätverkande

 • Avtalsråd

  För IKEM:s olika kollektivavtalsområden finns så kallade avtalsråd med representanter från medlemsföretagen. Avtalsråden utgör rådgivande förhandlingsdelegationer både inför och under kollektivavtalsförhandlingar.

 • Kommittéer

  IKEM:s kommittéer är forum för fördjupade diskussioner kring branschspecifika frågor.

 • Arbetsgrupper

  IKEM:s arbetsgrupper har en specifik fråga som de arbetar med. Det förväntas att deltagarna har viss kunskap om frågan och kan bidra med sin expertkompetens.

 • Nätverk

  Medlemsföretagen inom IKEM samarbetar på flera olika sätt för att kunna driva gemensamma frågor eller för att ge varandra nya idéer och stöd. Här kan du läsa mer om de nätverk som finns inom IKEM.

 • Sektorgrupper

  Medlemmar i IKEM kan fördjupa samarbetet i branschspecifika frågor i sektorgrupper.

Utbildningar och medlemsträffar

 • Utbildning och aktiviteter

  IKEM har ett gediget utbud av utbildningar, seminarier, webbinarier och onlinekurser. Under våren lägger vi fokus på att informera om de nya kollektivavtalen 2023.

 • IKEMDAGEN

  I samband med våra årsmöten arrangerar vi IKEMDAGEN – en dag för spännande föredrag och möjlighet till nätverkande och mingel med medlemmar i IKEM. Anmäl dig gärna redan nu till årets IKEMDAG 12 oktober.

 • Arbetsgivardagen

  Arbetsgivardagen fokuserar på rykande aktuell och relevant arbetsrättslig information. Vi har också alltid med en intressant föreläsare.

 • Träffpunkt IKEM

  Vår regionala verksamhet arrangerar Träffpunkt IKEM på flera platser i landet. På träffpunkterna tar vi upp aktuella arbetsrättsliga frågor. Här får du som är medlem möjlighet att träffa den som är regionansvarig för den region er verksamhet tillhör.

Prenumerera på våra populära nyhetsbrev

Få koll på läget – bli prenumerant du också.

Prenumerera här