För våra medlemmar

Här är sidorna för dig som är medlem i IKEM. Här hittar du våra kollektivavtal, branschspecifik information och stödmaterial. Du hittar också alla sektorgrupper, nätverk och arbetsgrupper. Du behöver logga in för att se allt.

Telefon +46 10 455 38 50
E-post medlem@ikem.se

 

För medlemmar - rådgivning och stöd

 • Arbetsgivarguiden

  Arbetsgivarguiden är platsen för dig med som är chef, HR- eller personalansvarig. Men även du som är ny på jobbet hittar vägledande och rådgivande information här.

 • Plastfrågor

  Vi vill sprida kunskap ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi vill också att fler ska känna till att IKEM har stort fokus på plastfrågor. All information här är därför öppen för alla intresserade.

Samarbeten och nätverkande

 • Avtalsråd

  För IKEM:s olika kollektivavtalsområden finns avtalsråd med representanter från medlemsföretagen. Avtalsråden är rådgivande förhandlingsdelegationer både inför och under kollektivavtalsförhandlingar.

 • Delbranschkommittéer

  Delbranschkommittéerna är forum för fördjupade diskussioner kring branschspecifika frågor.

 • Arbetsgrupper

  IKEM:s arbetsgrupper har en specifik fråga som de arbetar med. Det förväntas att deltagarna har viss kunskap om frågan och kan bidra med sin expertkompetens.

 • Nätverk

  Medlemsföretagen inom IKEM samarbetar på flera olika sätt för att kunna driva gemensamma frågor eller för att ge varandra nya idéer och stöd. Här kan du läsa mer om de nätverk som finns inom IKEM.

 • Sektorgrupper

  Medlemmar i IKEM kan fördjupa samarbetet i branschspecifika frågor i sektorgrupper.

Utbildningar och medlemsträffar

 • IKEMDAGEN

  I samband med våra årsmöten arrangerar vi IKEMDAGEN – en dag för spännande föredrag och möjlighet till nätverkande och mingel med medlemmar i IKEM. IKEMDAGEN 2024 kommer att hållas hösten 2024.

 • Arbetsgivardagen

  Arbetsgivardagen ger dig på rykande aktuell och relevant arbetsrättslig information. 2023 har vi Arbetsgivardagen vid två tillfällen; 28 november och 6 december.

 • Träffpunkt IKEM

  Vår regionala verksamhet arrangerar Träffpunkt IKEM på flera platser i landet. På träffpunkterna tar vi upp aktuella arbetsrättsliga frågor. Du hittar aktuella datum i kalendariet.

Prenumerera på våra populära nyhetsbrev

Få koll på läget – bli prenumerant du också.

Prenumerera här