Vi stöttar dig som arbetsgivare och vi driver branschfrågor

Tillsammans arbetar vi för att stärka konkurrenskraften för våra branscher. Du är med och påverkar företagets framtida förutsättningar och du får råd och stöd kring lagar och regler. Vi driver dina frågor och är din röst i kontakter med media, myndigheter och samhälle.

Vi är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare. Företagen är kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag. IKEM företräder också medlemmar från till exempel sten-, tvätt-, metall- och återvinningsindustrin i arbetsgivarfrågor.

Är du intresserad av att bli medlem i IKEM?

Idag har IKEM en branschförening och en arbetsgivarförening och man har kunnat välja att vara medlem i en av dem eller i båda. En process pågår nu med att slå ihop IKEM:s två föreningar till en förening från den 1 januari 2023. 

Kontakta oss så berättar vi mer om medlemskapet!

Det här får du som medlem i IKEM

  • En plattform för att tillsammans med branschkollegor påverka politikens utformning.
  • Ett forum som representerar medlemsföretagen gentemot media, myndigheter och samhälle.
  • Anslutning till kollektivavtal och därmed arbetsgivarguiden, förhandlingsstöd, försäkringar et cetera.
  • Möjlighet att delta i regionala samverkansgrupper, där företagsrepresentanter tillsammans med representanter från IKEM träffas för att diskutera aktuella ämnen.
  • Tillgång till rådgivning, stödmaterial, företagsförlagda utbildningar.
  • Möjlighet att delta i utbildningar.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in