Vi stöttar dig som arbetsgivare och vi driver branschfrågor

Tillsammans arbetar vi för att stärka konkurrenskraften för våra branscher. Du är med och påverkar företagets framtida förutsättningar och du får råd och stöd kring lagar och regler. Vi driver dina frågor och är din röst i kontakter med media, myndigheter och samhälle.

Vi är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare. Företagen är kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag. IKEM företräder också medlemmar från till exempel sten-, tvätt-, metall- och återvinningsindustrin i arbetsgivarfrågor.

Vad kostar ett medlemskap?

... i arbetsgivarföreningen?

Avgiften består av medlemsavgift (ej avdragsgill) och serviceavgift (avdragsgill). Medlemsavgiften är 0,006 procent av företagets lönesumma föregående år. Serviceavgiften är 0,114 procent av företagets lönesumma föregående år, lägst 1 900 kronor. Därtill medlemsavgift i Svenskt Näringsliv.

... i branschföreningen?

Avgiften består av medlemsavgift (ej avdragsgill) och serviceavgift (avdragsgill). Alla företag betalar en grundavgift på 5.000 kronor (1.250 kronor i medlemsavgift och 3.750 kronor i serviceavgift). Avgiften därutöver baseras på vilken typ av verksamhet som företaget bedriver, enligt ett regelverk för komplext att sammanfatta här.
Därtill medlemsavgift i Svenskt Näringsliv.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna om du har frågor om medlemskapet eller din ansökan. Du når Ann-Sofie hos oss på 010-455 38 50 eller medlem@ikem.se.

Räknar...

Medlemskap i arbetsgivarföreningen

Som medlem i IKEM:s arbetsgivarförening får du avlastning i rollen som arbetsgivare. Ditt företag och din personal får ett kollektivavtal som reglerar många frågor i relationen arbetsgivare och arbetstagare. Du får stöd och rådgivning inom arbetsrätt, kollektivavtal, lönebildning, arbetsmiljö och många andra områden.

Du får också tillgång till vår arbetsgivarjour och till vår webbplats där du hittar allt du behöver för att kunna sköta dina arbetsgivarfrågor.

Om medlemskapet i arbetsgivarföreningen

Medlemskap i branschföreningen

IKEM:s branschförening samlar tillverkare och leverantörer av kemikalier och plastprodukter i Sverige. Som medlem i branschföreningen är du med och påverkar politiken – branschens framtida förutsättningar – tillsammans med branschkollegor och oss. Vi driver dina frågor och är ditt företags röst i kontakt med media, myndigheter och samhälle.

Du får råd och stöd kring lagar, regler, tillståndsfrågor och märkning av kemiska produkter, plus mycket mer.

Om medlemskapet i branschföreningen

Det här får du som medlem i IKEM

  • En plattform för att tillsammans med branschkollegor påverka politikens utformning.
  • Ett forum som representerar medlemsföretagen gentemot media, myndigheter och samhälle.
  • Anslutning till kollektivavtal och därmed arbetsgivarguiden, förhandlingsstöd, försäkringar et cetera.
  • Möjlighet att delta i regionala samverkansgrupper, där företagsrepresentanter tillsammans med representanter från IKEM träffas för att diskutera aktuella ämnen.
  • Tillgång till rådgivning, stödmaterial, företagsförlagda utbildningar.
  • Möjlighet att delta i utbildningar.

1 Kontakta oss

Är du intresserad av att bli medlem i IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige? Kontakta oss så hittar vi medlemskapet som passar dig.

2 Ansök

När du är redo att ansöka om medlemskap fyller du i formuläret ansökan om medlemskap här på webben.

Ansökan om medlemskap

3 Bekräftelse

När vi bekräftat ditt medlemskap kan du skapa inloggning på ikem.se och ta del av våra tjänster.
Välkommen!

Vi är ett relativt litet företag och har ingen HR-funktion. Det är en trygghet att veta att IKEM finns. De är ett proffsigt bollplank som stöttar oss i personalfrågor och löneförhandlingar.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in