Nyheter

Nyheter

Värdekedjeperspektiv krävs för klimatomställning

6 dec 2021
I veckan som gick arrangerade SusChem Sweden ett frukostseminarium om kemiindustrins väg till klimatneutralitet. Under seminariet presenterade Håkan Kihlberg, Vice President Strategic Projects and Processes på Perstorp Group Project Air.

Ansträngt elförsörjningsläge snedvrider konkurrenssituationen för industrin

6 dec 2021
Rekordhöga elpriser och stora skillnader mellan norr och söder skapar oro för både lönsamhet och framtida tillväxt inom industrin. Peter Kihlberg, VD för medlemsföretaget Kemira och ordförande för basindustrins elsamverkan, SKGS, uppmanar den nya regeringen att snabbt värna den planerbara kärnkraften, vattenkraften och kraftvärmen.

Jättesatsning på forskning om nya smarta material

2 dec 2021
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar 2,7 miljarder på ett nytt forskningsprogram om nya smarta material: Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, WISE. Programmet kommer öppna möjligheter för IKEM:s medlemmar.

Ny rapport visar på behovet av att utveckla kemikaliestrategin till en tillväxtstrategi

2 dec 2021
I dag publicerade Cefic, vår europeiska branschorganisation en rapport som visar på de ekonomiska konsekvenserna för kemiindustrin av föreslagen ny kemikalielagstiftning. Samtidigt riktar branschen en uppmaning till EU-kommissionen om behovet av att samarbeta kring att utveckla kemikaliestrategin till en tillväxtstrategi som en del av EU:s gröna giv.

”Det är en tilltalade idé att alla anställdas villkor är desamma”

2 dec 2021
Lotta Stern är professor i sociologi och VD på Näringslivets forskningsinstitut Ratio, där de inom ramen för ett arbetsmarknadsprogram studerar framtidens svenska modell. Som en del av programmet har de studerat medarbetaravtal. Tillsammans med sin kollega Emma Paulsson har hon bland annat skrivit rapporten ”Framtidens kollektivavtal? Medarbetaravtal ur parternas perspektiv”.

Seminarie/webbinarie: Mer klimatvänlig och rättsäker miljöprövning

30 nov 2021 | Arbetsgivarguiden
Svenskt Näringsliv lanserar under seminariet den 14 december rapporten ”En miljöprövning för omställning och nya möjligheter” som fokuserar på hur lagstiftningen bör utformas för att utveckla det goda miljöskyddet genom effektivare miljötillståndsprocesser. Rebecca Wennerberg som är miljöjurist på IKEM, är en av de medverkande. Du kan delta på seminariet antingen fysiskt i Stockholm i Näringslivets Hus eller online.

Vi vill vara en aktiv part när miljöbalken och prövningssystemet reformeras

30 nov 2021
Vi inom Industrins utvecklingsråd är djupt oroade över den brist på tilltro, rättssäkerhet och förutsägbarhet som präglar svenska miljötillståndsprocesser. Om bristerna inte åtgärdas riskerar Sverige att förlora sin position som ledande industrination. Helt avgörande klimatsatsningar riskerar att aldrig bli verklighet. . Det skriver Magnus Huss, IKEM och åtta andra representanter för fack och arbetsgivare inom industrin i en gemensam debattartikel i Altinget.

Medarbetaravtal – Bra för både medarbetare och företag

25 nov 2021 | Arbetsgivarguiden
Medarbetaravtal främjar vikten av alla anställdas betydelse och stärker samhörighetskänslan på arbetsplatsen. Dessutom minskar det tiden som företag behöver lägga på administration. Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM har under de senaste åren sett ett ökat intresse för medarbetaravtal bland medlemsföretagen. Därför har IKEM nu tagit fram inspiration och fakta till företag som vill lära sig mer om denna typ av avtal.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in