Nyheter

 • Nyhet:

  IKEM svarar på Naturskyddsföreningen anklagelser

  • Miljötillstånd

  Naturskyddsföreningen har i en granskning analyserat näringslivets ställningstagande kring svensk miljölagstiftning och hävdar i DN debatt 10/5 att industrin ljuger om problemen för att slippa ta miljöhänsyn. IKEM – Innovations- och kemiindustrierna är kritiska till såväl anklagelserna som Naturskyddsföreningens slutsatser.

 • Nyhet:

  Regeringen måste se kemikaliernas betydelse för konkurrenskraften

  • Grön omställning
  • Kemikaliepolitik

  EU-minister Jessika Roswall (M) och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) skriver i debattartikeln på Dagens Industri att de vill stärka EU:s konkurrenskraft och skapa förutsättningar för industrin att ställa om. Samtidigt är förståelsen för kemikaliernas betydelse oroväckande låg. Implementeringen av kemikaliestrategin, industriutsläppsdirektivet och PFAS-förbudet riskerar försvaga konkurrenskraften och försvåra omställningen skriver IKEM i en replik.

 • Nyhet:

  Lönesystem

  • Arbetsgivarguiden

  Innehåll bakom inloggning

 • Nyhet:

  IKEM om regeringens klimathandlingsplan 2023

  • Grön omställning
  • Klimatpolitik

  Regeringen ska enligt klimatlagen vart fjärde år lämna en klimatpolitisk handlingsplan till riksdagen. Den visar hur regeringens politik sammantaget bidrar till att nå de nationella klimatmålen. Innovations- och kemiindustrierna i Sverige står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen.

 • Nyhet:

  Höjt FoU-avdrag

  • Arbetsgivarguiden

  Innehåll bakom inloggning

 • Nyhet:

  Nyheter i vårbudgeten 2023

  • Arbetsgivarguiden

  Den 17 april 2023 aviserade Regeringen sina planerade ändringar i budgeten. På arbetsmarknadens område är det främst förstärkning av Arbetsförmedlingen och utbildning av vuxna som görs gällande.

 • Nyhet:

  Nya kollektivavtal

  • #Avtal2023
  • Arbetsgivarguiden

  IKEM har tecknat nya kollektivavtal gällande Tjänstemannavtalet, I-avtalet, Gemensamma metall, Kemiska fabriker, avtalet för Återvinningsföretag, Sockerindustrin och Oljeraffinaderier.

 • Nyhet:

  Konjunkturbarometer för Q1: Efterlängtade kostnadsminskningar i sikte

  • Rapport
  • Ekonomi

  En ny undersökning från IKEM – Innovations- och kemiindustrierna visar att medlemsföretagen räknar med kostnadsminskningar under de kommande två kvartalen. Ett trendbrott och en efterlängtad utveckling, menar Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM. Plast-, gummi- och kemibranscherna ligger tidigt i värdekedjan och utvecklingen visar därför på ljuset i tunneln för en stor del av svensk industri.