Nyheter

 • Nyhet:

  Svenska regeringen passiv inför kemiindustrins framtid

  • Klimatpolitik
  • EU

  Idag träffas EU:s näringslivsministrar i möte i Bryssel. Kemiindustrins framtida konkurrenskraft är en av punkterna på dagordningen tack vare ett initiativ från andra medlemsstater. De vill ha reformer för kemiindustrins övergång till fossilfritt, men den svenska regeringen åker dit utan att ha tagit ställning.

 • Nyhet:

  Naturvårdsverkets besparingar väcker oro i näringslivet

  Naturvårdsverket meddelade den 1 februari att myndigheten behöver göra neddragningar motsvarande 65 miljoner kronor och att de därför skulle varsla 65 anställda om uppsägning. IKEM skriver, tillsammans med 15 andra branschorganisationer, ett brev till regeringen att expertmyndighetens kompetensförlust kommer att drabba näringslivets konkurrenskraft och klimatomställning negativt.

 • Nyhet:

  IKEM lyssnar in medlemsföretagen inför #avtal25

  • Arbetsrätt

  Idag träffades IKEM:s avtalsråd för att diskutera möjligheter och utmaningar i branscherna inför 2025 års avtalsförhandlingar. Avtalsråden, som består av representanter från medlemsföretagen, är en viktig kontaktyta i olika avtals- och arbetsmarknadspolitiska frågor.

 • Nyhet:

  Regioner och kommuner behöver en grundkurs i kemi

  • Kemikaliepolitik

  SVT har uppmärksammat att flertalet kommuner och regioner har ingått avtal med ett företag som säljer kemikaliefritt vatten för städning av förskolor, sjukhus och äldreboende. Det är inte bara en kostsam affär för skattebetalarna, det skulle i värsta fall kunna bli direkt farligt för dem som vistas på platserna konstaterar IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige.

 • Nyhet:

  Konjunkturbarometer Q1: Tillväxten kom av sig

  I slutet av 2023 hade innovations- och kemiindustrin i Sverige höga förväntningar på ökade försäljningsvolymer. Dock visade resultatet för första kvartalet att tillväxten endast nådde upp till samma nivå som under 2023. Med tanke på de globala ekonomiska och politiska osäkerheterna, är förväntningarna inför det andra kvartalet mer återhållna.

 • Nyhet:

  Fem nya ledamöter i IKEM:s styrelse

  Den 16 maj valde IKEM:s årsmöte en ny styrelse för att leda verksamheten under 2024. Styrelsen består av både nyvalda och omvalda ledamöter från en bredd av branscher. Anders Fröberg, vd Borealis, omvaldes till styrelseordförande.

 • Nyhet:

  Rättsfall

  • Arbetsgivarguiden

  Innehåll bakom inloggning