Våra artiklar

 

 

Nyheter

Den gröna omställningen kräver att utbildningsanslagen återställs

18 jan 2023
Kemiindustrins gröna omställning innebär stora rekryteringsbehov. År 2030 behövs 10 000 nya medarbetare med högre utbildning. Samtidigt saknar natur- och teknikutbildningarna 3,5 miljarder kronor för att säkerställa kvaliteten. Nu kräver IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige en återställare.

Nu är det dags att rapportera in företagets uppgifter för ert medlemskap i IKEM!

17 jan 2023 | Arbetsgivarguiden
Vid årsskiftet blev IKEM en gemensam bransch- och arbetsgivarorganisation från att tidigare har varit två olika föreningar. För de företag som tidigare varit medlemmar i båda föreningarna innebär detta att man nu bara behöver rapportera medlemsuppgiften för en förening. Senast 28 februari behöver uppgifterna vara inrapporterade.

Glöm inte bort den gröna industrirevolutionen i södra Sverige

12 jan 2023
En grön industriell revolution sker inom innovations- och kemiindustrin i södra Sverige. Företagen vill öka omställningstakten och för att det ska vara möjligt krävs reformer. IKEM menar att regeringen måste ta ett helhetsgrepp om industrins omställning i hela Sverige.

Ett IKEM - två föreningar är nu en

1 jan 2023 | Arbetsgivarguiden
Nu från årsskiftet är IKEM en gemensam bransch- och arbetsgivarförening från att tidigare ha varit två olika föreningar. Alla medlemsföretag är nu med i en och samma förening och genom det skapas en långsiktigt hållbar och stark organisation som kan företräda och stötta företagen fullt ut i hela bredden av påverkans- och arbetsgivarfrågor.

Det är dags att modernisera kollektivavtalen

21 dec 2022 | Arbetsgivarguiden
Idag växlar IKEM yrkanden med facken och sedan inleds 2023 års avtalsförhandlingar. För IKEM är det centralt att värna svensk industris konkurrenskraft och därmed även jobben i kommande förhandlingar om nya kollektivavtal.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in