Nyheter

 • Nyhet:

  Avtal 2025: Tillbaka till normalläge

  • Ekonomi
  • Kollektivavtal
  • Avtal 2025

  Industrins produktivitet och nominella kostnadsökningar relativt omvärlden är viktiga ingångsvärden i kommande avtalsförhandlingar. IKEM:s utgångspunkt i de stundande avtalsförhandlingarna är att löneutvecklingen behöver återgå till normalläge.

 • Nyhet:

  EU-valet – samtliga partier kvar i Europaparlamentet

  • EU

  De preliminära valresultatet pekar på att samtliga svenska politiska partier fortsatt är kvar i Europaparlamentet. Samtliga partier behåller sina mandat förutom Kristdemokraterna som förlorar ett mandat och Vänsterpartiet som erhåller ett ytterligare mandat. Det slutliga valresultatet och listan på invalda svenska europaparlamentariker förväntas att bli klart inom en vecka från valdagen.

 • Nyhet:

  EU-kandidater, riv inte upp Fit for 55!

  • Klimatpolitik
  • EU

  Inför valdagen på söndag uppmanar IKEM de blivande EU-parlamentarikerna att stå fast vid Fit for 55-paketet. Industrin kräver stabilitet och förutsägbarhet för att kunna göra nödvändiga investeringar och stärka sin konkurrenskraft.

 • Nyhet:

  IKEM varnar för konsekvenserna av Kemikalieinspektionens neddragningar

  • Kemikaliepolitik

  Kemikalieinspektionen planerar att varsla 40 av sina 280 anställda. IKEM menar att det riskerar att leda till kraftigt negativa konsekvenser för innovations- och kemiindustrin. Regeringen skulle tvärtom behöva prioritera Kemikalieinspektionens uppdrag att stärka tillsynen och säkra förutsättningarna för en hållbar utveckling av kemikalier.

 • Nyhet:

  Dags att ta steget mot medarbetaravtal

  • Kollektivavtal
  • Avtal 2025

  Idag arrangerade IKEM ett frukostseminarium i Näringslivets hus på temat Medarbetaravtal – ett gemensamt kollektivavtal som täcker både arbetare och tjänstemän. Det har visat sig vara en effektiv lösning för att modernisera arbetsmarknaden och göra den mer flexibel och inkluderande. IKEM anser att det är dags för arbetsmarknadens parter att våga ta steget mot en mer modern modell.

 • Nyhet:

  IKEM lanserar kemikaliefritt boende i Almedalsveckan

  • Kemikaliepolitik

  IKEM bjuder in årets almedalsbesökare att boka rum på kemikaliefria Nokem Hotel. Men hotellet finns bara på internet. Syftet med kampanjen är att illustrera betydelsen av kemikalier och nyansera samhällsdebatten.

 • Nyhet:

  Svenska regeringen passiv inför kemiindustrins framtid

  • Klimatpolitik
  • EU

  Idag träffas EU:s näringslivsministrar i möte i Bryssel. Kemiindustrins framtida konkurrenskraft är en av punkterna på dagordningen tack vare ett initiativ från andra medlemsstater. De vill ha reformer för kemiindustrins övergång till fossilfritt, men den svenska regeringen åker dit utan att ha tagit ställning.

 • Nyhet:

  Naturvårdsverkets besparingar väcker oro i näringslivet

  Naturvårdsverket meddelade den 1 februari att myndigheten behöver göra neddragningar motsvarande 65 miljoner kronor och att de därför skulle varsla 65 anställda om uppsägning. IKEM skriver, tillsammans med 15 andra branschorganisationer, ett brev till regeringen att expertmyndighetens kompetensförlust kommer att drabba näringslivets konkurrenskraft och klimatomställning negativt.

 • Nyhet:

  IKEM lyssnar in medlemsföretagen inför #avtal25

  • Arbetsrätt
  • Kollektivavtal
  • Avtal 2025

  Idag träffades IKEM:s avtalsråd för att diskutera möjligheter och utmaningar i branscherna inför 2025 års avtalsförhandlingar. Avtalsråden, som består av representanter från medlemsföretagen, är en viktig kontaktyta i olika avtals- och arbetsmarknadspolitiska frågor.

 • Nyhet:

  Regioner och kommuner behöver en grundkurs i kemi

  • Kemikaliepolitik

  SVT har uppmärksammat att flertalet kommuner och regioner har ingått avtal med ett företag som säljer kemikaliefritt vatten för städning av förskolor, sjukhus och äldreboende. Det är inte bara en kostsam affär för skattebetalarna, det skulle i värsta fall kunna bli direkt farligt för dem som vistas på platserna konstaterar IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige.