Nyheter

 • Nyhet:

  Jonas Hagelqvist deltar i EU-toppmöte i Bryssel

  • Arbetsmarknadspolitik
  • EU

  Jonas Hagelqvist, VD på IKEM och ordförande för kemiindustrins europeiska arbetsgivarorganisation (ECEG - European Chemical Employers Group), deltar idag vid det sociala trepartstoppmötet för tillväxt och sysselsättning i Bryssel.

 • Nyhet:

  Efter IPCC:s klimatrapport: Industrin vädjar om ökad reformtakt

  • Grön omställning
  • Klimatpolitik

  Idag lanseras IPCC:s klimatrapport, ett vetenskapligt underlag som ska användas av beslutsfattare för att utforma klimatåtgärder. IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige vädjar till regeringen om en ökad reformtakt. Industrin behöver tillgång till fossilfri el till konkurrenskraftiga priser, säkrad kompetensförsörjning och snabbare tillståndsprocesser.

 • Nyhet:

  Ny analys från IKEM: Arbetskraftsinvandring central för svensk ekonomi och industrins omställning

  • Kompetensförsörjning
  • Arbetsmarknadspolitik

  Den kunskapsintensiva industrin är helt beroende av att kunna rekrytera rätt personer. Arbetskraftsinvandringen är avgörande för innovations- och kemiindustribranschen eftersom den i stor utsträckning möjliggör expansion och det gröna teknikskiftet. En ny analys från IKEM visar att arbetskraftsinvandringen bidrog med 45 miljarder kronor till Sveriges BNP och 15 miljarder kronor i skatteintäkter år 2022. En majoritet av bidraget kommer från industrinära yrken.

 • Nyhet:

  Ministerrådet riskerar förhindra innovation i det reviderade Industriutsläppsdirektivet (IED)

  • Grön omställning

  Igår avslutade ministerrådet sina förhandlingar om ett reviderat Industriutsläppsdirektiv. "Vi uppskattar den svenska positionen om vikten av flexibel resursanvändning men beklagar att andra medlemsstater inte delar vår uppfattning. Förslaget riskerar att förhindra innovation och bromsa den gröna omställningen", säger IKEM – Innovation- och kemiindustrierna, Jernkontoret, Skogsindustrierna och Svemin i ett gemensamt uttalande.

 • Nyhet:

  IKEM har svarat på förslag till avtal

  • #Avtal2023
  • Arbetsgivarguiden

  De så kallade opartiska ordförandena (OpO), som är industrins medlare, har lämnat ett förslag till modell för de nya kollektivavtal för industrin. De föreslår ett treårigt kollektivavtal men anger ännu inga detaljer som till exempel löneökningar.

 • Nyhet:

  Låt inte PFAS-förbudet bli praxis för svensk kemikaliepolitik

  • Grön omställning
  • Kemikaliepolitik

  IKEM välkomnar en reglering av PFAS, men varnar för konsekvenserna av en förenklad syn på kemikalier. Sverige riskerar försvåra samhällets utveckling och omöjliggöra industrins gröna omställning om regleringar och förbud ska prägla framtidens kemikaliepolitik.

 • Nyhet:

  21 reformer för industrins gröna omställning

  • Cirkulär ekonomi
  • Grön omställning
  • Rapport

  För att Sverige och svensk industri ska klara omställningen och nå klimatmålen så krävs en ny politisk inriktning. Idag lanserar IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige reformagendan Kemi är lösningen.