Nyheter

Nyheter

Slopa skatten på plastbärkassar: IKEM kommenterar Naturvårdsverkets rapport

13 maj 2022
Naturvårdsverket har idag redovisat årsförbrukningen av plastbärkassar i Sverige under 2021. Det bekräftar vad vi på IKEM redan rapporterat att användningen av plastbärkassar har sjunkit dramatiskt på grund av den extrema skatten som infördes för två år sedan. Det Naturvårdsverket tyvärr inte redovisar är att plastbärkassar har ersatts med två olika påsar vilket har ökat resursförbrukningen. Nu köps en papperskasse för att bära hem varorna i och en avfallspåse på rulle för avfallet.

Ministerbesök hos IKEM:s styrelse

13 maj 2022
Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S) besökte IKEM:s styrelsemöte under torsdagen. Här fick styrelsen under en timme möjlighet att diskutera el- och energifrågan som är så viktig för industrin. Flera av våra styrelseledamöter gav konkreta exempel på de negativa följderna av elprisområdena som bl a innebär att det är dyrare att driva verksamhet i södra Sverige än i norra.

Nya regler för arbetskraftsinvandring

6 maj 2022 | Arbetsgivarguiden
Riksdagen har beslutat om förändringar i reglerna kring arbetskraftsinvandring. De nya bestämmelserna gäller från och med den 1 juni 2022.

Nya IED hämmar utveckling och innovation!

4 maj 2022
5 april presenterade EU-kommissionen sitt förslag till reviderat Industriutsläppsdirektiv, IED. Vi inom svensk industri anser att det är viktigt att riksdagen engagerar sig i IED eftersom vi befarar stora konsekvenser för svensk industri.

Rysslands invasion har stor inverkan på kemiindustrin – 7 av 10 företag påverkas av brutna leveranser

4 maj 2022
Årets första kvartal innebar fortsatta utmaningar för svensk kemiindustri. Sju av tio företag upplever direkt eller indirekt påverkan genom brutna leveranser från Ryssland, Belarus och Ukraina. Trots detta lyckades IKEM:s medlemmar uppnå samma produktionsvolymer som motsvarande kvartal 2021. På medellång sikt, ett till fyra år, förutspår företagen dock stora utmaningarna. Det visar IKEM:s konjunkturbrev för kvartal ett 2022.

Bas- och processindustrin får en starkare röst i arbetsgivarfrågor

3 maj 2022
För att stärka industrin och medlemsföretagen har IKEM - Innovations-och kemiindustrierna och Industriarbetsgivarna ingått ett strategiskt samarbetsavtal när det gäller arbetsgivarfrågor. Därmed kommer organisationerna kunna stärka bas-och processindustrins position, få större kraft och leverera än mer medlemsnytta.

Arbetsplatsdialogen ser tecken på ohälsa

2 maj 2022 | Arbetsgivarguiden
Arbetsplatsdialogen är ett webbverktyg från Prevent som hjälper chefer och medarbetare att upptäcka tidiga tecken på ohälsa, hålla strukturerade samtal och anpassa arbetet. Fokus ligger på områdena balans i arbetet, kognitiv ergonomi och belastningsergonomi.

Ny ansvarig för processäkerhetsfrågor på IKEM

27 apr 2022
Ulf Bergstrand är ny ansvarig för frågor inom processäkerhet på IKEM. Ulf har arbetat med processäkerhet som konsult i 16 år inom petrokemisk industri, raffinaderier och annan industri. Han kommer närmast från företaget AFRY. Ulf är kemiingenjör från Chalmers, men har även studerat riskhantering i Lund. Ulf efterträder Björn Lindberg.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in