Nyheter

Nyheter

Råd inför lönesamtalet

10 jul 2020 | Arbetsgivarguiden, Löner och ersättningar
Cheferna har en central roll i lönearbetet. Det är chefen som bäst kan avgöra sin medarbetares måluppfyllelse, kompetens och prestation. Därför ska chefen också ha befogenhet att sätta lönen, med utgångspunkt i de avtal och förutsättningar som gäller.

Svenskt Näringslivs lönestatistik 2019 är klar

10 jul 2020 | Arbetsgivarguiden, Lönestatistik
Näringslivets lönestatistik är nu uppdaterad med statistik för september 2019. Det innebär att ni kan börja använda rapporterna som kunskapsunderlag och för jämförelser, inte minst inför de stundande löneförhandlingarna.

Kontroll av konsumentprodukter planeras

2 jul 2020
Under den pågående COVID-19-pandemin har det dykt upp en del handdesinfektionsmedel som inte uppfyller EU-lagstiftningens krav. ECHA:s arbetsgrupp för biocider, som bland annat har till uppgift att utvärdera medlemsstaternas pågående kontrollaktiviteter, har nu meddelat att de intensifierade åtgärder som vidtagits på nationell nivå är tillräckliga för att hantera frågan.

Energipolitiken försvårar basindustrins klimatmål

1 jul 2020
Nu måste ansvariga politiker visahandlingskraft för att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för att svensk basindustri ska göra det vi är bäst på: produktion i världsklass som skapar välfärd och global klimatnytta. Hittills har risken för effektbrist, som kan leda till manuell frånkoppling av elanvändare, varit ett problem för kalla vinterdagar. Nu står det klart för alla att effektbrist även kan uppstå under varma sommardagar.

Tyskland tar över ordförandeskapet i EU

1 jul 2020
Med mottot ”Together for Europe´s recovery” tar Tyskland över ordförandeskapet i EU från den 1 juli till den 31 december 2020. Ordförandeskapets prioriterade frågor är återhämtning från Corona-pandemin, EU:s långtidsbudet, förhandlingar om de framtida relationerna med Storbritannien samt flera pågående ärenden som klimat, digitalisering och Europas roll i världen.

Coronaviruset – Vad gäller för arbetsgivaren?

30 jun 2020 | Arbetsgivarguiden
Coronaviruset sprids just nu över världen och flera europeiska länder är drabbade. Här svarar IKEM på några vanliga frågor som arbetsgivaren bör ha svar på. Sist hittar du viktiga aktörer som kan vara bra att känna till. Kontakta IKEM för vägledning.

Distansarbete och arbetsmiljöansvar

26 jun 2020
Huvudregeln är att arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar även när arbetstagare arbetar på distans, exempelvis hemifrån. Lagen gör ingen skillnad på var arbetet utförs. Enligt grunderna i arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Postcorona- hur återstartar vi bäst Sveriges industri?

17 jun 2020 | Arbetsgivarguiden
Svensk ekonomi går igenom en kris av en omfattning och ett djup som inte liknar något annat – den slår mot alla länder och nästan alla branscher.  Sverige kommer att behöva en omstart och det kan inte vänta. Hur vi agerar nu kommer att vara avgörande för vårt lands utveckling för en lång tid framöver. Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge.

MORE - MOnitoring Recyclates for Europé

17 jun 2020
Att sluta kretsloppet för plast är ett gemensamt mål för alla företag inom plastindustrin. I dagsläget används omkring fem miljoner ton återvunnen plast årligen i den europeiska plastindustrin och det kommer krävas rejäla insatser för att nå europeiska kommissionens mål på att tio miljoner ton återvunnen plast ska användas årligen mellan 2025 och 2030. MORE, MOnitoring Recyclates for Europé, är en gemensam digital plattform som följer upp användningen av återvunnen plast inom den europeiska plastbearbetande industrin.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in