EU-agenda för konkurrenskraft och omställning

De svenska innovations- och kemiindustrierna är avgörande för konkurrenskraften och den gröna omställningen.

Innovations- och kemiindustrierna ska vara ledande i den gröna omställningen. För att lyckas med det krävs att det är minst lika fördelaktigt att investera i Sverige som i andra regioner av världen och att vi som industri stärker vår globala konkurrenskraft och fortsätter att attrahera investeringar. IKEM:s medlemsföretag står idag för omkring en tredjedel av de industriella utsläppen av koldioxid i Sverige och är därmed oerhört viktig för den gröna omställningen och för att Sverige ska kunna nå klimatmålen.

Uppgiften för medlemsstaterna, EU-kommissionen och Europaparlamentet de kommande åren är att skapa de förutsättningar som den globalt konkurrerande europeiska industrin behöver för att investera och framgångsrikt ställa om till klimatneutralitet. Detta samtidigt som stora subventionsprogram för den gröna omställningen rullas ut i såväl Kina som USA och med ny geopolitisk verklighet med krig i Europas närområde och störningar i världshandeln.

IKEM har tagit fram en EU-agenda där vi adresserar utmaningen i fyra prioriterade perspektiv med förslag på åtgärder som vi vill diskutera med våra viktiga beslutsfattare i såväl Sverige som i Bryssel.

Konkurrenskraft är motorn för omställning

För att IKEM:s medlemsföretag ska bli framgångsrika i sin omställning och kunna hjälpa samhället att bli mer hållbart krävs att de är globalt konkurrenskraftiga. För att uppnå detta behöver ett antal förutsättningar komma på plats:

 • 1

  Vi måste främja återvinning av avfall, återvinning av koldioxid och använda biobaserade råvaror.

 • 2

  Vi måste få fram nya säkra och hållbara kemikalier effektivare och snabbare.

 • 3

  Vi måste öka tillgången på kompetens och stärka den fria rörligheten av arbetskraft.

 • 4

  Det måste vara attraktivt att investera i Europa.

Ladda ner IKEM:s EU-agenda

 • Rapport

  IKEM:s EU-agenda för konkurrenskraft och omställning

  Innovations- och kemiindustrierna ska vara ledande i den gröna omställningen. För att lyckas med detta krävs att vi som industri ges rätt förutsättningar för att behålla vår konkurrenskraft och fortsätta att attrahera globala investeringar.

  IKEM, Februari 2024

 • Report

  EU Agenda for competitiveness and transition

  The innovation and chemical industries intend to lead the green transition. To succeed in this, we as an industry must be given the right conditions to maintain our competitiveness and continue to attract global investment.

  IKEM, February 2024